Svarstant biudžeto klausimą, opozicija susilaikė. Kodėl?

/NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

  Praėjusią savaitę vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo dar kartą grįžta prie biudžeto klausimo. Tiksliau, skirstytos papildomai gautos pajamos. O jų gauta išties daug – vienas milijonas devyniolika tūkstančių septyni šimtai eurų:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo įvairioms kaimo ir miesto kelių reikmėms skyrė 648,3 tūkst. eurų.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai paskirstė valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams 2020 metais. Širvintų rajono savivaldybei socialinėms paslaugoms finansuoti papildomai skirta 43,7 tūkst. eurų bei socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti papildomai skirta 8,0 tūkst. eurų.
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskirstė papildomas lėšas, skirtas specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais. Širvintų rajono savivaldybei mokymo lėšų ugdymo reikmėms finansuoti papildomai skirta 152,1 tūkst. Eurų.
 • Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos gautos lėšos – 110,0 tūkst. eurų.
 • Atsižvelgiant į asignavimų valdytojų prašymus, didinamos biudžetinių įstaigų pajamos – 53,2 tūkst. eurų.
 • Didinamos ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos – 4,4 tūkst. eurų.

    Balsuojant šiuo klausimu keli Tarybos nariai balsuodami susilaikė. Būtent todėl jų pasiteiravome: „Šiandien Tarybos posėdžio metu, svarstant biudžeto klausimą, Jūs susilaikėte balsuodamas (-a). Noriu paklausti, ar Jūs, kaip Tarybos narys (-ė), nepritariate tam, jog į rajono biudžetą ateitų papildomų lėšų? Jei priežastis kita, prašau ją pakomentuoti. Kitaip tariant, klausiu, kodėl susilaikėte, o ne pritarėte klausimui?“

   Skelbiama atsakymus, kuriuos gavome (eilės tvarka tokia, kaip mus pasiekė atsakymai):

VIDMANTAS MATEIKA:

   Aš tikrai norėčiau pasidžiaugti kiekvienu euru, atkeliaujančiu į mūsų biudžetą. Ir galėčiau padėkoti kiekvienam tarybos nariui ir administracijos darbuotojui, kuris dirba tuo klausimu. Posėdyje mes kartu tvirtinome ir pajamas, ir išlaidas. Todėl negalėjau tylėti ir pateikiau kelis klausimus. Pirmas klausimas. Kultūros darbuotojų darbo užmokesčio lėšos (45 tūkstančiais eurų) grąžinamos į biudžetą. Pasitikrinau visus metus ir neradau informacijos, kad Kultūros centras kokioms nors pareigybėms skelbtų skelbimą (arba jo neradau). Darau prielaidą, kad tie sugrąžinami pinigai yra sutaupyti nuo darbuotojų darbo užmokesčio, kuriems galbūt vienaip ar kitaip jis buvo sumažintas. Pažįstu meno vadovus, kuriems darbo krūvis ( o su juo ir alga) buvo sumažintas. Manau, kad tai neteisinga. Antras klausimas. Biudžetas papildytas 58 tūkstančiais eurų medžių kirtimui. Klausiau, iš kokių lėšų tai yra finansuojama.

  Paradoksas tas, kad pagal medžių kirtimo taisykles, juos galima kirsti paruošus projektą ir už tai sumokėjus valstybei kompensaciją. Kompensacija mokama į tos savivaldybės sąskaitą, kur nukirstas medis. Taip išeina, kad jeigu tai pačios savivaldybės užmojis, tai savivaldybė parengia šaligatvių remonto su medžių kirtimu projektą, pasamdo rangovą ir sumoka rangovui ne tik už šaligatvio remontą, bet ir už medžių kirtimą. O rangovas sumoka atgal Į biudžetą kompensaciją už medžių kirtimą. Taip išeina, kad savivaldybė gali savivaliauti medžių kirtime ir už tai nenešti jokios atsakomybės.

  Dėl šių priežasčių ir susilaikiau balsuodamas.

INGA MATUKAITĖ:

   Šią savaitę vykusiame Širvintų tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto dalinio pakeitimo“, kuriuo numatyta padidinti 1 019,7 tūkst. Eur Širvintų rajono savivaldybės pajamas ir atitinkamai sumai numatyti išlaidas. Manau, visi pritartumėte, kad didesnis biudžetas rajonui yra labai gerai. Tačiau svarbu paminėti, kad mes turėjome balsuoti, ne tik už biudžeto padidinimą 1 019,7 tūkst. Eur, bet tuo pačiu ir už tam tikras biudžeto korekcijas, kurias valdantiesiems garsiai nėra patogu įvardinti. Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimai, kuriems aš nepritariu:

 • Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai darbo užmokesčio fondas buvo sumažintas 14 000 Eur (tai pačiai sumai numatyta įsigyti ilgalaikio turto), Kultūros centrui net 45 000 Eur. Nemanau, kad kultūros ir bibliotekos darbuotojai, gauna tokius didelius atlygius, kad darbo užmokesčio fondą reiktų sumažinti. Merės pasakojimu, Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai labai reikalinga kompiuterizuota darbo vieta už 14 000 Eur, o Kultūros centrui, neradus direktoriaus pavaduotojo ir režisieriaus 45 000 Eur prarado paskirtį, todėl juos reikia pasiimti. Labai įdomi detalė, kad savivaldybės administracijoje šiais metais buvo neužimta Savivaldybės gydytojo, Centralizuoto audito skyriaus specialisto, Kernavės ir Jauniūnų seniūnų ir kt. pareigybės, bet Širvintų savivaldybės administracijos darbo užmokesčio fondas, ne tik kad nebuvo sumažintas, bet dar šio biudžeto tikslinimo metu buvo padidintas 17 200 Eur.
 • Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa buvo sumažinta 133,3 tūkst. Eur ir komitetų metu buvo pasakyta, kad šie pinigai nukeliavo į Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programą, o paprasčiau tariant – kelius. Nesakau, kad nereikia investicijų keliams, bet ar Širvintų rajono žmonės gyvena taip gerai, kad nebereikia mažinti socialinės atskirties?

   Dėl šių argumentų negalėjau palaikyti tokio sprendimo.

ANNA KUZNECOVIENĖ:

   Svarstant Širvintų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto dalinio pakeitimo sprendimo projektą susilaikiau. Nors eilinį kartą sulaukus iš merės replikos, jog opozicija nepatenkinta, kad rajonas gavo papildomų pajamų, mano nuomonė nepasikeitė. Labai džiaugiuosi papildomomis pajamomis, kurios pagerins mūsų rajono infrastruktūrą (nes taip nuspręsta panaudoti gautas lėšas), bet, mano manymu, žymiai svarbiau yra skirti papildomą finansavimą kultūros bei socialinei sričiai. Juk niekam ne paslaptis, kad šių sričių specialistai gauna vienus mažiausių darbo užmokesčių. Tad kodėl negalima buvo nuspręsti, kad papildomos lėšos būtų skiriamos jiems?

  ALYTĖ SKEBERIENĖ atsakė, kad ji išsamiai savo poziciją išdėstė savo straipsnyje

https://www.krastozinios.lt/2020/11/26/16/09/lapkricio-menuo-gausus-posedziais/

 

 

????????????????????????????????????

ALFREDAS ASTIKAS:

Džiaugiuosi, kad ateina į rajoną pinigai. Tuo džiaugiasi visi tarybos nariai. Tačiau visi pinigai turi būti nukreipti gyventojų poreikių tenkinimui. Ž.Pinskuvienė neteisingai dėlioja prioritetus ir netinkamai naudoja ateinančias lėšas. Didžiausias gyventojų gerovės poreikis nevertinamas. Dėl neteisingo lėšų paskirstymo aš susilaikiau balsuodamas.

6 thoughts on “ Svarstant biudžeto klausimą, opozicija susilaikė. Kodėl?

 • 2020-12-02 at 17:00
  Permalink

  Viskas daroma iš „lengvų“ , „kažkieno“ pasiskolintų pinigų, kuriuos grąžins kada nors, kas nors kitas, o iš tikrųjų grąžinsime mes visi. Šita pinigų leidimo pasiutpolkė tęsiasi. Kai kurias lėšas buvo skubama įsisavinti per 4- 6 mėn. Esant tokiai situacijai, sutarčių kainos neadekvačios. Iš tokių projektų dalis per mokesčius grįš į biudžetą, tačiau didžiausia naudą gaus šitos pasiutpolkės sumanytojai ir įgyvendintojai.

 • 2020-12-02 at 16:30
  Permalink

  Savivaldybės, finansine prasme, gyvena geriausius laikus per 30 nepriklausomybės metų, kaip rašo internetiniai portalai, Lietuvoje lija pinigų lietumi. Iki spalio mėn. Vyriausybė pasiskolino ir padalijo 3 milijardus eurų Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimui skirtų lėšų, kurie įvairiomis priemonėmis pasiekė ir savivaldybes. Šioje sumoje yra ir 148,5 milijono eurų papildomos lėšos savivaldybių keliams. Tai reiškia, kad lėšos keliams, lyginant su 2019 m., padidėjo apie 2 kartus. Be to, iki spalio pabaigos savivaldybės iš Finansų ministerijos paėmė 38,9 milijono trumpalaikių be procentinių paskolų einamosioms, kasdienėms išlaidoms, o taip pat 61,6 milijono eurų pasiskolino iš kitų finansinių institucijų. Kaip neimsi, jei kiti ima, o gal ir grąžinti nereikės. O kur dar 2014-2020 m ES struktūrinės paramos projektai ir tam skirti pinigai, kuriuos reikia pabaigti iki 2023 m. Tik spėk suktis.

 • 2020-12-02 at 16:19
  Permalink

  “Ob-la-di, Ob-la-da”

 • 2020-12-02 at 14:13
  Permalink

  Dar pasidomėkit, kaip Zibalo dukrai atsirado darbas bibliotekoje?

 • 2020-12-02 at 08:01
  Permalink

  Užtat mūsų eglutė graži!

 • 2020-12-02 at 07:49
  Permalink

  “Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa buvo sumažinta 133,3 tūkst. Eur.”
  Ir tai vyksta sunkmečiu, kai dėl pandemijos stoja darbai, užsidaro verslai. Norite palikti žmones be jokios paramos?!

Parašykite komentarą

*

code