Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-03-31 posėdžio darbotvarkė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2021-03-31 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. kovo 31 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.
 4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos priemonių įgyvendinimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
 5. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 2020 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą.
 7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl pritarimo akcijų pasirašymo sutarčiai.
 10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo.
 11. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-63 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-60 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui.
 15. Dėl Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.
 16. Dėl pritarimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 17. Dėl pritarimo Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo Širvintų sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 24. Dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 25. Dėl pritarimo Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 26. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 27. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 28. Dėl Širvintų sporto centro buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
 29. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo.
 30. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. 1-31 „Dėl Savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina“ dalinio pakeitimo.
 31. Dėl turto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.
 32. Dėl parduodamų Širvintų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
 33. Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui įsigyti keleivinį mikroautobusą.
 34. Dėl įgaliojimo.
 35. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
 36. Dėl Širvintų rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Širvintų rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 37. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Širvintų rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.

6 thoughts on “Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-03-31 posėdžio darbotvarkė

 • 2021-03-31 at 14:49
  Permalink

  Nuo 2019 kovo, iki 2013 kovo visiškai visiems tarybos sprendimų projektams bus pritarta. Neverta gaišti laiko. Šiandien bus 38 “UŽ”.

 • 2021-03-31 at 14:35
  Permalink

  už tat coronaviruso paplitimas (Nauji atvejai per 14 dienų, tenkantys 100 tūkst. gyventojų) Širvintų savivaldybėje šiuo metu daugiau kaip tris kartus viršija šalies vidurkį. Tvirtai pirmaujame. Sveikijnu savivaldybės vadovus ir jų rėmėjus!

 • 2021-03-31 at 09:12
  Permalink

  Negi išdrįs tokiu laiku didinti kainas už paslaugas. Gali mažinti Pinskuvienė žmonių savo komandoje, kadangi Širvintų miestas tapo kaimu.

 • 2021-03-30 at 22:07
  Permalink

  ŠIrvintų raj. merė Pinskuvienė ima paskolas mūsų rajono gyventojų vardu ir norite, kad paslaugos pigs – pasvajokite.

 • 2021-03-30 at 15:01
  Permalink

  Naujos kainos už vandenį ir nuotekas? Gal pigs, nes yra gan aukštos?

 • 2021-03-30 at 11:52
  Permalink

  Sprendžiame galvosūkį, skaitant dienotvarkę:
  6 p. “Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą” kam? kokia paskirtis?
  9 p. “Dėl pritarimo akcijų pasirašymo sutarčiai” kokios, kieno akcijos, su kuo pasirašoma sutartis?
  14 p. “Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui” negi projektas neturi pavadinimo?
  34 p. “Įgaliojimas” koks įgaliojimas, ką atstovauti, kokias funkcijas atlikti?
  1 d. Mero ataskaita už 2020 m. Ar joje bus su konkretūs atlikti darbai, jų vertės, kiek sumokėta baudų ir pan.?
  Pastaba. UAB “Širvintų šiluma” pagal Živilės Pinskuvienės sprendimą visas turtas įkeistas bankui.
  Gaunant ilgalaikę paskolą, ką įkeis?

Parašykite komentarą

*

code