Užjaučiame mirus Petrui Marcinkevičiui

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

   Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
 Nuoširdžiai užjaučiame Reginą Marcinkevičienę, dukrą Vilmą, sūnų Vaidą, anūkę Urtę ir visus artimuosius, mirus vyrui, tėčiui, seneliui Petrui Marcinkevičiui.

Neringa su šeima

Parašykite komentarą

*

code