Suremontuotas bendruomenei priklausantis pastatas

   Verčiau uždegti žvakę nei keikti tamsą
   Baigėsi 2021 metai, o su jais ir tamsiausios metų dienos. Tuoj Trys Karaliai – ir diena pailgės „per gaidžio žingsnį“, vadinasi, ir natūralios šviesos daugiau.
    Kokie praėjusieji metai buvo „Spindulio“ bendruomenei? Degėme žvakes ir plėtėme šviesos ratą ar keikėme pandemijos ir kitokius tamsos gaivalus? Tai klausimai, į kuriuos kiekvienas turės savo atsakymą, ir nepaisant to, kad jie bus skirtingi, bet, ko gero, visi savaip teisingi.
   Tikriausiai netoli nuo tiesos būtume teigdami, jog laiko visada ir visiems mums duodama beveik vienodai, svarbu, kuom jį užpildome, kokiems darbams panaudojame.
   Taigi, kas nuveikta per praėjusius metus. Sakytume, gyvenome daugmaž įprastu ritmu – kaip ir „senais gerais laikais“ vyko profesionalų ir mėgėjų parodos, žymių kraštiečių minėjimai Varpinėje, kaip visada dažniausiai palydimi muzikos intarpais, koncertais, iš kurių didžiausias ir gausiausias žiūrovais „Trimito“ Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje. Netgi iš anų metų likęs darbas šiemet padarytas – pastatyti Juozo Kalinausko drožti kryžiai 1920m. Musninkų mūšio vietoms pažymėti. Už čia paminėtus ir nepaminėtus didesnius ar mažesnius darbus pirmiausia nuoširdžiai dėkojame visiems „Spindulio“ nariams bei jo veiklai prijaučiantiems Musninkų krašto bendruomenės žmonėms. Beje, negalime nepasidžiaugti ir tuo, jog nuolat gausėja žmonių – ir formalių narių, ir rėmėjų – norinčių prisidėti prie to, kad „Spindulys“ šviestų vis ryškiau, šviesa apimtų vis plačiau, o tai reiškia vis mažiau tamsos ir vis daugiau šviesos ir tarp mūsų, ir mūsų širdyse.
    Galbūt kaip tik tai lėmė, jog iš esmės baigtas dar vienas didelis darbas – suremontuotas bendruomenei priklausantis pastatas populiariai „žaliuoju namu“ vadinamas. Dabar čia jau galės vykti dalis renginių, ypač tų, kuriems per maža, o kartais per šalta senoji Varpinė; čia galima bus rengti didesnes parodas, įkurti Musninkų krašto istorijos kampelį, čia galės vykti edukacinės veiklos, kraštiečių suvažiavimai ar kasdieniai susibūrimai nebesigąsdinant ir šaltesnių orų, kadangi parėmus Žemės ūkio ministerijai name įrengtas šildymas; todėl jau dabar tie, kas nori spinduliuoti kartu su „Spinduliu“, „uždegti žvakę“, puoselėti bendrystę, kurti grožį ar kitaip pasitarnauti Tėvynei ir artimui, visi esate kviečiami į bendrą talką;
   Ir kaip nepasakyti, jog tam, kad šis beveik fantastinis projektas tapo realybe, labiausiai nusipelnė du Musninkų krašto didžiavyriai – Juozas Kalinauskas ir Alvydas Rolis, kuriems teko sunkiausia ir darbų, ir finansų našta;
    Ir kaip nepadėkoti visiems – tiek seniesiems, tiek naujiems – rėmėjams ir pagalbininkams, pagal savas išgales prisidėjusiems prie šios svajonės išsipildymo:
   Nuolatinei mūsų geradarei Marijai Bareikaitei Remienei, Sauliui Prielgauskui, Daliai Pilkauskienei, Laimutei ir Eugenijui Žitlinskams, Nijolei ir Algirdui Didžiokams(UAB Alnitransa), Arvydui Gribuliui (UAB Fegda);
    Savo rankomis ir technika talkinusiems Dariui Dabužinskui, Arvydui Motiejūnui, Jonui Kancerevičiui, Gintarui Drumstai, Jonui Gelažūnui, Albertui Brasiūnui, veiksmingai pagelbėjusiai seniūnijai, bei gimnazijai ir visiems darbu, patarimu ar geru žodžiu prisidėjusiems.
    Vardan tos Lietuvos vienybė težydi

Musninkų krašto bendruomenė Spindulys

 

 

5 thoughts on “Suremontuotas bendruomenei priklausantis pastatas

 • 2022-01-09 at 10:44
  Permalink

  Ai, matėm ponią “Bučiuoju, Rūta”. Skaito skaičiukus kitų surinktus iš lapo. Šalia Širinskienės visiškas 0 atrodė. Tas vyriokas, visai sudirbo.
  Ji dabar per visas laidas eina su ta pačia mintimi suvaryti visus dirbti už grašius. Pas Rūta, tai įspūdis, kad nupirktas eteris.

 • 2022-01-06 at 13:50
  Permalink

  Bendruomenės skirstomos pagal žmonių nuolankumą Pinskuvienei. Būna nuolanki jai, duoda dovanų. Širvintų bendruomenė “Upė” jos pačios kurta bendruomenė, iš Motiejūnų bendruomenės dirba Zapolskienė Širvintų Sporto centre. Minėtos bendruomenės dovanų gavo po konteinerinį namuką. Jūsų namas nepalyginti su konteineriniais pastatais. Jis dera ir prie kitų pastatų, ko nepasakysi Širvintų kaime. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė neatitinka reikalavimų – nėra aptverta.
  Bendruomenės materialinę paramą turėtų gauti vienodai ir jos spręstų, kam panaudoti lėšas. Bet vyksta kitaip faktiškai. Iš to matome, kad rajono biudžeto lėšos skirstomos chaotiškai.

  Musninkiečiai Jūs nuostabūs. Stiprybės Jums!. Tikėkime, kad ateityje rajone žmonės bus vertinami kitaip.

 • 2022-01-05 at 23:17
  Permalink

  Sveikinu musninkiečius ir ypač prisidėjusius. Tačiau nesuprantu, kodėl toks nelygus savivaldybės indėlis į bendruomenes. Kodėl vienom bendruomenėm net naujus konteinerinius pastatus dovanoja, o kitoms remontui pinigų neskiria? Pagal ką atrenka?

 • 2022-01-05 at 14:29
  Permalink

  Gerbiu musninkiečius už tikra, neparodomaji patriorizma.

 • 2022-01-05 at 12:03
  Permalink

  Ačiū dievui, kad pastatą neremontavo Živilė Pinskuvienė. Nes, kai paskaitai spaudą, pasižiūri per televizorių, pasiklausai per radiją Živilės Pinskuvienės kalbų. Tai susidaro tokia nuomonė, kad rajone jinai viską padaro, o kiek supranta. Net Lietuvoje save pristato, kaip protingiausia.
  Musninkiečiams pagarba, kad yra tokie entuziastingi ir darbštūs. Remontas savo jėgomis ir neatidavė savo nuopelnų Pinskuvienei. O būtų jai gera nuotrauka 2021 m. merės ataskaitai.

Comments are closed.