Autoriaus įsipareigojimas

Skaitytojų nuomonės publikuojamos pasirašius Autoriaus įsipareigojimą.

 

Autoriaus įsipareigojimas

Data

Vieta

Aš, (vardas, pavardė) pateikiu “Krašto žinių” redakcijai publikuoti mano sukurtą kūrinį straips (pavadinimas). Patikinu, kad esu susipažinęs /-usi su Visuomenės informavimo įstatymu ir garantuoju, kad straipsnis atitinka visus teisės aktus. Kaip autorius prisiimu visus įsipareigojimus ir atsakomybę, susijusius su straipsnio teisėtumu, informacijos tikrumu.

Pridedama informacija apie autorių (viešai neskelbiama):

Vardas, pavardė, gimimo metai, adresas, telefono numeris, asmens dokumento kopija.

Vardas, pavardė, parašas