Mus paliko mylimas tėvas, senelis Česlovas Dikčius

Šiandien (2023-03-16), eidamas 82 savo gyvenimo metus, neįveikęs sunkios ligos, mus paliko mylimas tėvas, senelis Česlovas Dikčius.
  Netekome mylimo, gerbiamo žmogaus.
  Velionis pašarvotas Musninkų parapijos namų šarvojimo salėje.
  Laidotuvės vyks kovo 18 dieną (šeštadienį).
  Karstas išnešamas 15 val.
   Mišios bus aukojamos Musninkų Šv. Trejybės bažnyčioje.
Dikčių šeima