Šių dienų archeologų atradimai Kernavėje

    Trumpai apie šių dienų archeologų atradimus! Tyrinėjant Kernavės apylinkes, netoli Spėros ežero, atrastas XIV a. apardytas degintinis kapinynas su daugybę nuostabių radinių, o atidengus horizontą po kapais netikėtai pasirodė žirgo palaidojimas.
  Įdomu tai, kad gyvūnas rastas su nusuktu sprandu, o šalia įdėtas nemažas akmuo, kuriuo, matyt, buvo dar ir trenktas. Tai nėra neįprastas reiškinys, tokių “žiauriaus” elgesio apraiškų su žirgais jau yra aptikta ir kitur Lietuvoje. Panašu, kad taip elgtąsi dėl tam tikrų ritualinių laidojimo tradicijų, kurių metu buvo pagerbiamas ir į pomirtinį pasaulį išlydimas miręs šeimininkas.
   Tūkstantį metų Rytų Lietuvoje egzistavo pilkapių pylimo tradicija ir įdomu tai, kad atskiros pilkapinyno dalys buvo skiriamos konkrečiai tik žirgų kapams. Šio vyravusio papročio pėdsakus šiuo metu Kernavės archeologams ir pavyko aptikti, o žemėlapius papildys dar vienas, naujai atrastas, pilkapynas.