Savivaldos parodija

Vytas Šimonėlis,
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

/ VYTAS ŠIMONĖLIS, Tarybos narys /

Komentaras po straipsniu internetiniame laikraštyje „Krašto naujienos“. „Savivaldybės tarybos posėdžiai vyksta tik todėl, kad reikia, kad jie vyktų. Bet juose nieko nesprendžiama. Ir toliau taip bus. Tokia rajono savivaldybėje per rinkimus įtvirtintos diktatūros pasekmė. Jeigu kas keisis – tai ne anksčiau 2023 metų“. Stepas, 2019 m. birželis.

Iš tikrųjų, komentaras didžia dalimi atspindi šiandieninę situaciją Savivaldybės taryboje. Priežastis ne viena, tačiau dauguma jų glūdi mumyse, mūsų bendruomenėje. Būti Savivaldybės tarybos nariu ir deramai atstovauti bendruomenės interesus  – reiškia tuo gyventi, nuolat domėtis, aukoti laiką, pinigus ir tuo pačiu susitaikyti su tuo, kad pats, tavo šeimos nariai susilauks dėmesio. Dalis Tarybos narių pasirenka kitą veikimo būdą, naudingą ir patogų sau. Vieni ir kiti Savivaldybės taryboje yra laisva valia,. tik su labai skirtingais tikslais.

Savivaldybės taryba, kaip atstovaujamoji valdžia, priima visus esminius sprendimus dėl biudžeto lėšų paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, dėl švietimo įstaigų, dėl Europos struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo, dėl tikslinių lėšų panaudojimo, dėl Savivaldybių įmonių veiklos ir viešųjų paslaugų teikimo ir t.t., viskas yra išdėstyta Vietos savivaldos įstatyme. Klausimų, įvairių reikalų yra daug. Tam, kad Savivaldybės taryba galėtų priimti apgalvotą, racionalų sprendimą, klausimai turi būti aptarti ir išdiskutuoti Savivaldybės tarybos komitetuose. Šiandien labai daug informacijos internete, kitų savivaldybių tinklalapiuose, todėl kiekvienas Tarybos narys gali susirasti, susipažinti ir palyginti bei Tarybos komiteto posėdyje išdėstyti savo poziciją, kuri gali ir nesutapti su daugumos nuomone. Šiame procese svarbus vaidmuo tenka Komiteto pirmininkui. Manau, kad tai turėtų būti žmogus, kuris girdi ir vertina visų išsakytas nuomones bei pats gerai išnagrinėjęs ir supranta svarstomą reikalą. Ar Jums teko kur nors skaityti ar girdėti Širvintų savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų nuomonę aktualiais Savivaldybės bendruomenei ar Taryboje svarstomais reikalais? Ar nors vienas iš dabartinių ar buvusių praeitoje kadencijoje komitetų pirmininkų turi (-ėjo) savo nuomonę ir ją gynė?

Esu Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto narys. Per 4 metus nebuvo sušauktas, bent aš tokio neprisimenu, nė vienas atskiras Komiteto posėdis. Komitetų posėdžiai mūsų Savivaldybėje bendri, jie organizuojami prieš Tarybos posėdį tam, kad iššniukštinėtų kokie nesklandumai ar problemos gali kilti Tarybos posėdžio metu. Jiems vadovauja ir „tvarką“ prižiūri Savivaldybės merė. Darbotvarkės klausimus skaito vienas iš komitetų pirmininkų, dažniausiai lietuvių kalbos mokytojas, kuris taisyklingai ir sklandžiai moka perskaityti. Merė tuo metu nuobodžiauja, dažniausiai „minko“ telefoną. Klausimų pranešėjui geriau neužduoti, nes tuoj pat vadovavimą perima merė ir sušunka, pavyzdžiui: „Prašau užprotokoluoti, Mateika nori uždaryti mokyklą“, nors V. Mateika tik paklausė pranešėjos, ar nenukentės mokymo kokybė sujungus kelias skirtingas klases į vieną. Tai vyksta nuolat. Tarybos posėdžiuose situacija panaši. Posėdžio darbotvarkės klausimams baigiantis Savivaldybės darbuotoja, sulaukusi ženklo iš merės, skuba išjungti mikrofonus, nes opozicijos nariai nori paklausti. Tam, kad Tarybos nariai būtų paklusnesni, neklausinėtų – kartas nuo karto Pinskų šeimos laikraštyje „Širvintų kraštas“, pasirašant Juozo, „ŠK“ informacija ir kitais vardais, pasirodo straipsneliai, kurių tikslas menkinti ir užčiaupti Tarybos narius.

Šurmulys spaudoje dėl Etikos komisijos pirmininko skyrimo yra tik menkniekis žinant tikrąją situaciją mūsų Savivaldybėje. Gaus ar ne opozicija Etikos komisijos pirmininko vietą, kuri jai priklauso pagal Vietos savivaldos įstatymą, yra daugiau požiūrio į savivaldą, į įstatymus, teisingumo atkūrimo reikalas. Daugumą šioje komisijoje, kaip ir kituose komitetuose ar komisijose, sudaro merės parinkti atstovai. Manau, kad ši istorija yra inicijuota merės, skirta atkreipti į save dėmesį. Vieni rinkimai baigėsi, artėja kiti – į Seimą, svarbu apie save priminti, gal prireiks. Merė sako, kad pasiūlyti kandidatai, jų reputacija ir kompetencija, kelia tam tikrų abejonių. Mere, jeigu ieškote priekabių, tai gal pirmiausia pažvelkite į save, į valdančiosios daugumos Tarybos narius, į savo ir jų praeitį ir šiandieninį „triūsą“ savivaldoje. Ir abejonių neliks.

Šiuo metu 3 Savivaldybės seniūnijos yra be seniūnų ir visos seniūnijos be pinigų ir menkiausio dėmesio, bet užtat išrinkome seniūnaičius (tą numato Įstatymas), kuriems merė įteikė pažymėjimus, kuriuos galės vaikams ar anūkams parodyti, nes Širvintų savivaldybėje net seniūnai yra visiškų pastumdėlių vietoje. Tai savivaldos parodija. Žiūri į kitų savivaldybių tinklalapius ir matai, kokius reikalus sprendžia seniūnai kartu su seniūnaičiais, kaip skirsto lėšas kelių priežiūrai ir bendruomenių poreikiams. Pas mus valdžios/šeimos laikraštyje „ŠK“, socialiniuose tinkluose nuolat skamba: „aš pramušiau“, „aš padariau“, nors iš tikrųjų Savivaldybės valdžia didžiąja dalimi tik išleido, išvaistė arba neracionaliai panaudojo Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Savivaldybės biudžeto arba tikslines lėšas, skirtas Savivaldybei.

Šiandien Lietuva, tuo pačiu ir savivaldybės gyvena geriausius, perteklinio biudžeto, ES struktūrinės paramos laikus per atkurtos nepriklausomybės 29 metų laikotarpį, bet Savivaldybėje neliko pinigų net savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Per paskutinius kelis metus Savivaldybė viešojo administravimo, skaidrumo, bendruomenės dalyvavimo, procesų reglamentavimo prasme padarė didelį žingsnį atgal. Savivaldybės tarybos nariai, seniūnai, seniūnaičiai ir kiti neabejingi mūsu bendruomenės nariai, nepriklausantys daugumai, yra tik balastas, trukdantis valdžioms moterims veikti. Savivaldybės taryba, daugumos sprendimu, visas savo pareigas, galias ir teises, o tuo pačiu Savivaldybės tarybos, kaip institucijos savigarbą, perdavė į vienas rankas. Savivaldybė yra valdoma vieno žmogaus kaip privatus UAB. Taip valdoma privati įmonė ilgai neišgyvena ir bankrutuoja, o tokie veikėjai atsiduria savivaldybėse. Verslas Valstybės tarnyboje  pelningas, o svarbiausia – niekada nebankrutuojantis.

2 thoughts on “Savivaldos parodija

  • 2019-10-08 at 02:34
    Permalink

    Vienykitės su kitais rajonais ir kovokite su ta mafija. Kur tai matyta, žmonės savo nuomonės pasakyt bijo, priešus visur mato

  • 2019-10-03 at 12:38
    Permalink

    Suprantantis, kultūringas, vertas pagarbos. Toks yra ponas Šimonėlis. Pagarba Jums

Parašykite komentarą

*

code