Sveikiname Genovaitę Olišauskienę su 75-uoju gimtadieniu

Viskas kartojas – ir žiemos, ir vasaros,
Kas pavasarį medžiai žali,
O gyvenimas primena pasaką,
Pasiklydusią žemės glėby.
O gyvenimas ima lyg duoklę
Mūsų džiaugsmą, svajas ir vargus.
Ir vienodai, nemokamai, dosniai
Vis skaičiuoja, skaičiuoja metus.
      Sveikiname Genovaitę Olišauskienę su gražiu jubiliejumi, linkime viso ko geriausio, sveikatos, džiugiu ir saulėtų dienų.
 LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrijos taryba