Rajono biudžeto svarstymas: kompensacijų mažinimas ir senjorų nuobodulys

SAULIUS VOVERIS, LSDP frakcijos Širvintų rajono savivaldybės taryboje narys, Širvintų socialdemokratas

/ SAULIUS VOVERIS, LSDP frakcijos Širvintų rajono savivaldybės taryboje narys, Širvintų socialdemokratas /

Prasideda Širvintų rajono 2024 metų biudžeto svarstymas. Širvintų socialdemokratų nuomone biudžetas, švelniai tariant, turi trūkumų, todėl skelbiame straipsnių ciklą šia tema.

Paskutiniame straipsnyje: „Rajono biudžeto svarstymas: miestui – pyragas, kaimui – tik trupiniai?“ „suradome“ 600 tūkstančių eurų ir didžiąją jų dalį „paskirstėme“, liko paskutinės dvi temos.

Kompensacijų mažinimas

Siūlome:

Padidinti 08 programos (Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa) 10.6.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Kompensacijos gyventojams už pateiktą šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį išlaidas nuo projekte numatytų 445 tūkst. eurų iki 545 tūkst. eurų.

Argumentuodami šį pasiūlymą atkreipiame dėmesį į vis didėjantį kiekį gyventojų, kurie susiduria su sunkumais apmokant pateiktas sąskaitas už šildymą, karštą ir šaltą vandenį. Nežiūrint į tai, šiais metais kompensacijos mažinamos 98,1 tūkst. eurų. Manome, kad tai yra socialiai neteisinga ir siūlome palikti tokias pačias sumas kompensacijoms.

Senjorų nuobodulys

Siūlome:

08 programos (Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa) 10.9.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Senjorų užimtumo veiklų rėmimui skirti 20 tūkst. eurų ((projekte šiam tikslui lėšų nenumatyta).

Argumentuodami šį pasiūlymą atkreipiame dėmesį į aktyvią mūsų rajono senjorų veiklą ir manome, kad būtų socialiai teisnga skatinti jų iniciatyvas bei didinti jų užimtumą.

Pabaigai

2024 metų biudžete pasigendame asignavimų dalyvaujamajam biudžetui. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su gyventojais spręsti viešųjų lėšų panaudojimo klausimus, kuomet gyventojai patys siūlo idėjas rajonui ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Gyventojai patys nuspręs, ko reikia jų miestui ar gyvenvietei.

Taip pat siūlome numatyti finansavimą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensuoti šiuo metu tėvams nustatyto mokesčio už vaikų ugdymą padidinimą. Taip prisidėtume prie Širvintų rajono šeimos stiprinimo prioritetų įgyvendinimo.

Visą LSDP frakcijos Širvintų rajono savivaldybės taryboje pasiūlymą galite perskaityti paspaudę šią nuorodą: https://sirvintos.lsdp.lt/?p=3243

Taip pat atkreipiame rajono gyventojų dėmesį, kad remiantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 235 ir 236 punktais, rajono gyventojai gali teikti savo pastabas ir pasiūlymus. Kviečiame nelikti abejingais ir aktyviai dalyvauti.

Ištrauka iš Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento:

 • Savivaldybės meras sudaro sąlygas patikslintą biudžeto projektą svarstyti Savivaldybės gyventojams paskelbiant patikslinto biudžeto projektą Savivaldybės interneto svetainėje ir informaciją apie parengtą projektą vietinėje spaudoje nurodant, kur ir kaip jie gali susipažinti su projektu. Susipažinimui ir siūlymų ar pastabų teikimui skiriama ne mažiau kaip 7 kalendorinės dienos nuo viešo paskelbimo nurodytais būdais. Savivaldybės gyventojai šiuo laikotarpiu gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl patikslinto biudžeto projekto Savivaldybės merui raštu, elektroniniu paštu savivaldybe@sirvintos.lt arba Savivaldybės interneto svetainėje.
 • Savivaldybės tarybos komitetai svarsto patikslintą biudžeto projektą, atsižvelgdami į Savivaldybės mero pranešimą su apibendrintais Savivaldybės gyventojų pasiūlymais (pastabomis), Savivaldybės tarybos komitetų pasiūlymus bei išvadas, ir priima sprendimą dėl biudžeto projekto teikimo Savivaldybės tarybai tvirtinti.

 

2 thoughts on “Rajono biudžeto svarstymas: kompensacijų mažinimas ir senjorų nuobodulys

 • 2024-01-30 at 13:23
  Permalink

  Senjorai turėtų ir kupron duoti ne tik ką, kad neskiriama lėšų senjorų užimtumui. Jie tuoj pasitrauks iš jūsų kelio. Kelias ir žemė bus laisva.
  Senjorai viską sukūrė iki 2015 m. O kaip mąsto jaunesni, turtingi žmonės įlindę į valdžią (per balsų pirkimą, įžūliai elgiantis su žmonėmis, per visus festivalius).
  Paskutinis Živilės cirko numeris Viniaus m. centras. Tiesa ir Jonas buvo. Živilė buvo su ūkininkais, o atvykus į Širvintas ūkininkams iš biudžeto skyrė tiek pinigų, kad jie galėtų nusipirkti šokoladukų.

 • 2024-01-29 at 20:01
  Permalink

  Kodėl nedalyvaus mierė prezidentų rinkimuose

Parašykite komentarą

*

code