Musninkų bažnyčios šventoriuje esančiose koplytėlėse apsigyveno du šventieji

  Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje esančiose koplytėlėse apsigyveno du šventieji: šventoji mergelė, kankinė Agota ir palaimintasis vienuolis, mistikas Mykolas

Read more