Sveikinimas pedagogams

Mieli pedagogai,

     Parengti jauną žmogų savarankiškam gyvenimo keliui yra vienas atsakingiausių ir sudėtingiausių uždavinių.
     Todėl mokytojas yra ne tik žinių šaltinis, bet ir įkvepiantis pavyzdys, vertybių puoselėtojas, savo krašto patriotas.
     Nuoširdžiai sveikiname Jus tarptautinės mokytojų dienos proga!
     Linkime dosniai dalytis dvasios lobiais ir žiniomis su savo mokiniais. Tegul šypsenos ir gera nuotaika lydi Jus kiekvieną dieną!
LSDP Širvintų rajono skyriaus vardu pirmininkė Anna Kuznecovienė