Sušaukiamas Tarybos posėdis

  Informuojame, kad 2020-05-21 Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 6-15 2020 m. gegužės 28 d. 10.00 val. sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto dalinio pakeitimo.
 4. Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą.
 5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo.
 6. Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovaujančiojo darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo.
 7. Dėl VšĮ Širvintų ligoninės vadovaujančiojo darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo.
 8. Dėl pavedimo Ritai Sinkevičienei laikinai vykdyti Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus funkcijas.
 9. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Širvintų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymo.
 10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 11. Dėl socialinės globos kainų patvirtinimo.
 12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-191 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl pritarimo investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai.
 14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 15. Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio.
 16. Dėl 2017-11-30 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-257 „Dėl leidimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijai panaudos pagrindais suteikti patalpas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui“ dalinio pakeitimo.
 17. Dėl leidimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai panaudos pagrindais suteikti turtą Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui.
 18. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir jų tvarkaraščių nustatymo karantino laikotarpiu.
 20. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.
 21. Dėl gatvės pratęsimo.
 22. Dėl Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
 23. Dėl Saugaus elgesio Širvintų rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo.
 24. Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Širvintų rajono savivaldybėje.
 25. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-37 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams patvirtinimo.
 27. Dėl leidimo Širvintų sporto centrui neteikti paslaugų.
 28. Dėl pritarimo Širvintų r. Gelvonų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai.

One thought on “Sušaukiamas Tarybos posėdis

 • 2020-05-25 at 09:12
  Permalink

  Kada galima bus patekti pas gydytoją?

Parašykite komentarą

*

code