Dingęs sprendimas ir merės potvarkis

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

  Tiek lapkričio 24 dienos komitetų, tiek lapkričio 26 dienos tarybos posėdžio darbotvarkėse įtraukti 32 klausimai. Šių darbotvarkių punktas Nr31 skelbia:

   Dėl pavedimo organizuoti konsultavimąsi su vietos gyventojais dėl Širvintų rajono savivaldybės Širvintų ir Jauniūnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo (Nr. 2-248).

   Tiek sprendimo projekto preambulėje, tiek skyriuje Nr3. “Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas” vienas iš teisinių pagrindimų skamba taip: “(Taryba) Vadovaudamasi… Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-93 „Dėl Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, … nuspręndžia“.
Cituojamo 2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimo Nr. 1-93 18 dalis skamba taip:
“18. Savivaldybės taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus”
2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-176 jau buvo organizuota apklausa, ir tokia pati ir tose pačiose seniūnijose; tik, kaip komitetų posėdyje sakė Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja Deimantė Oršauskaitė, apklausoje dalyvavo itin mažai žmonių, ir reiktų mažinti privalomą apklausoje dalyvaujančių gyventojų procentą.
Vadinasi, reiktų keisti 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-93 18 dalį, ir ją išdėstyti nauja redakcija, numatant, ne kaip dabar yra 15 procentų, bet mažinti iki 10, ar net 5 procentų.

   Lietuvos respublikos teisės aktų projektų svetainėje, eilės Nr.20-15371 yra registruotas tarybos sprendimo projektas Nr. 2 -247:

    “Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo”. Jo pagrindimas skamba taip:

   “Pakeisti Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-93 „Dėl Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punktą ir išdėstyti jį taip:

   „18. Savivaldybės taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus.

   Viskas būtų gerai, ir teisiškai logiška, jeigu iš pradžių taryba pritartų vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo pakeitimams, ir tik po to pritartų organizuoti konsultavimąsi su vietos gyventojais vykdant apklausą (toliau – apklausa) dėl Širvintų rajono savivaldybės Širvintų ir Jauniūnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo.

  Tačiau tarybos sprendimo projekto Nr. 2 -247 keičiančio apklausos sąlygas nėra nei komitetų, nei tarybos posėdžio darbotvarkėje.

   Tikriausiai nebuvo dar tokio komitetų ar tarybos posėdžio, prieš kuriuos paskutinę minutę nebūtų siunčiami “pakoreguoti ir pagerinti sprendimų projektų variantai”. Tai siūlau nepažeisti tradicijų, ir šį kartą pakoreguoti 2020 metų lapkričio 26 dienos 11 valandos tarybos posėdžio darbotvarkę, koreguotą darbotvarkę atsiunčiant likus iki posėdžio penkioms minutėms.

   Ir dar. Iki šiol buvo įprasta, kad merė išleisdavo potvarkį, kuriuo sukviesdavo tarybos posėdį ir paskelbdavo darbotvarkės klausimus. Jeigu būdavo, o dažniausiai taip ir būdavo, numatyta į posėdžio darbotvarkę įtraukti papildomus klausimus, tai merė išleisdavo dar vieną potvarkį dėl papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę. Posėdžio metu balsuodavome ir už pagrindinius ir už papildomus klausimus. Pavyzdžiui, merė 2020m. spalio 22d. išleido potvarkį Nr.6-38, kuriuo sukvietė tarybos posėdį ir paskelbė pagrindinius klausimus. O spalio 27d. išleido potvarkį Nr.6-39, kuriuo paskelbė papildomus klausimus.

   Tačiau lapkričio mėnesį yra kitaip. Merė lapkričio 19d. išleido potvarkį Nr.6-42, kuriuo sukvietė tarybos posėdį ir paskelbė pagrindinius klausimus. O potvarkio dėl papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę nėra. Taip ir lieka neaišku, kokiu pagrindu šiandien komitetų posėdžio metu svarstėme du papildomus klausimus. Ir kodėl tik du, nes Lietuvos respublikos teisės aktų projektų svetainėje lapkričio 26 dienai paskelbti 35 sprendimų projektai, o merės potvarkyje tik 32 pagrindiniai klausimai.

Virginijus Sarpauskas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD

 

 

 

 

 

One thought on “Dingęs sprendimas ir merės potvarkis

  • 2020-11-25 at 07:07
    Permalink

    Gal sumaišė, gal senis tuos popierius į seimą nunešė?

Parašykite komentarą

*

code