Lapkričio mėnuo gausus posėdžiais

ALYTĖ SKEBERIENĖ, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

/ ALYTĖ SKEBERIENĖ /

   Karantinui vis varžant susitikimų su rinkėjais galimybes, naudojuosi proga apie Tarybos nario veiklos subtilybes  informuoti spaudoje.

    Šis mėnuo, kaip niekad, gausus posėdžiais: du savivaldybės tarybos posėdžiai, du Savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir ūkio reikalų, Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto posėdžiai, kontrolės komiteto posėdis. Ir visai nesvarbu, kad vienas posėdis sušauktas nagrinėti tik vienintelį klausimą. Bet jis svarbus.

    Rinkėjai, tikriausiai, žino, kad prieš tarybos posėdžius vyksta komitetų posėdžiai, kuriuose, pristatant klausimus, turėtų būti išsamiai paaiškinama situacija, susijusi su svarstomu sprendimo projektu, atsakoma į tarybos narių klausimus. Taip turėtų būti ir, tikiu, kad demokratijos principų besilaikančiose savivaldybėse taip ir yra. Deja, Širvintų rajonas išskirtinis, ypatingas. Čia, posėdžiams vykstant nuotoliniu būdu, gali būti išjungiami mikrofonai klausiantiems ar išsakantiems savo nuomonę tarybos nariams, nes yra tik viena „teisinga“ merės nuomonė, kuri tikrai bus priimta, nes už ją balsuos visa „sava“ daugumos kompanija. Tad neaušinkit burnos, nepaklusnieji, neieškokit atsakymų ir neuždavinėkit nepatogių klausimų. Nes, laikantis patyčių tradicijų, būsit pašiepti, išjuokti, perfrazuoti, o jūsų noras demokratiškai dalyvauti posėdžiuose bus traktuojamas, kaip noras pasirodyti. Bet čia jau matyt, kiekvienas matuojasi pagal save. Čia labai tiktų patarlė „kuo tapsi tuo ir kitus tepsi“. Todėl, brangieji, neužimkite merei skirto eterio.

Biudžeto pakeitimai

    Daug diskusijų sukėlė sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto dalinio pakeitimo. Žinoma, kad džiaugiamės, jog didinamos pajamos ir esam dėkingi Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kad surado galimybių papildomai skirti lėšų ir dėl Covid-19 pasekmių, ir ne tik dėl jų. Balsuodama susilaikiau, nes, manau, kad labai svarbu atsižvelgti ne tik į tai, kad pajamos padidėjo, bet ir į tai, kaip jos paskirstomos. Ir jei mažinama kultūrai, socialinei sričiai tai negaliu likti nuošalyje. Be apie tai jau netrukus savo įžvalgomis pasidalinti pažadėjo kolegė Inga Matukaitė.

   Prieš balsavau dėl žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimą konkretiems asmenims, nes nebuvau supažindinta su tų asmenų prašymais, nesužinojau jų motyvų. Į tarybos narių prašymus prie siunčiamų sprendimų projektų prisegti asmenų prašymus niekas neatsižvelgia. O aiškinamuose raštuose motyvai nenurodomi.

Ar bendruomenių taryba tik formali?

    Tarybos posėdžio metu apsisprendžiau pakeisti savo nuomonę ir balsavau prieš bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų dalinį pakeitimą ne todėl, kad nepritariu Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymui, o todėl, kad į tarybos narių pastabas, pasiūlymus, išsakytus komitetų posėdžių metu, raštiškai pateiktus savivaldybei neatsižvelgiama, jie net nenagrinėjami. O komitetų posėdžio metu, nagrinėjant šį sprendimą išsakiau savo nuomonę, kad Širvintose bendruomeninių organizacijų taryba yra formali, neatliekanti savo funkcijų, jau nekalbant apie jos rinkimo peripetijas. Ši taryba nesilaiko savo nuostatų. Ir, kaip pavyzdį, galiu paminėti kelis faktus:

-Bendruomeninių organizacijų taryba už savo funkcijų įgyvendinimą turi kasmet iki kovo 31 dienos atsiskaityti Savivaldybės tarybai. Deja, taip nėra.

-Bendruomeninių organizacijų tarybos sprendimai yra vieši, informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Deja, taip nėra.

-Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžiai yra vieši. Deja, apie juos nėra jokios informacijos.

-Bendruomeninių organizacijų taryba renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, o esant būtinybei ir dažniau. Deja, taip nėra.

    Galima būtų vardinti ir vardinti.

    Todėl komitetų posėdžio metu ir vėliau po posėdžio raštu pateikiau siūlymą pakeisti Nuostatų 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Savivaldybės administracija interneto svetainėje skelbia savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jos veiklos planus, posėdžių darbotvarkes, posėdžių protokolus ir kitą informaciją apie savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą ir jos veiklą“. Beje, tai yra numatyta įstatyme. Ir vėl tas žodis „deja“. Tarybos narių (tų kurie opozicijoje) siūlymų niekas net neketina nagrinėti. Tokia čia demokratija. Bandoma buvo, žinoma, sumenkinti pasiūlymą, tik būdas pasirinktas netinkamas, nes nuostatai, kuriais buvo vadovaujamasi teikiant pasiūlymą, pateikti savivaldybės tinklapyje. Ar gali jais netikėti?

Kaip vyksta darbas kontrolės komitete

    Šioje vietoje būtų tikslinga įterpti informaciją ir apie anksčiau įvykusį kontrolės komiteto, kuriam aš priklausau, posėdį. Esant karantino sąlygoms posėdis vyko…susirašinėjimo elektroniniu paštu būdu. Kelios dienos prieš posėdį buvo gautas el. laiškas, kuriame buvo pranešta, kad kviečiamas posėdis ir kad jame bus nagrinėjamas savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. veiklos plano projektas. Taip pat buvo prašoma pateikti savo atsiliepimus. Tą ir padariau. Kontrolės komiteto pirmininkei išsiunčiau klausimus, pastebėjimus ir siūlymus dėl plano papildymo. Esu dėkinga savivaldybės kontrolierei, kuri išsamiai atsakė į užduotus klausimus. O kaip Jūs manot buvo sureaguota į pasiūlymus papildyti planą? Ogi niekaip.

    Pirmininkė, galimai, net nesiteikė kitų komiteto narių supažindinti su gautais siūlymais. Kodėl darau tokias išvadas? Tikrai ne vien todėl, kad atėjus posėdžio (el. laiškais) laikui niekas net ir nenagrinėjo ar net ir nesupažindino su gautais siūlymais. Iš karto buvo kviečiama balsuoti. Davus pastabą ir paklausus ar nebus nagrinėjami siūlymai, buvo atsakyta, kad neva siūlymų negauta. Teko dar kartą akcentuoti ir dar kartą persiųsti ištrauką iš ankstesnių laiškų, patvirtinančią siūlymų pateikimą. Kaip baigėsi? Žinoma, kad daugumos balsavimu „be pataisymų“. Kitko net ir negali tikėtis esant dabartinei daugumos valdančiajai situacijai.

    Bet Jūs net neįsivaizduojate kiek laiškų reikėjo parašyti, kad priversčiau, jog posėdžio protokole būtų įrašyta tikra ir teisinga informacija. Buvo bandoma „prastumti“ informaciją, kad nariai neva supažindinti su siūlymais, iškraipoma arba, tiksliau, bandomi „sušvelninti“ pirmininkaujančios pasisakymai. Atkaklūs, kelis kartus siunčiami mano paklausimai su prašymu įrodyti ir man persiųsti kitiems komiteto nariams skirtus laiškus, iš kurių būtų galima daryti prielaidą, kad yra supažindinta su gautais siūlymais, liko be atgarsio tol, kol pagrasinus užginčyti tiesos neatitinkantį protokolą, iš jo Ši informacija buvo tiesiog išimta. O juk taip nesunku rašyti protokolą, kai kiekvienas pasisakymas ar sakinys yra parašytas el. laiškuose. Bet iškraipyti, galimai, buvo siekiama tikslingai.

Tam davė, o tam ir neliko

    Na ir dar į vieną sprendimų projektų grupę noriu atkreipti Jūsų dėmesį. Tai sprendimai dėl leidimo nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina. Jau komitetų posėdžio metu, prieš tai panagrinėjus gautus gyventojų prašymus, buvo bandoma išsiaiškinti, ar tuose būstuose gyvenantys asmenys tinkamai prižiūri tuos būstus, daro remontą, ar neturi skolų, ar komisija atlieka tikrinimus, ar yra kokie aktai, ar tos aplinkybės, kurios yra nurodytos pareiškėjų prašymuose yra teisingos? Vietoj atsakymų į šiuos klausimus merė išsakė visą tiradą apie tai, kokia sudėtinga situacija, kad gruodžio mėnesį bus nagrinėjamas klausimas dėl kainų didinimo, kad yra būstuose gyvenančių ir nemokančių nuomos, kad yra geriančių, kad yra tokių, kurių niekaip nepavyksta iškeldinti ir t.t. Todėl, gavus tokią informaciją, tarybos posėdžio metu negavus atsakymų į naujai užduotus klausimus, kurie padėtų apsispręsti, ar tikrai pareiškėjai yra verti leisti nuomotis būstą rinkos kaina, žinant, kad dar yra nemenka eilė norinčių būstus nuomotis, susilaikiau balsuodama.

   Visi kiti nagrinėjami klausimai sulaukė mano pritarimo.

***

    Mieli rinkėjai, Širvintų rajono gyventojai! Priimant sprendimus, už juos vienaip ar kitaip balsuojant, mums, tarybos nariams, yra labai svarbi Jūsų nuomonė, Jūsų argumentai. Visi Taryboje svarstomų sprendimų projektai būna pateikti savivaldybės tinklapyje, su jais galite susipažinti ir spaudoje. Todėl prašome Jūsų aktyviau reikšti savo poziciją, skambinti, rašyti, kelti problemas.

   Jūsų laiškų visuomet lauksiu el. pašto adresu [email protected] arba tel. nr. 8 65 66 44 99

Alytė Skeberienė yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė nuo LVŽS

8 thoughts on “Lapkričio mėnuo gausus posėdžiais

 • 2020-12-25 at 13:19
  Permalink

  Matomai pačiai poniai kažkoks nesaugumas dėl savo išvaizdos, kad bandoma prisikabinti prie nuotraukų, kurios nėra “15 metų senumo”. Išlįskite iš savo ego burbulo ir pradėkite tobulinti save užuot ieškant, kam įkąsti 😉

 • 2020-11-28 at 10:35
  Permalink

  jo patamsyje kažkas ir žmogų partrenkė ,
  taip tamsu kad ir dramblį perėjoj partrenkt buvo galima

 • 2020-11-27 at 18:56
  Permalink

  Prisižaidėt su lemputėm. Visas miestas be elektros

 • 2020-11-27 at 01:28
  Permalink

  Tai neabejokite. Pasižiūrėkite šios dienos tarybos posėdį YouTube savivaldybės kanale. Visi mes turime dešimties, penkiolikos metų senumo nuotrakų…

 • 2020-11-26 at 20:55
  Permalink

  Ar tikite Alyte…vien nuotraukos kokios.. ret.

 • 2020-11-26 at 17:34
  Permalink

  Tai jei gerai supratau, buvo suklastotas protokolas? Nu nejuokinga

 • 2020-11-26 at 16:44
  Permalink

  Nesuprantu. Ar savivaldybė neturi etikos komisijos? Kodėl ji nereaguoja į įžeidinėjimus ir patyčias posėdžiuose?

 • 2020-11-26 at 16:35
  Permalink

  Matom kaip vyksta tarybos posėdžiai, tokios arogancijos ir paniekos pritvinkus merė. Trūksta kad dar keiktis pradėtų. Į klausimus neatsako, išsisukinėja, keičia temą.

Parašykite komentarą

*

code