Paskutinis šių metų Tarybos posėdis

Alytė Skeberienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

 / ALYTĖ SKEBERIENĖ /

   Nors gyvename ypatingomis sąlygomis, bet gyvenimas nesustoja. Nestoja ir savivaldybės tarybos darbai. Gruodžio 21 d. nuotoliniu būdu vyko jau paskutinis šiais metais tarybos posėdis. Darbotvarkėje 21 sprendimo projektas. Daug buvo dirbta ir aiškintasi komitetų posėdžio metu, tad tarybos darbas vyko gana sklandžiai.

Biudžeto ir strateginis veiklos plano daliniai pakeitimai

   Ir vėl buvo nagrinėjami 2020 m. biudžeto bei strateginio veiklos plano daliniai pakeitimai. Biudžeto pakeitimo projekte didinamos pajamos 1636,5 tūkst. eurų. Dalį lėšų skyrė Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija:

– vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti papildomai skirta 12,1 tūkst. eurų;

– ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti papildomai skirta 248,3 tūkst. eurų, o keliams taisyti (remontuoti)“ pakeitimo“ Širvintų rajono savivaldybei papildomai skirta 117,2 tūkst. eurų.

   Lietuvos Respublikos Vyriausybė  kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti papildomai skyrė 104,6 tūkst. eurų.

   Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos gautos lėšos sudaro 1 229,5 tūkst. eurų.

   Atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus, mažinamos pajamos – 87,8 tūkst. eurų.

   Smagu, kai rajonui skiriamos lėšos, tad balsavau UŽ dėl abiejų sprendimų.

Didėja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų skaičius

   Svarstyti tarybai buvo pateiktas ne vienas sprendimo projektas susijęs su 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojančiu LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu.

   Vienas iš jų – dėl naujo etato savivaldybės administracijoje. Šiuo metu didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius, nustatytas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-217, yra 131.  Naujajame įstatyme išdėstyta, kad už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams yra atsakingas savivaldybės vyriausiasis inžinierius. Siekiant įgyvendinti šio įstatymo nuostatas, Širvintų rajono savivaldybės administracijoje turi būti įsteigta vyriausiojo inžinieriaus pareigybė, todėl būtina padidinti didžiausią leistiną Širvintų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių iki 132. Balsavau UŽ.

Į siūlymą nereagavo

   Dar vienas sprendimo projektas, susijęs su šiuo įstatymu apibrėžia Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamentą. Labai daug klausimų buvo užduota komitetų posėdyje, pateikiau pasiūlymą dėl vieno iš punktų pakeitimo. Pateiktame sprendimo projekte buvo numatyta, kad „nustačius kaltus asmenis dėl programos lėšų nepagrįsto panaudojimo, komisija turi teisę teikti pasiūlymą savivaldybės tarybai dėl organizatoriaus keitimo ir (ar) teisinės atsakomybės kaltiems asmenims taikymo“. Atkreipiu Jūsų dėmesį – „turi teisę“. Vadinasi, gali siūlyti taikyti teisinę atsakomybę, o gali ir nesiūlyti. Mano siūlymas buvo žodžius „turi teisę“ keisti į „teikia“. Manau, kad organizatorius, kuris nepagrįstai naudoja programos lėšas, turi būti keičiamas ir jam turi būti taikoma teisinė atsakomybė. Tačiau eilinį kartą į mano, kaip opozicijos nario pasiūlymus nebuvo sureaguota ir šis siūlymas net nebuvo pateiktas svarstymui.

Naujų pareigybių poreikis pirminės sveikatos priežiūros centre

   2020 m. rugsėjo 9 d. pasikeitė Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo” 8 straipsnis. Jame nurodoma, kad ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiame padalinyje privalo būti slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas. Komitetų posėdžio metu buvo atsakyta į klausimą, kad tokių paslaugų per metus suteikta 97 asmenims, bet iki šiol nebuvo būtina turėti tokias pareigybes. Balsavau UŽ

Viešųjų erdvių sutvarkymas

   Balsavau UŽ sprendimų projektus dėl viešųjų erdvių sutvarkymo Motiejūnuose ir Kiaukliuose.  Pritariau, kad būtų skirta bendrojo finansavimo lėšų projektui įgyvendinti iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir / ar skolintų lėšų, ir / ar iš valstybės dotacijos – ne mažiau kaip 20 procentų visų projekto tinkamų išlaidų. Šie projektai bus vykdomi su partneriais – Kiauklių kaimo bendruomene ir Motiejūnų kaimo bendruomene. Motiejūnų kaime planuojama įrengti konteinerines patalpas bendruomenės poreikiams taip pat jose skirti vietą ir bibliotekai. Kiaukliuose planuoja sutvarkyti ežero pakrantę, pastatyti persirengimo kabinas.

Lėšos keliams asfaltuoti

  Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti 2021 metų objektų sąrašas. Kapitaliniai remontai numatyti:

– Širvintų r., Čiobiškio sen., Lapelių k.,Čiobiškio g. kelio Nr. ČIO23 (587 m)

– Širvintų r., Širvintų sen., Spadviliškių k., Žemųjų Viesų g. kelio Nr. ŠIR47 (804 m)

– Širvintų r., Širvintų sen., Zasino k. kelias Nr. ŠIR50 Širvintos–Aukštosios Viesos (500 m)

– Širvintų r., Zibalų sen., Šešuolėlių I k.,Malios g. (kelio Nr. ZIB64) ir Alyvų g. kelio Nr. ZIB 65 (531 m)

   Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšomis finansuojamų  vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2021 metais objektų sąrašas. Juo kapitaliniai remontai numatomi:

– Paširvinčio g. Kabalda Nr. ŠIR123, Vilniaus g., ir I. Šeiniaus g. Širvintos Nr. ŠIRVM28 (2815 m)

– Pajautos g. Kernavės mstl. Kernavės sen. Širvintų r. Nr. KERN 57 (949 m)

– Širvintų r., Zibalų sen., Beivydžių k. vietinės reikšmės kelio Nr. ZIB8 „Kaimynų g., Beivydžių k.–Veiveros k.–Vazgūnų k.–Liepų g., Anciūnų k.“ ruožas (1662 m)

– Širvintų seniūnijos Puorių kaimo Meldų gatvė (Nr. ŠIR78), esanti sodininkų bendrijos „Šilelis“ teritorijoje (274 m)

   Komitetų posėdžio metu iškilo klausimas, kad objektai numatomi ir lėšos bus skirtos 2021 m., bet dalis darbų jau vyksta. Į tai buvo atsakyta, kad buvo žinoma, jog lėšos bus skirtos.

Balsavau UŽ.

Kalėdos – stebuklų metas?

   Posėdžio pabaigoje viltingai nuteikė merės baigiamasis žodis.  Merė kalbėjo, kad šiuo sunkiu metu reikia visų mūsų susitelkimo ir supratimo. Ji kvietė padėti į šalį pyktį, užmiršti visus vienas kitam pasakytus aštresnius žodžius. „Mes turim būti kaip niekad vieningi,“- kalbėjo ji. Žmonėms nesuteikia vilties peštynės, apsižodžiavimai tarybos posėdžių metu. Svarbiausia, kad mes būtume vieningi.

   Kaip norėtųsi tikėti šių žodžių nuoširdumu. Kaip norėtųsi tikėti, kad pagaliau liausis patyčios posėdžių metu. Kaip norėtųsi tikėti, kad bus įsiklausoma ir į opozicijos teikiamus pasiūlymus. Kaip norėtųsi tikėti, kad kitokia nuomonė nebus pajuokiama. Kaip norėtųsi tikėti…….bet net ir prieš šį šventinį baigiamąjį žodį, merė po Alfredo Astiko pastabos dėl atjungiamų mikrofonų pagrasino, kad gali ne tik atjungti, bet ir išjungti. Va ir tikėk paskui tuo nuoširdumu. Nors ką gali žinoti. Gal vis dar galim tikėtis Kalėdų stebuklų.

Alytė Skeberienė yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

 

9 thoughts on “Paskutinis šių metų Tarybos posėdis

 • 2020-12-22 at 23:10
  Permalink

  Tai klasika. Opozicijos pareiga kontroliuoti valdančiuosius. Pinskaus elgesys tipinis opozicijos elgesys. Čia viskas ok. Tik va kodėl dėl analogiško elgesio jo žmona pyksta ant rajono opozicijos? Jie daro tą patį, ką Pinskus.

 • 2020-12-22 at 23:04
  Permalink

  Kaip čia dabar bus, kai seime Pinskus nepritarė Valstybės biudžetui

 • 2020-12-22 at 20:02
  Permalink

  Prisimenu, kad Meškauskienės atleidimas pripažintas neteisėtu. Ar ne 40 tūkstančių jai sumokėjo ligoninė (tikslios sumos nepamenu). Gal ją atleidusi merė geranoriškai kompensuotų ligoninei žalą, patirtą teismuose? Tie pinigėliai tikrai praverstų dabar.

 • 2020-12-22 at 13:59
  Permalink

  Merė sakė, kad ligoninei skyrė paramą. Prašau pagarsinti sumą

 • 2020-12-22 at 08:40
  Permalink

  …balsavau UŽ dėl abiejų sprendimų; …Balsavau UŽ; …Balsavau UŽ; …Balsavau UŽ sprendimų projektus; …Balsavau UŽ.
  Kitas tarybos posėdis sausio pabaigoje. Ir vėl bus rašinėlis atpasakojimas – AŠ balsavau UŽ. Sena gera mergaitė teisingai balsavo.

 • 2020-12-22 at 08:17
  Permalink

  Nesu joks psichologas, bet iš elementaraus išsilavinimo ir gyvenimo patirties puikiai žinau vieną dalyką – kai žmogus puola, jis jaučia vidinį nesaugumą.

 • 2020-12-21 at 21:04
  Permalink

  Kokios aistros tarp Fredžio ir Živiliuko!

 • 2020-12-21 at 19:36
  Permalink

  Šaunuolė Alytė

 • 2020-12-21 at 19:24
  Permalink

  Kalėdų stebuklais gal ir galima tikėti, bet mėrės žodžiu, tai nei vienu negalima tikėti.

Comments are closed.