Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-01-11 posėdžio darbotvarkė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2021-01-11 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. sausio 11 d. 15.00 vai. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

  1. Dėl UAB „VAATC“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
  2. Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
  3. Dėl pritarimo projekto „Uždarų patalpų sporto sąlygų gerinimas Širvintų mieste“ įgyvendinimui.
  4. Dėl turto perdavimo Širvintų sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
  5. Dėl įgaliojimo suteikimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
  6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo patvirtinimo.
  7. Dėl buto, esančio Vilniaus g. 64-5, Širvintose, ir priklausinio pirkimo.

Papildomi klausimai:

  1. Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais.
  2. Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų.

Parašykite komentarą

*

code