Peticija dėl Širvintų mokyklų sujungimo

    Širvintų mokyklas apjungti darant vieną ugdymo įstaigą, sumažinant administracinį aparatą, bet paliekant dabar esančius pastatus kiekvienai amžiaus grupei.

Mes, žemiau pasirašiusieji, pritariame ugdymo įstagų pertvarkai Širvintų rajone, siekiant geresnių mokymo/-si rezultatų. Tačiau nerimaujame dėl skubos tvarka priimamų sprendimų. Norime dalyvauti diskusijose ir projektų pristatymuose, todėl reikalaujame: pratęsti laiką diskusijoms, įtraukti į darbo grupę visų švietimo įstaigų atstovus, bendruomenės atstovus ir atsižvelgti į visus teikiamus siūlymus.

Parašykite komentarą

*

code