Ir vėl apie švietimo įstaigų pertvarką mūsų mieste. PLIUSAI MINUSAI

ALYTĖ SKEBERIENĖ, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, Širvintų miesto bendruomenės pirmininkė

/ ALYTĖ SKEBERIENĖ, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, Širvintų miesto bendruomenės pirmininkė /

    Artėjanti švietimo įstaigų pertvarka Širvintose aktuali didžiajai daliai širvintiškių. Ne tik vaikams, kurie dabar mokosi, ne tik jų tėvams, ne tik tiems, kurie dirba švietimo sistemoje, bet ir tiems, kurių dar tik būsimi vaikai ar anūkai lankys švietimo įstaigas.  Aktuali ši tema ir man ne vien tik kaip tarybos narei (mano pačios vaikai jau seniai užaugo ir jų tiesiogiai ši pertvarka nepalies). Šis klausimas svarbus man, nes ne tik savo jau augantiems anūkams noriu kokybiško ugdymo užtikrinimo Širvintose, bet ir visai jaunajai kartai, nes būtent ji ateityje stos prie valstybės, rajono valdymo vairo, būtent nuo jų priklausys ir mūsų gyvenimo kokybės užtikrinimas. Kokius pamatus dabar sukursim jiems, tokių rezultatų galėsim tikėtis iš jų ateityje.

Apie galimą pertvarką būtų pirmiausia diskutuojama su visuomene, su pedagogais, su mokiniais, tėvų bendruomene, išgrynintos jos galimos stipriosios pusės ir grėsmės. Pabrėžiu, diskutuojama, o nenuleidžiamas sprendimas iš viršaus ir supažindinama su faktu.

   Jau kuris laikas tai vienur, tai kitur kyla diskusijos šia tema. Yra šios pertvarkos palaikytojų, yra ir kritikų. Aš manau, kad vienos tiesos nėra. Bandysiu apžvelgti susidariusią situaciją įvairiais aspektais, nes jau kuris laikas diskutuoju su mokiniais gimnazistais, pedagogais, pedagoginio darbo vadybininkais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais tam, kad galėčiau susidaryti visapusiškesnę nuomonę ir balsuodama tarybos posėdyje ja remtis. Kaip smagu, kad daugelis (tiek vienos, tiek kitos pusės palaikytojų) nebijo išreikšti savo nuomonės, bando atstovėti savo interesus. Argumentuota nuomonė, manau, labai svarbi priimant galutinį sprendimą, todėl turėtų būti išklausytos visos pusės, pasverti visi argumentai. O tam reikia diskusijos. Pabrėžiu, diskusijos, o ne nuleistų iš viršaus nurodymų. Šiuo atveju labai svarbi ir tėvų, ir vaikų, ir pedagogų nuomonė. Ir ją širvintiškiai ėmė reikšti vis drąsiau. Visuomenė bunda ir tai teikia vilčių, kad rajonas netaps 20-mečio Baltarusija. Nors aktyvesnio pedagogų dalyvavimo dar vis pasigendame. Domintis šiuo klausimu, kalbant su suinteresuotomis pusėmis pastebėjau, kad tarp pedagogų visuomenės nemažai tokių, kurie vis dar bijo kalbėti, bijo išreikšti savo nuomonę. Ir tokiems patikėtas mūsų vaikų ugdymas? Juk pedagogas per amžius buvo tas šviesulys, į kurį lygiuodavosi, kuris buvo visų pagarboje. O kokį valstybės pilietį išugdys tas, kuris savo pavyzdžiu rodo, kad renkasi prisitaikėliškumą, baimę, tylą „vardan ramybės“. Ar toks pedagogas išugdys demokratija grindžiamas vertybes mokiniui? Bet džiaugiuosi tais, su kuriais teko pabendrauti, su tais, kurie patys skambino arba neatsisakė išreikšti savo nuomonės. O jų buvo įvairių: ir pritariančių pertvarkai, ir dar keliančių ne vieną klausimą apie jos tikėtinus rezultatus.

Kokius pamatus dabar sukursim jaunimui, tokių rezultatų galėsim tikėtis iš jų ateityje. 

      Bet sugrįžkim ir panagrinėkim kelis šios pertvarkos aspektus.

   Pradėkim nuo pačios pertvarkos fakto? Kodėl noras pertvarkai kilo taip spontaniškai? Kaip būtų tikrai demokratija grindžiančiose savo darbą įstaigose? Apie galimą pertvarką būtų pirmiausia diskutuojama su visuomene, su pedagogais, su mokiniais, tėvų bendruomene, išgrynintos jos galimos stipriosios pusės ir grėsmės. Pabrėžiu, diskutuojama, o nenuleidžiamas sprendimas iš viršaus ir supažindinama su faktu. Būtų aiškinama, kokiu tikslu, ko siekiama šia pertvarka. Galit paprieštarauti, kad buvo surengti keli nuotoliniai susitikimai su tėvų bendruomene, su gimnazistais. Tik ar ten girdėjot diskusijas? Ar ten Jūs buvot kviečiami teikti pasiūlymus, ar buvo atsižvelgta į Jūsų išsakytas pastabas? Šie susitikimai organizuojami dėl varnelės. Ir tai akivaizdu, nes apie juos suinteresuota bendruomenė kartais buvo informuojama tik prieš kelias valandas, o ir dalyvių skaičius ribojamas. Ne visi norintys ten patekti turėjo galimybę. O ir patekus tikrai negali garantuoti, kad į tavo užduotą klausimą bus atsakyta, o ne kaip visada, bandoma nukreipti pokalbį kita, labiau priimtinesne linkme. Ir kodėl visuomenė nėra supažindinta su darbo grupės, rengiančios Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos planą, veikla? Kokius pasiūlymus jie nagrinėja, kokia yra pačių mokymo įstaigų pozicija? O juk tik diskusijos metu gali rastis geriausi sprendimai, nes jie būtų išnagrinėti ir pateikti visų suinteresuotų pusių. O gal mūsų rajone jau įprasta, kad darbų imamasi kažkam susapnavus ir ryte nubudus paskaičiavus galimus pinigų srautus ir jų įsisavinimo galimybes?

   Kalbantis tiek su pedagogais, tiek su tėvais (nesvarbu, kurią pusę atstovaujančiais) daugelio nuomonė buvo ta, kad prie ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos galima buvo pereiti laipsniškai, duodant laiko pasiruošti ir pačioms mokykloms per pereinamąjį laikotarpį planuojant patį sujungimo procesą ir paruošiant tam mokyklų erdves. O didžiausia problema jie įvardina tai, kad atvirai, aiškiai ir sąžiningai nėra įvardijama, kodėl tokia staigi pertvarka yra reikalinga, kokius teigiamus pokyčius ir kokius rezultatus ją įgyvendinę pasieksime.

   Siekiant pabandyti atsakyti į tuos klausimus, būtinai reikia aptarti visus pliusus ir minusus, su kuriais šiuo metu susiduria švietimo įstaigos ir jose ugdomi vaikai.

Juk pedagogas per amžius buvo tas šviesulys, į kurį lygiuodavosi, kuris buvo visų pagarboje. 

APIE DARŽELIUS

   Taip, trūksta vietų ikimokyklinio amžiaus vaikams. Gal ne tiek, kiek oficialiai pateikia vietinė valdžia, nes vaikų, pageidaujančių vietos darželyje sąrašas sutrumpėja kitais metais į mokyklą iškeliaujančių vaikų sąskaita. Ir taip ratu ratu. Bet ir tam likusiam skaičiui tikrai reikia vietų. Ir apie tai kalba jaunos šeimos. Tačiau kaip siūloma spręsti šią problemą? Iškeliant darželį iš vieno pastato, kuris, beje, remontuojamas taikant priešmokyklinio ugdymo vaikų poreikius atitinkančius reikalavimus. Niekaip nesuprantu, jei valdžia apie planuojamą reformą mąstė jau seniai (tokia informacija sklinda iš nuotolinių susitikimų organizatorių lūpų), tai kodėl buvo imtasi darželio remonto. Kuriam tikslui leidžiami biudžeto pinigai, jei neketinama šio pastato eksploatuoti kaip darželio? Kam remontuojamas šitas pastatas? Į klausimą, ką šiame pastate planuojama įkurti, kam jis bus pritaikytas, nebuvo atsakyta nei tarybos nariams komitetų posėdžio metu, nei tėvams nuotolinio susirinkimo metu. Visiška tyla kelia įtarimus, kad gal ši pertvarka tokia skubota būtent todėl, kad kažkam prireikė šio centre esančio ir naujai remontuojamo pastato? Darželį lankančių vaikų tėvų nuomone, dabartinio darželio geografinė padėtis mieste, jiems labai patogi, jie džiaugiasi, kad vaikai lanko šį darželį, daug vilčių teikė jo remontas.

APIE PRADINĘ MOKYKLĄ

    Didžiausia rajone pagal mokinių skaičių yra Širvintų Pradinė mokykla. 2020 m. mokykloje mokosi 374 mokiniai, iš jų 39 priešmokyklinio amžiaus vaikai, laisvų vietų – 50. Internete surasti duomenys tik patvirtina, kad vaikų skaičius kinta (plius minus 10 mokinių). Gal prieš 10 metų šioje mokykloje buvo 5 klasių komplektai (5-ios pirmokų, 5-ios antrokų ir t.t. klasės). Dabar yra tik 4 komplektai. Vietos mokykloje pakanka.  Todėl apie patogumą mokiniams gerai pagalvota. Daugiausia teko bendrauti su šioje mokykloje besimokančių vaikų tėvais. Jie sakėsi esantys patenkinti, kad viename aukšte mokosi to pačio amžiaus vaikai, kad kiekvienas aukštas turi savo rūbinę, laisvuose kabinetuose įrengtos 2 informatikos klasės. Mokyklos teritorija aptverta, tad vaikų saugumu tikrai pasirūpinta. O ir vieta edukacijai lauke puikiai įrengta. Žinoma, yra ir minusų. Mokyklos valgykla kiek ankštoka visiems vaikams, bet ir čia rasta išeitis – paskirstytas laikas, tad stumdytis vaikams tikrai netenka. Yra dar ir kitų spręstinų problemų. Viena iš jų – nėra aktų salės. Bet ir čia rastas sprendimas – renginiams naudojami platūs mokyklos koridoriai. Va ką dar tikrai reikėtų spręsti, tai kondicionavimo sistemos įrengimą, nes vasarą, ypač pietinėje pusėje esančiose klasėse labai karšta. Panagrinėkime, su kokiomis problemomis susidurtų ši mokykla, jei būtų perkelta į Progimnazijos ar į Gimnazijos patalpas. Jei būtų nuspręsta keltis į Gimnazijos pastatą, tikriausiai, dalį patalpų tektų atiduoti meno mokyklai. Tėvai taip pat būgštauja, kaip būtų išspręstas vaikų saugumo klausimas? Juk teritorija neaptverta, mokykla arti judrių gatvių. Bet pliusų taip pat yra. Mokykloje erdvi sporto salė, kas tikrai reikalinga sporto pasiekimais garsėjančiai mokyklai. Erdvi valgykla sutalpintų jau visus vaikus vienu kartu. O ir meno mokykla pradinukams būtų pašonėje, nereikėtų tėvelių pagalbos ją pasiekti.

    Jei tektų keltis į Progimnazijos pastatą, tai kartu ten pat buvo planuojama perkelti ir meno mokyklą. Žinoma, kad patogu vaikams kai abi mokyklos po vienu stogu. Tačiau tėvai būgštauja, jog žinant, kad priešmokyklinukai dar miega pietų miego, reikėtų spręsti klausimą, kaip įrengti klases taip, kad vaikų poilsio metu jiems netrukdytų muzikos besimokantys mokiniai. Pradinukų tėvai atkreipia dėmesį, kad šiai mokyklai reikia remonto, mokyklos teritorija neaptverta, pradinukams nesaugi. Reikėtų spręsti ir vaikų pavežėjimo klausimą, nes, pavyzdžiui, vaikams iš Kabaldos kaimo į mokyklą jau tektų eiti daugiau nei 3 km.

APIE PROGIMNAZIJĄ

    Širvintų Atžalyno progimnazijoje vietos vaikams tikrai užtenka. Čia mokosi 333 mokiniai ir dar galėtų tilpti 57. Tėvai patenkinti tuo, kad mokykla yra toliau nuo prekybos centrų, tad mažiau kyla pagunda vaikams pertraukas leisti parduotuvėje. Apie valgyklą ir jos darbuotojus, gaminamo maisto kokybę taip pat tik geri atsiliepimai. Progimnazijos teritorijoje šiuo metu vyksta stadiono atnaujinimo darbai, rūpinamasi ir gražiai tvarkoma aplinka. Tačiau mokykla jau seniai nematė remonto. Kiek teko girdėti, kad kai kurie mokyklos pedagogai buvo nepatenkinti sprendimu Progimnaziją perkelti į Gimnazijos patalpas. Ar tai būtų sudarę nepatogumus tik pedagogams? Ar jie būgštavo tik dėl pamokų krūvio? Vieni tėvai pritartų, jei čia kartu mokytųsi ir Gimnazijos ir Progimnazijos mokiniai. Kitų tėvų nuomone, progimnazistams vieniems čia saugiau, būnant tarp savo amžiaus vaikų mažesnė patyčių galimybė. Tėvai būgštauja, kad sukėlus čia abiejų mokyklų mokinius sumažės bendrų erdvių plotas, kas gali neigiamai atsiliepti į vaikų laisvo nuo pamokų laiko leidimą, pamokų ruošimą laukiant mokyklinio autobuso.

APIE GIMNAZIJĄ

    Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje vietos mokiniams taip pat užtenka. Čia dabar mokosi 324 mokiniai, o galėtų talpinti 390. Gimnazija gali didžiuotis dalimi suremontuotų patalpų. Remontas čia vyksta ir dabar. Žinoma, ir čia dar reikia įdėti daug darbo. Gimnazistai tikrai džiaugtųsi įrengta gamtos mokslų laboratorija, suremontuotu trečiu ir ketvirtu mokyklos aukštu. Juos tenkina ir nemaža automobilių parkavimo aikštelė. Juk ne paslaptis, kad vairuojančių mokinių tikrai šiais laikais nemažai. O pastatyti patogiai automobilį Progimnazijos teritorijoje nebūtų galimybių. Bet, mano nuomone, tai tikrai ne pati svarbiausia problema. Gimnazistai džiaugiasi naujai atgijusia sporto sale, aktų salė praturtėjo ir nauja aparatūra. O kur dar įrengti modernūs kabinetai ir puikioji biblioteka, kur „langų“ metu galima produktyviai leisti laiką. O jei Gimnazija būtų perkelta į Progimnazijos pastatą? Kai kurie tėvai tikrai palaiko tą nuomonę, kad vaikams bus geriau, jei jie kas 4 metai nebus keliami vis į naujas patalpas, kad nereikės vaikams vėl ir vėl pratintis prie naujos aplinkos, naujų mokytojų. Nuomonę apie tai išreiškė ir ne vienas gimnazistas ir tai labai džiugina. Auga drąsi karta, nebijanti išsakyti savo pozicijos. O jų nuomonė tokia: persikėlę į šį pastatą jie netenka galimybės naudotis naująja Gimnazijos aktų sale su modernia aparatūra, kurios taip seniai laukė. O ir suremontuota sporto sale pagal dabar teikiamus pasiūlymus būtų sunku pasinaudoti. Kaip Jūs sau įsivaizduojat teiginį, kad  ta salė jiems neuždaryta, jie galės ja naudotis? Tai iš Progimnazijos pastato pertraukos metu visi dums į Gimnazijos pastatą fizinio lavinimo pamokoms, o paskui visi sušilę dar turės suspėti vėl grįžti kitoms pamokoms į Progimnazijos pastatą? Jei kartu į vieną pastatą sutalpinti Progimnazijos ir Gimnazijos mokinius, kaip išspręsti salės užimtumo fizinio lavinimo pamokoms problemą? Juk salės ne guminės. Kiek vienu metu jose galėtų sportuoti vaikų, ar būtų užtikrintos ploto, pagal higienos normas tenkančio vienam mokiniui reikalavimai? Aš kažkaip nelabai įsivaizduoju tokio ugdymo kokybės pagerinimo.

AR PROBLEMA MOKYMOSI TĘSTINUME?

    Tikrai nesakau, kad pertvarkų nereikia. Tvirtinu, kad reikia daryti viską, jog mūsų vaikams ar anūkams tiek ikimokyklinis, priešmokyklinis tiek ir bendrasis ugdymas būtų suteiktas kokybiškas, sudaryti tokias sąlygas, kad vaikai būtų patys suinteresuoti mokytis ir siekti geresnių rezultatų. O kaip tai pasiekti? Nemanau, kad rezultatą pasieksime tik suvarydami vaikus mokytis į vieną pastatą, „pas vieną mokytoją“ nuo 5 iki 12 klasės. Jei čia slypėtų problema, tai gal visai neturėtumėm šimtukininkų, juk jie dabar nesimoko pas vieną mokytoją visus tuos 8-erius metus. Ir jei visa problema mokytojo kompetencijoje, tai kodėl tik vieną ar du šimtukininkus arba olimpiadų prizininkus išugdo tas pats mokytojas. Juk visus tos klasės mokinius pedagogas mokė tik tuos 4 metus. Kodėl iš visų jų tik vieną pavyko „kokybiškai išugdyti“? Nesakau, kad jei mokinius visus tuos 8 metus mokys tas pats dalyko mokytojas, tai rezultatai bus prastesni. Tikrai ne. Čia matau daugiau pliusų. Mokiniui nereikia kas 4 metai pratintis prie naujo mokytojo, naujos aplinkos. O ir kaip sakė patys pedagogai, būdami 8 klasėje jau po naujųjų metų mokiniai vis mažiau dėmesio skiria mokymuisi, mažiau susikoncentruoja, nes „ai, vis vien tuoj eisim į kitą mokyklą“. Taigi, jų suinteresuotumas mažėja.

Manau, kad ne ugdymo kokybės gerinimas, kuris taip vis akcentuojamas ir kuriuo vis bandoma užliūliuoti tėvų ir visuomenės budrumą, yra šios pertvarkos esmė. Manau, kad didžiausias rūpestis yra švietimo finansinis klausimas. 

O GAL IR VĖL PINIGAI?

   Manau, kad ne ugdymo kokybės gerinimas, kuris taip vis akcentuojamas ir kuriuo vis bandoma užliūliuoti tėvų ir visuomenės budrumą, yra šios pertvarkos esmė. Manau, kad didžiausias rūpestis yra švietimo finansinis klausimas. Šiuo metu kai kurioms pozicijoms trūksta mokymo lėšų, o jų trūkumą tenka dengti iš savivaldybės biudžeto. O šitam tikslui juk gaila atiduoti lėšas. Todėl ir tikimasi, kad „tik sumažinus švietimo pastatų skaičių, sutaupytas lėšas Savivaldybė galėtų skirti švietimo pastatų būklei gerinti, mokymosi aplinkai gerinti, vaikų fizinį ir psichologinį saugumą garantuojančioms programoms įgyvendinti“. Tai kaip čia išeina? Randam lėšų prašmatnioms šventėms, fejerverkams, koncertams, randam reklaminiams filmukams ar lankstinukams, negaila lėšų reprezentacinėms reikmėms, o va švietimui pinigų gaila?

   Analizuojant jau ne kartą spaudoje pateiktas įvairias lenteles galim daryti išvadą, kad mokinių ir toliau mažės, o pagal savivaldybės pateiktą informaciją, kaimo vietovėse „…ne visi mokiniai gauna kokybišką ugdymą, kadangi dėl finansinių priežasčių dalyje mokyklų mokiniams siūlomas siauresnis ugdymo turinys, neužtikrinamas laisvas ugdymo programų pasirinkimas, randasi jungtinės klasės“. Tai gal užtikrinant visiems vienodą ugdymo kokybę vertėtų pagalvoti, kaip racionaliai organizuoti mokinių pavežėjimą iš atokesnių kaimų, kad netektų jiems mokytis jungtinėse klasėse, kad mokiniai mokymąsi tęstų didesnėse, geriau mokymo priemonėmis aprūpintose mokyklose, daugiau privalomųjų dalykų pamokų vestų specialistai, kad būtų užtikrinta galimybė dalyvauti neformalaus švietimo veikloje?  Gal taip motyvuosime tuos mokinius? Kodėl taupant lėšas norima sumažinti švietimo pastatų skaičių būtent mieste? Ir vėl iškyla ne kartą tėvų pateiktas klausimas: gal kažkam prireikė pastato mieste?

PASIŪLYMAI

    Tai kokius variantus turime, kokius pasiūlymus verta apsvarstyti? Su administracijos teikiamais pasiūlymais, tikiu, kad jau esate susipažinę. O kokia mūsų, visuomenės nuomonė?

O ugdymo kokybės gerinimą, manau, užtikrinti padėtų ne mokyklų perkėlimas iš vieno pastato į kitą, ne vaikų pririšimas prie vieno mokytojo. Juk savivaldybės mokyklų mokytojų kvalifikacinės kategorijos yra aukštos.

    Vienas iš nuskambėjusių pasiūlymų – visas darželiuose esančias priešmokyklines grupes sukelti į Pradinę mokyklą. Pradinėje mokykloje priešmokyklinėse grupėse dabar yra 39 vaikai. Dar 44 vaikai lanko lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklines grupes. Tad Pradinėje mokykloje vietų ir jiems tikrai užtektų. Tikiu, kad būnant vienoje vietoje tikrai lengviau būtų galima užtikrinti jiems ugdymo kokybę, juk būnant visiems kartu tame pačiame pastate galima būtų ne tik renginius kartu rengti, bet ir pratinti prie mokyklos reikalavimų, darbotvarkės, lengviau vyktų socializacija. Priėmus tokį sprendimą ir darželiuose atsirastų vietos darželinukams. O ir merės priešrinkiminio pažado tesėjimo– priestato prie darželio – mažamečių tėvai labai laukia. Tada jau galėtų visos atvykstančios jaunos šeimos, kurių taip vis laukiam nesulaukiam apsigyventi Širvintose. Ir tada jau nemeluojant gal pavyktų padidinti rajono gyventojų skaičių. O tai dabar, kai reikia teigiama, kad jis didėja, kad čia vis daugiau kuriasi jaunų šeimų, o kai nereikia, tvirtinama, kad gyventojų o ir mokinių skaičius mažėja, susiduriame su demografine problema. O gal gražus priestato piešinukas storame pažadų žurnale buvo tik dar vienas rinkiminis triukas balsams gauti?

    Kitas pasiūlymas dėl mokyklų. Siūloma mokyklas sujungti į vieną juridinį vienetą, tačiau vaikus palikti toliau mokytis tuose pačiuose pastatuose. Visą dėmesį kreipti į valdymo aparato optimizavimą. Čia konkretesnius pasiūlymus ir skaičius viešai teikė Gimnazijos taryba. Ir vėl pasigedau viešų komisijos pasiūlymų, konkrečių skaičių ir vizijų. Parodykite mums juoda ant balto, kaip, kiek ir kuriose srityse bus sutaupyta, kur tie sutaupyti pinigai konkrečiai nukeliaus.

UGDYMO KOKYBĖ

   O ugdymo kokybės gerinimą, manau, užtikrinti padėtų ne mokyklų perkėlimas iš vieno pastato į kitą, ne vaikų pririšimas prie vieno mokytojo. Juk savivaldybės mokyklų mokytojų kvalifikacinės kategorijos yra aukštos. Tačiau mokinių pažangumui tai neatsiliepia. Tai gal ne čia yra ugdymo kokybės neužtikrinimo problema? Gal investicijos į modernias ugdymo priemones, veiksmingas ugdymo kokybei skirtų lėšų panaudojimas, mokymo materialinių išteklių gerinimas, mokymo bazės tobulinimas, pamokų tvarkaraščio sudarymas (kuo mažiau langų), mokinių motyvacijos skatinimas padėtų pasiekti geresnio mokinių pažangumo. Gal ne pedagogų surinkti popieriniai įrodymai apie keliamą kvalifikaciją, o jų finansinio skatinimo už pasiektus mokinių rezultatus sistema padėtų ugdymo kokybės užtikrinimui. Bet čia jau visos švietimo sistemos reikalai.

   Ir pabaigai. Pokalbis su viena mokytoja paliko labai šviesų įspūdį. Ji pasakė, kad labai myli savo darbą ir vaikus, todėl eitų paskui juos į bet kurį pastatą. Tikiu, kad ir vaikai eitų paskui tokią mokytoją.

83 thoughts on “Ir vėl apie švietimo įstaigų pertvarką mūsų mieste. PLIUSAI MINUSAI

 • 2021-01-24 at 11:50
  Permalink

  kaip tau bus 60′- koki golfa teks nešioti?????

 • 2021-01-23 at 19:38
  Permalink

  Joo, vaizdzialis pė r kakadu buvo nikoks…..Ant metu kakiu šašasdešimts

 • 2021-01-23 at 13:15
  Permalink

  Sirvintiskiai pasakikit savo merei kad jai jau seniai laikas golfa nesioti, nes oda tai dieve mano. O gal atostogu isejo kad operacija patempimo padarytu tada reikejo i laida eiti jau po operacijos. Sensta jusu grazole ne dienom bet valandom

 • 2021-01-22 at 23:48
  Permalink

  Nepezėk apie gruodžio 29 d. Sausio pirmom savaitėm ŽP Kakadu pasirodė skūsdamasi, kad darželiui plytelių jai neleidžia dėt kokių užsinorėjo. Tai apie kokią gruodžio 29 šnekat?

 • 2021-01-22 at 22:05
  Permalink

  Siūlau pažiūrėti šios dienos KK2. Gražioji merė pasakoja kaip nuo koronos saugosi. Reiks išbandyt.

 • 2021-01-22 at 22:04
  Permalink

  Skaniai pavalgius ir dialogas malonesnis

 • 2021-01-22 at 21:48
  Permalink

  Klausimėlis liko neatsakytas. .. Aš taip ir likau su ta nuomone, kad šiaip jau autorė ir tarybos narė A,S, rašė apie švietimą, o ne apie kulinariją, darbą kioske ir t.t. Todėl ir kalbėti reikėtų apie švietimą. Tik tiek .

 • 2021-01-22 at 18:20
  Permalink

  Tautos naikinimas prasideda nuo mokyklos

 • 2021-01-22 at 18:19
  Permalink

  Я люблю тебя Россия!!!!!

 • 2021-01-22 at 16:44
  Permalink

  Paskutinis nerealus komentaras! Net ir FB grupėje ir čia sudirbinėjat tuos, kurie pasisako kitaip, kurie ne jūsų tiesą gina ir dar čia geriečius vaidinat, kaip išdrįso Oj oj. Nuskriausti kokie.

 • 2021-01-22 at 16:41
  Permalink

  Paskutiniam komentatoriui. Reikalauju tuoj pat pranešti man, kada ir kas Krašto žiniose tyčiojosi iš tarybos narės mirus mamai. Jums nurodžius, komentatorius bus blokuojamas visam laikui. Jei nenurodysite, kreipsiuos į teisėsaugą dėl šmeižto. Neringa T.

 • 2021-01-22 at 16:16
  Permalink

  Ar jus tokia naivi, ar tik apsimetat?? Greiciausiai kad apsimetat. bla bla bla Juk visi jusu k.naujienu straipsniai buna “nekalti”, o komentarai slyktus ir nukreipti pries konkretu asmeni. Kodel jus tada nematote, kad yra viesos patycios viesoje erdveje. Kodel tik dabar toks naivus nustebimas, kad pajudino asmeni? Juk ji yra viesas asmuo ir kiekvienas gali reiksti savo nuomone. Kai ne is jusu lagerio vienos tarybos nares mire mama ,jusu visas tuntas tyciojotes is tarybos nares. Kodel tada gal ne konkreciai jums , o panasiems i jus nekilo jokiu klausimu. Zodziu, patys esate hienos. Nuolat provakuojate patycias viesoje erdveje ir dar piktinates. Bet tokiems kaip jus nepaaiskins niekas, nes girdite tik tai, kas jums norisi girdeti. Ir toks nustebimas , kaip cia kazkas isdriso papriestarauti. Patys keiskites, ziurekite saves, o ne purvais kitus tepliokite.

 • 2021-01-22 at 14:40
  Permalink

  Jei komentarai ne apie straipsnio esmę, o apie asmeniškumus, tai tada tik konkurencija ir pavydas.

 • 2021-01-22 at 14:36
  Permalink

  Vat kokių hienų yra. Jei sekat jos puslapį, domitės, vadinas įsiprašėt į “draugus”. Jei man neįdomus asmuo, aš juo ir nesidomiu. O jūs dar gal ir palaikinat. Susitikę gal dar ir išsišiepiat besisveikindami. O už akių komentuojat. Išeikit iš to puslapio, nes kiek mačiau dvėselienos patiekalų tokioms hienoms ten nėra. Taip bus mažiau progų pavydui ir širdagraužiui

 • 2021-01-22 at 13:50
  Permalink

  Galiu atsakyti. Čia viskas paprasta, kaip 2×2. Dabar kažkas panašaus apie švietimą, bet niekas nepamiršta ir buvusių strapsnių, tiesa? Kartu ir aš turiu klausimą. Kodėl komentaruose užkliuvo tik tai, kas nepatiko apie autorę? O kaip kitoji pusė? Jos “mėsinėjimas”? Nekliūna? Kaip ir viskas ok?

 • 2021-01-22 at 13:31
  Permalink

  Pasakykite, kodėl taip yra – straipsnio autorė kalba apie švietimo taip vadinamą pertvarką, o pasipylę oponentų komentarai nukreipti …į asmenį? Tai gal čia jau tokia Širvintų kultūra – ir politinė , ir plačiąja prasme ?…
  Mūsų spindesys ir skurdas…..

 • 2021-01-22 at 12:50
  Permalink

  Autorė jau papuošė savo sieną patiekalais, nes mes visi privalome žinoti, kad namų šeimininkė sveikins draugę sukaktuvininkę! Bet iš kur toks kuklumas, vardo nepaminėti? Asta, sveikiname tave. Dabar pagal planą, rytoj laukime tarybos narės ataskaitos. Pabuvimas gamtoje su būtinu fotografavimu. Opozicija turi savo pinskę. Gamta, tortas, gamta, tortas.

 • 2021-01-22 at 08:35
  Permalink

  Taip, tikras lyderis suvienija. Bet nebūkite naivūs, viskas daroma, kad tik tikras lyderis neatsirastų. Tiksliau, gal būt jis yra, bet daroma taip, kad atrodytų kaip netinkamas. Liko nedaug, rinkimai 2023 kovo mėnesį, tai pati kompanija prasidės 2022 rugsėjo mėnesį. Neabejoju, kad ateisit ir pribaigsit opoziciją.

 • 2021-01-22 at 07:13
  Permalink

  Žemindama kitus savo markės nepakelsite.

 • 2021-01-22 at 03:18
  Permalink

  Gerai pastebejote.

  Tik idomu suzinoti, kur tas “sviesulys” dege ir sudege? Gal kioske??

 • 2021-01-21 at 23:51
  Permalink

  Dabar Fredžio eilė. Arba Šustausko

 • 2021-01-21 at 23:15
  Permalink

  Tikras lyderis žmones suvienija

 • 2021-01-21 at 23:14
  Permalink

  Žmonės supriešinti negrįžtamai

 • 2021-01-21 at 22:59
  Permalink

  Tamsta, žiūriu jau užkrėsta pinskietiška bendravimo maniera. Ji plinta tarp sekėjų labiau nei covid19. Žemas lygis.

 • 2021-01-21 at 22:57
  Permalink

  Sugriovus mokyklas tapsite dar lengviau valdomi. Deja, kuo mažiau apsišvietus tauta, tuo lengviau ją įbauginti, apgauti, naudoti savo reikmėms

 • 2021-01-21 at 22:55
  Permalink

  Tokiais, kaip šitas atvejis, galvoju – tai kiek Jus žemino ir kame murdė, kad taip pat elgiatės su tais, kurie laikui atėjus jus pakeis

 • 2021-01-21 at 22:09
  Permalink

  Kada gi pagaliau autorė išleis kulinarinę knygą? Žinia apie mokyklas buvo žinoma jau gruodžio 29 dieną. Tai palaukė, kol kiti parašys, paskaitė ir parašė sausio pabaigoj. Tortai, krembriule. Namų šeimininkės reikalai. Tokie dabar tarybos nariai. Gastronomijos komiteto narė.

 • 2021-01-21 at 22:06
  Permalink

  Ir visi vienu metu prabudo 🙂
  Labai tikėtina, kad gautas paliepimas padirbėti.
  Norisi parodyti, kad labai daug palaikančių reformą. Deja, blefas. Tiesiog lengviau reikštis, kai esi stipriojo pusėje.
  Jei ryt nebus staripsnio švietimo tema, labai nusivillsiu. Smagumėlis, kad tiek įsitraukusių!

 • 2021-01-21 at 21:16
  Permalink

  Skaitau ir vis nerandu kur cia tie mokytojai smeiziami. Radau kad parasyta kad jie aukstos kompetencijos kad reikia jiems finansiniu paskatinimu duoti. Tai cia tas smeizimas. O kas parasyta kad tarp mokytoju yra bijanciu ar prisitaikeliu tai ne paslaptis visi zinom

 • 2021-01-21 at 21:01
  Permalink

  Geriausias visų laikų rajono meras yra Anatolijus Davidonis. Jeigu ne jis – Širvintų rajono savivaldybės net nebūtų. Nė vienas po jo jam neprilygsta.

 • 2021-01-21 at 20:59
  Permalink

  Naujieji lietuviai- komentatoriai, parašykit nors vieną straipsnelį, tada galėsit kudakuoti.

 • 2021-01-21 at 20:05
  Permalink

  Aukso žodziai Jūsų pasakyti! Tikra tiesa.
  Nes sitas portalas pasidare cinizmo virsune. Drasūs , nes slepiasi uz plataus sijono. O siaip lygis labai labai zemas. Jeigu nuomone nesutampa su virgucio nuomone arba naujojo ganytojo nuomone, ar “naujosios kartos edukologes” nuomone, tai viskas. Liaukites zemine kitus. Pasiziurkite i save ir savo šeimas. Labai norejote diskusiju ir kitus smerkete, zemesniais uz save laikete, tai zinokite, kad ir kitokia nuomone buna.

 • 2021-01-21 at 19:49
  Permalink

  Parašė ne kažką ir būtų gi kam mokytojus mokint. Siaubelis.

 • 2021-01-21 at 19:45
  Permalink

  atsiprašau dėl techninės (N. Dorofejevo) klaidos.

  Vasilijus Dorofejevas

 • 2021-01-21 at 19:38
  Permalink

  Naujos „Širivntų gimnazijos“ simbolika turi būti pakeista. Ji turi būti susieta, skirta N. Dorofejevo atminimui. Įvertinus šio nepaprastai išmintingo, nusipelniusio rajonui žmogui darbus, gimnazijos simbolikoje turi atsispindėti jo indelis. Jaunimas neturi teisės užmiršti šio asmens…
  Himnas taip pat keičiamas. Priimtinas variantas yra su žodžiais:
  Iš praeities
  Staiga prisiminimai
  Seni išplauks
  Ir prieš akis ilgai –
  Šlamės klevai
  Toj rudenio alėjoj,
  Švies mokykla –
  Sena, baltais langais…

  O klasėje atrodys
  Taip, kaip buvę:
  Seni suolai eilėm,
  Juoda lenta…
  Ir sakinys –
  Lyg užrašytas vakar –
  Su ta pačia gramatine klaida.

  Tik kaip surast
  Kažkur tarp vadovėlių
  Tas klasės nuotraukas
  Labai labai senas?
  …ir nors sekundei
  Kad išplauktų vėlei
  Lyg iš miglos
  Man tavo šypsena.

  O klasėje atrodys
  Taip, kaip buvę:
  Seni suolai eilėm,
  Juoda lenta…
  Ir sakinys –
  Lyg užrašytas vakar –
  Su ta pačia gramatine klaida…

  Su ta pačia klaida…
  Ir sakinys – lyg užrašytas vakar…
  Su ta pačia klaida…

  Su ta pačia… klaida…
  Klaida… klaida…
  (Vladas Bagdonas)

  Muzika turi sukurti Meno mokyklos kolektyvas, o vertinti mokiniai…(nes tai jų himnas)

 • 2021-01-21 at 19:14
  Permalink

  Kiek pamenu, mūsų laikais Spadviliškio mokykla vykdė griežtą atranką.

 • 2021-01-21 at 19:07
  Permalink

  Dėl tualeto nedaryti reformų pertvarkų? Nuo tualeto katorga? gal pratinkit be tualeto savo vaikučius 9 val. (nors) pakentėti? Jūs kur gyvenat? Fantastikos knygose?

  Nors prisiminus Atžalyną 1985-2010 metais, tai tikra katorga su levuku ir hene prieš akis. Sportas, Sportas, daugiau nieko, užtai medalių nors į lombardą vežk…. dar spėjo lentą prieš duris pakabinti, kuri pasako apie nostalgiją… kokią? Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą….

 • 2021-01-21 at 19:04
  Permalink

  „Jupiteri, tu pyksti, vadinasi, esi neteisus“

 • 2021-01-21 at 18:58
  Permalink

  Noriu palinkėti visai FAS komandai. Uždarykit visas mokyklas. Geriausia buvo ir yra Spadviliškio aukštoji. Tik nedejuokit, kai jūsų vaikai kris iš nuovargio, kai skųsis nespėję į tualetą, kai mokykla taps jiems katorga. Bet bus jau vėlu

 • 2021-01-21 at 18:50
  Permalink

  Nors paskvilis neidomus, bet diskusijos vaisingos. Aciu stebetojai, kad neblokavo cia privalomus standartus neatitinkanciu komentaru. Nors karta pagarba. Bet ir dekinga turetu buti, nes skaitomumas pakeltas ir babkiu gaus. O siaip tai nykuma cia pas jus, kasdien vis tas pacias srutas papilstyti, pasmeizti. kazkaip nesolidu. Na bet kai cia jusu nedaug, tai gal ir nieko tarp savu. Visi gi suprantat savo norus, kad po 2 metu rinkimai, Matau ir su peticija nelabai kas, na nenusisseke, gal ka sugalvosit. Juk visiems visko buna. Tai einam arbatos pagerti. Buckis jums.

 • 2021-01-21 at 18:48
  Permalink

  Jūsų tuštumos nieks neužpildys… mąstymo stoka pas nepritariančius reformai – didžiulė… Kam gaišint laiką ilgiems, tuštiems straipsniams? Žmonės, atsipeikėkite. Jie siūlo Jums supuvusia informacija. Visokie virgiai, dainiai, alės ir kiti/kitos personos,tik žaidžia Jūsų mintimis.. Tikiu Jūsų pasirinkimu, protu, sąžine. Jie yra tik lengvas grobis Jūsų smegenims. Jų propaganda yra 1982 metų Partinės mokyklos paruoštų strategijų, kaip suminkštinti žmonių mąstymą. Tokia opozicija, kaip dabar, neverta nieko, nes nesugeba tinkamai ir sklandžiai panaudoti tų pačių, 1982 metų mokslo pagrindų praktikoje…. Mano draugai, nuo pat mažens esu paprasto valstiečio užtarėjas, juodas darbo kurmis… nenoriu kad mano ir Jūsų pinigai atitektų tokiems politikams, kaip rajono opozicija… Nei vieno cento jie neverti, nes centą reikia uždirbti…

 • 2021-01-21 at 18:43
  Permalink

  Todėl niekas su jumis ir nesivelia į diskusijas apart kelių aktyvistų, kurie ir taip prieš viską priešinasi. Ką galima su jumis diskutuoti, kai pasakius kitą nuomonę imat š pilti? Suaugę žmonės.

 • 2021-01-21 at 18:33
  Permalink

  o jau muilo padave. Akcija ? ok, pasigerinkite.

 • 2021-01-21 at 18:31
  Permalink

  Geras straipsnis, apibendrinantis jau žinomą informaciją. Ačiū Alina.
  O matant pačios pačiausios klapčiukų ataką komentaruose, jaučiasi panika. Matyt buvo koks “savų” susitikimas per zoom. Gavo instrukciją pult ir vykdo. Taip veikia “viešieji ryšiai”.
  Šaunuoliai, taip ir toliau! Na, kuris dar nepasisakė? Reiks atsižymėt!

 • 2021-01-21 at 18:25
  Permalink

  Tai partietis reforma dare, kaip pykti.

 • 2021-01-21 at 18:15
  Permalink

  Tiesiog, kai norisi dėmesio, parašysiu rašinėlį. Apie pyragėlį arba mokyklėlę. Kodėl tiek nežybsėjote, kai jūsų pačios vaikai po mokyklos vėtomi buvo? Ai, gi tinkama valdžia tada dirbo.

 • 2021-01-21 at 17:55
  Permalink

  Kas ten opozicijoje sekantis po manų šeimininkės eitų pagal nusirašomumą? Dar įdomiau, o kas paskutinis?

 • 2021-01-21 at 17:20
  Permalink

  Idomu, kas rytoj pateiks “skaitytojams” “nauja” produkta? Kieno eile bus? Ane bene bice kace oce moce bum…

 • 2021-01-21 at 17:15
  Permalink

  Su tokiais, kuriems “valdžia žino geriausiai”, vis dar būtume LTSR. Dar išmokit atiduoti pagarbą pionieriškai ir būsit apdovanoti eiline fiesta

 • 2021-01-21 at 17:09
  Permalink

  Gal mokytojams galetu koki fakultatyva suorganizuoti, kaip jie turi elgtis? Nes be nuolatinio mokytoju apdergimo nieko naujo neparaso. O taip demesio norisi? O jau tos pasakaites turi nelabai koki skoni.

 • 2021-01-21 at 17:02
  Permalink

  Apie Leniną gerai arba nieko! Jei ne socializmas, gyvenrumėm kaniūšnėse!!!

 • 2021-01-21 at 16:53
  Permalink

  Šiaip autorė ne tinginė. Nors bedarbė, tai nors tortų kepti netingi. Taip ir gaunasi, viena namų šeimininkė išvertė suprantamai kitoms namų šeimininkėms. Savivaldybę valdyti gali kiekviena namų šeimininkė. Leninas.

 • 2021-01-21 at 16:39
  Permalink

  Trypkim, ūžkim, duokim garo, tik neveskim į kamarą, toj kamamaroj yra velnias, katras draska mergom….. sijonus draska!

 • 2021-01-21 at 16:16
  Permalink

  labai taiklus komentaras. Be akcijos muilui!

 • 2021-01-21 at 16:13
  Permalink

  Alina eik pamiegok. Gėda skaityti.

 • 2021-01-21 at 15:53
  Permalink

  Koks skirtumas kieno? Vakar tiskeviciene rase, uzvakar sarpauskis ta pati rase.Rytoj vel is naujo ratas prasides.

 • 2021-01-21 at 15:50
  Permalink

  Ir kas naujo šiame straipsnyje? Jau seniai viskas yra žinoma anksčiau skelbtose publikacijose ir komentaruose. Kaip visuomet iš tuščio į kiaurą.

 • 2021-01-21 at 15:36
  Permalink

  Neaišku nusirašė nenusirašė. Bet čia nors aiškiai ir suprantamai kiekvienam. Ano rašytojo samprotavimai verčia mesti skaityti jau po kelių sakinių.

 • 2021-01-21 at 15:24
  Permalink

  O man labai patinka, kad viskas apibendrinta vienoje vietoje. Ir jei aš, kaip motina, savo nuomonę pareiškiau feisbuko grupėje, tai ji nepasikeitė, kai manęs paklausė tarybos narys.

 • 2021-01-21 at 15:19
  Permalink

  Akis prasiplauk. Čia Skeberienės straipsnis

 • 2021-01-21 at 15:13
  Permalink

  Labai miela pasijuokti, kai tiskeviciene savo rasineliuose vaidina rupestingaja motule.

 • 2021-01-21 at 15:08
  Permalink

  Gebantis blaiviai mąstyti žmogus, supras, kad dabartinė opozjcija yra tik pavadinimas, sąstingis, protiškai nesuvokiančių, kur yra asmenų grupė.. jų darbus įvertinus finansiškai – 0… tokie žmonės negali būti prie rajono vairo…
  Už Radžvilo judėjomą!

 • 2021-01-21 at 14:59
  Permalink

  Dasigyvenom. Vienas proto bokštas tarybos narius atleidinėja. Neišdegs. Ne ponas rinko, ne jam ir spręst

 • 2021-01-21 at 14:57
  Permalink

  Tuščios kalbos, mintys ir darbai…. tokie tarybos nariai neverti nei cento iš gyventojų … nei vieno asmens neturi būti opozicijoje… nei vieno!!!ž

 • 2021-01-21 at 14:49
  Permalink

  Perskaičiau viską, kas iki šiol buvo rašyta. Tiek Virginijaus, tiek Neringos. Šiaip ir Širvintų švietimo grupėje komentarų yra gerų. Tai visiškai neįdomu antrą kartą skaityti, tą patį. Negražu kaip mokykloje ant palangės nusirašynėti. Patogu, paskaitai, parašai.

 • 2021-01-21 at 14:47
  Permalink

  Toj ju verkenciu grupej pilna tokiu minciu. Nu bet kiek galima verkti? Viskas jiems blogai. Musu laikais dviem pamainom mokemes. Ir dabar taip galmetu. Maziau pakampem pacanai bastysis

 • 2021-01-21 at 14:46
  Permalink

  Jūsų mąstymas atsilikęs n metų… su jumis diskutuot gali, tik virginijus… nes kaip jo partija bus valdžioje nebus nei korupcijos, visi bus laimingi, nebus taupimo…
  Kliedesiai….

 • 2021-01-21 at 14:37
  Permalink

  Užmėtykit reklaminėm knygelėm, jei esu neteisus. Bet čia sudėtos mintys jau kažkieno buvo išsakytos. Dar negaliu pasakyti kur. bet tikrai daugumą jų skaičiau

 • 2021-01-21 at 14:36
  Permalink

  Labai pritariu komentarui. Zmogelis isijaute į Auksciausiojo Dievo vaidmeni, supriesino ir pazemino kitaip mastancius. Viena jau toki zinome, tai dar vienas atsirado. Aplinkui turime daugybe svarbesniu rupesciu, o ne susikurta bauba. Bevertes “diskusijos”, kurios nieko nepakeis. O zmogui atrodo, kad daro labai reiksminga darba. Juokinga.

 • 2021-01-21 at 14:35
  Permalink

  Nemanau, kad abejojantys yra nestabilūs. Jei viskas švaru, tiesiai atsakykite į klausimus. Būtent išsisukinėjimas ir duoda prielaidą nepasitikėti.

 • 2021-01-21 at 14:28
  Permalink

  Jūsų klausimai tokie tušti, kaip šis straipsnis, bet nesulyginami su Jūsų įsivaizduojama kritikų armija… tuščios jūsų kalbos, diskusijos, komentarai… Jūs esate tarp dviejų pusių… palaikote nestabilius, dvejojančius …. Jūs nieko nepasieksite, veltui sugaištas laikas niekam nebus į naudą… kam visa tai? Širvintoms ir visai Lietuvai reikia tokio žmogaus, kaip kunigaikštis, caras, o Merė tokia ir yra.. Ji atgaivino rajoną, o jūs vėl norite užmigdyti.. dirbkite savo darbą, rūpinkitės savo sveikata, bet nesikiškite , kur jums ne vieta… valdžia sprendžia, ne Jūs!

 • 2021-01-21 at 14:05
  Permalink

  O Jums koks skirtumas? Jūs neturit ką veikti? Neturit asmeninių rūpesčių? Kam tuščiai gaištate laiką komentaruose? Juk esate 100%, kad viskas bus padaryta taip, kaip ŽP sumanė. Kur čia logika? A?

 • 2021-01-21 at 13:55
  Permalink

  Niekas nesustabdys.. nefantazuokit… permainos būtinos! Kol jūs diskutuosit ,niekas nelauks, laikas nesustos!

 • 2021-01-21 at 13:47
  Permalink

  Puikus, konstruktyvus straipsnis.
  Manau, kad buldizerį sustabdys tik ministerija.

 • 2021-01-21 at 13:43
  Permalink

  Jūs neturit ką veikti? Neturit asmeninių rūpesčių? Jei ne , tai labai laimingas žmogus esate… jūsų įsivaizduojama kritiškai mąstančių žmonių armija yra nieko verta, kaip ir jūs.. gyvenkite taip , kaip nusptendė DAUGUMA rinkėjų, o ne mažuma…

 • 2021-01-21 at 13:20
  Permalink

  Išrinkta valdžia turi vykdyti savo pažadus, o jei nevykdo, yra priemonių priversti, kad vykdytų. Tam tereikia kritinės aktyvių žmonių masės.

  Kur rekonstruotas Saulutės pastatas, kurį žadėjo ŽP su savo komanda?

 • 2021-01-21 at 13:09
  Permalink

  Kiekvienas žmogus turi nuomonę. Kas būtų jei kiekvienas pageidavimus pradės reikšti? Žmonių nuomonė, pasirinkimas yra tai, kas dabar valdžioje. Jau kitą pavasarį galės vėl rinktis ( jfi bus iš ko). Kam tos tuščios diskusijos? Tokia Lietuvos politika, vienas asmuo nieko nepakeis. Gaila, kad tarybos nariai to nesupranta…. gaila ir tų, kurie mano jog Lietuvoje visi bus prokurorai, teisininkai..
  Už Radžvilo judėjimą!
  ..

 • 2021-01-21 at 13:02
  Permalink

  Ne jums valdžios ponai apie Baltarusiją kalbėti….

 • 2021-01-21 at 12:55
  Permalink

  Labai geras straipsnis, apibendrinantis visas iki šiol vykusias diskusijas ir publikacijas.
  Matosi, žmogus įsigilinęs į švietimo problemas. Pagarba

 • 2021-01-21 at 12:53
  Permalink

  TIESAI. Parašykite savo poziciją, išdėstykite argumentus. Laukiu adresu [email protected] Bus publikuojama. Neringa T.

 • 2021-01-21 at 12:45
  Permalink

  Kodėl visur tas pats per tą patį, kad tėvai būgštauja, nerimauja? Yra krūva tėvų, kuriems tinka, bet jų niekur niekas nemini.

 • 2021-01-21 at 12:40
  Permalink

  vale, pateikite savo viziją – naują, įdomią, neatsibodusią, konkrečią. Būtų labai naudinga išgirsti tamstos protingą nuomonę.

 • 2021-01-21 at 12:35
  Permalink

  tas pats per ta pati, nieko naujo ir konkretaus. Tiesiog nusibodo.

Comments are closed.