81 rajono mokinys nuotoliniu būdu mokosi savo mokykloje

Trečiokė Adrijana mokosi ir namuose

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

/ Nuotrauka autorės /

    Sausio antroje pusėje patariamoji ekspertų taryba pateikė rekomendaciją Vyriausybei ir pasiūlė vaikams, kurie patiria sunkumų nuotolinio mokymo metu, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu pačiose mokyklose, jeigu taip rekomenduoja mokyklų Vaiko gerovės komisijos. Manyta, kad tai aktualu vaikams, gyvenantiems šeimose, kurios neturi pakankamai lėšų, socialinių įgūdžių ar motyvų tam, kad vaikams sudarytų tinkamas ugdymuisi namuose sąlygas.

   „Krašto žinios“ pasidomėjo, kokia situacija yra mūsų rajone. Ar vaikai naudojasi šia galimybe.

   Net aštuoniasdešimt vienas mokinys Širvintų rajone mokosi nuotoliniu būdu iš savo mokymo įstaigos. Miesto pradinėje mokykloje mokosi 15 priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 8 1-4 klasių mokiniai. „Atžalyno“ progimnazijoje mokosi 17 mokinių: 15 mokinių – 5-8 klasių, 2 mokiniai mokosi Zibalų pradinio ugdymo skyriuje. Bartkuškio vyresniųjų (5-8) klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu iš namų,  5 pradinių klasių mokiniai susirenka į nuotolines pamokas. Musninkų gimnazijoje iš mokyklos mokosi šeši 5-12 klasių mokiniai. Gelvonų  gimnazijoje mokosi 17 pradinukų, vyresnių klasių mokiniai – 8, priešmokyklinės grupės – 2 mokinukai. Miesto gimnazijoje šiuo metu  nuotoliniu būdu mokosi vienas ketvirtokas ir du pirmokai gimnazistai. Ketvirtokas pasirinko mokytis gimnazijoje dėl ramios ir darbingos aplinkos, pirmokams ši galimybė buvo pasiūlyta dėl prasto lankomumo ir pažangumo.

   Mokyklų vadovių teigimu, dauguma šių mokinių susidūrė su sunkumais prisijungiant prie pamokų iš namų. Nemažą įtaką turėjo ir tėvų užimtumas darbe, kai mokinių tėvai (globėjai ar rūpintojai) dirba kontaktiniu būdu. O mažesniems mokiniams sudėtinga be tėvų pagalbos prisijungti prie pamokų. Tarp priežasčių minėtos ir sudėtingos mokymosi sąlygos namuose, kai kurie mokiniai neturi namuose interneto. Kiti mokiniai pakviesti mokytis į progimnaziją, nes stokoja motyvacijos, nemoka planuoti savo laiko, neatlieka paskirtų darbų. Sprendimus dėl mokinių mokymosi būdo, tariantis su tėvais dėl konkrečios pagalbos kiekvienam, priėmė Mokyklos vaiko gerovės komisija.

   Lauryno Suokos-Gucevičiaus gimnazija pasirengusi kad ir 40 mokinių priimti mokytis gimnazijos kabinetuose. Vyresnių klasių gimnazistams pats prisijungimas vaizdo pamokoms nėra problema, jeigu nedalyvauja pamokose, tai dėl kitų priežasčių.

   Visi mokyklos klasių vadovai ir mokiniai žinojo šią galimybę, t. y. mokymąsi mokykloje nuotoliniu būdu. Ja pasinaudojo (ir naudojasi) visi tie, kam tai buvo aktualu. Ir dabar dar yra galimybė šiuo mokymosi būdu pasinaudoti. Mokytis progimnazijoje kviečiamų mokinių sąrašas peržiūrimas ir koreguojamas kiekvieną savaitę. Yra mokinių, kurie kelias dienas pasimokę mokykloje, pradėjo sistemingai jungtis į pamokas

   Paklaustos, kaip sekasi nuotolinis mokymas, įstaigų vadovės buvo atviros – mokiniai ir mokytojai jaučiasi išvargę ir yra išsiilgę kontaktinių pamokų, bendravimo su draugais. Mažiesiems sudėtinga prisijungti, vyresniems trūksta motyvacijos.

   Pasak miesto gimnazijos direktorės Audronės Buzienės, pagrindinės nuotolinio mokymo(si) problemos – gimnazistų akademinis nesąžiningumas atsiskaitymų metu  ir per maža kokybiško skaitmeninio turinio įvairių dalykų pamokoms pasiūla. Užduočių diferencijavimas atima labai daug mokytojo laiko, ruošiantis pamokoms.

   Pradinės mokyklos direktorė Irena Sližauskienė tvitina, kad ir mokytojai, ir mokiniai laukia susitikimo mokykloje.

   Atžalyno progimnazijos direktorės Jūratės Stankevičienės atsakyme teigiama, kad nuotolinis mokymas vyksta sklandžiai.

   Gelvonų gimnazijos direktorė Sondra Bartulienė pastebi tėvų ir mokinių motyvacijos stoką, mokinių nuovargį bendraujant per kompiuterį, „perdegimą“ , sveikatos trikdžius.

   Musninkų A.Petrulio gimnazijos direktorė Palmira Kvietkauskienė pasakoja: „Kaip pagrindinė problema, su kurią susiduria gimnazija, organizuojant nuotolinį ugdymą, tai tinkamos kompiuterinės įrangos trūkumas mokiniams (pvz., jei šeimoje yra 3 mokyklinio amžiaus vaikai, aprūpinti visus vaikus yra sunku). Deja, gimnazija neturi užtektinai IT įrangos, kad galėtų skirti visiems, kuriems jos trūksta. Pastebime, kad nuotolinio mokymosi metu mažėja mokinių mokymosi motyvacija ir tai kelia susirūpinimą. Taip pat susirūpinimą kelia mokinių psichologinė savijauta karantino metu.“

   Bartkuškio daugiafunkcinio centro direktorės Danguolės Kalesnikienės teigimu, gausių problemų lavina įgalino tapti stipresniais, nebijoti keistis, susitelkti skubiems darbams, išmokti naujų dalykų.

   Visi mokyklų vadovių atsakymai nuotraukose po tekstu.