Plonytė mėlyna linija

VIRGINIJUS SARPAUSKAS, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

/ Nuotrauka autoriaus /

   Valdžia yra tai, ko nori žmonės. Kitaip sakant, valdžia turi įgaliojimus įgyvendinti žmonių norus. Bet valdžia turi ir apribojimus – negali žadėti neteisėtų pažadų ir negali priimti neteisinių sprendimų. Reikia žvelgti dar plačiau. Valdžia ir politikai turi ne tik atspindėti žmonių norus, bet ir formuoti nuomonę apie dabarties aktualijų sprendimų galimybes. Taigi, valdžia ir politinės partijos turi su žmonėmis palaikyti nuolatinį ryšį, su jais bendrauti, pristatyti įdėjas ir jų įgyvendinimo galimybes. Ir tai turi būti daroma gerokai iš anksto, dar prieš priimant sprendimus, kad žmonės nebūtų užklupti nežinioje. Kai žmonės užklumpami nežinantys ir nepasiruošę, jie dažniausiai priešinasi siūlomiems sprendimams.

   Šių dienų Širvintų aktualija, tai švietimo tinklo pertvarka. Matome blogajį pavyzdį. Tik po to, kai informacija apie pogrindinius savivaldybės valdžios susitikimus su progimnacijos ir gimnazijos mokytojais pasklido viešumoje, tada ir savivaldybė paskelbė žmonėms apie švietimo tinklo pertvarką. Kokia buvo žinia? „Jau viskas nuspręsta, nieko pakeisti negalima“. Maža to, dar ir įvardinta būsima Hyper gimnazijos direktorė ir zuminimo seansų metu pasisodinama dešinėje…

   Bet turime unikalų atvejį. Nepaisant visiškai netaktiško valdžios elgesio, žmonės tiek viešai, tiek pusiau viešai reiškė pritarimą pačiai pertvarkos idėjai. Apie tokią situaciją absoliučiai visa bet kuri valdžia tik pasvajoti galėjo. Žmonės nesipriešina, ir dar daugiau – jie sutinka su pokyčių reikalingumu, tik nei supranta pertvarkos esmės, nei jai pritaria. Sveiką nuovoką turinti valdžia tuoj pat atšauktų švietimo tinklo pertvarkos planą, ir kviestų žmones viską pradėti nuo tuščio lapo. Bet tik ne Širvintose. Čia buldozeris važiuoja, tiksliau – rūksta juodas zuminimo dūmas. Tarsi tiestum ranką lyg ryšio tiltą, o tau per ją žagre trenktų.

Savivaldybės taryba turi išimtinę teisę priimti švietimo įstaigas liečiančius sprendimus.  Ministerija TIK SIŪLO, o taryba PRIIMA SPRENDIMĄ.

   Bet gal žmonių nepritarimas nėra pakankamai suprantamai pareikštas? Ar tikrai? 187 Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos gimnazistai savarankiškai sukūrė ir pasirašė peticiją; 196 žmonės pasirašė internete inicijuotą peticiją. Vietinėje žiniasklaidoje yra ne vienas švietimo tinklo pertvarką kritikuojantis straipsnis, socialiniame tinkle Facebook įkurta grupė „Širvintų ugdymo įstaigų pertvarka“ vienijanti 687 narius.

   Facebook grupėje žmonės diskutuoja, komentuoja ir ieško galimybių, kaip kol kas sustabdyti netikėtai užklupusią problemą. Suprantama, kad žmonės nežino ir neprivalo žinoti teisinių subtilybių. Jie nėra specialistai, nei juo labiau teisininkai. Minčių kyla visokių, nuo kreipimosi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, iki piketo ar streiko organizavimo. Piketui ar streikui organizuoti reiktų vietinio puteikio ar šustausko, o tokių neturime, o ir nereikia.

Viltys niekada nemiršta… Tikėkime ir mums pasiseks.

   O ką daro savivaldybės valdžia šioje situacijoje? Nieko? Gal nemato ar nesupranta? O gal tiosiog mėgaujasi? Gal iš tiesų juokinga, kai žmonės blaškosi, nervuojasi, vieni kitais kartais nelabai pasitiki, o dar ir įtarinėja. Bet taip dar nėra buvę, kad galas neateitų. Jis ateis, o gal kaip tik šiomis dienomis matome pabaigos pradžią.

  Galimos kelios išeitys iš šios padėties. Pirma, kurios siūlau neatmesti, tai savivaldybės valdžia gali imti ir persigalvoti. Ar tikrai taip jau niekad nebuvo? O kaip ten buvo su gydymo įstaigų sujungimu, ar tai perdavimu Ukmergei? Juk tas pats gali būti ir dabar. Pasimėgaus žmonių pasimetimu, o vėliau praneš gerąją naujieną – išgirdome žmones, nes mes dirbame žmonėms.

   Kitas scenarijus kur kas sunkesnis. Tai tarsi plonytė mėlyna linija. Pagrindiniai teiginiai:

 • Švietimo įstaigų steigėja yra Širvintų rajono savivaldybė.
 • Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis (toliau Taisyklės) ir mokyklų bendruomenių nutarimais, jeigu šie neprieštarauja nurodytoms taisyklėms. Savivaldybės, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, tvirtina ir įgyvendina mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus (Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalis). Toliau šių Taisyklių citatos:
 • Valstybinių mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą rengia ir jį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų projektus rengia ir įgyvendina savivaldybės.
 • 5. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas tobulinamas atsižvelgiant į Mokyklų bendruomenių sprendimus ir kitų suinteresuotų institucijų pateiktus siūlymus, jeigu šie neprieštarauja Švietimo įstatymui, Taisyklėms ir kitiems teisės aktams. Kai pavienės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės sprendimas prieštarauja Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos plano projekte numatytam mokyklos reorganizavimui, likvidavimui ar pertvarkymui, Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą ir Mokyklos bendruomenės sprendimą, kuriame argumentuotai nesutinkama su planuojamu mokyklos reorganizavimu, likvidavimu ar pertvarkymu, teikia Švietimo ir mokslo ministerijai. Švietimo ir mokslo ministerija teikia siūlymus Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekto rengėjui ir Mokyklai. Savivaldybės taryba, įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymus, teikia mokyklos bendruomenei atsakymą ir priima galutinį argumentuotą sprendimą.

Pasikalbėti ir su mokiniais, ir su mokytojais ir su tėvais. Pirmiausia reikia klausyti, po to klausti, po to diskutuoti ir ieškoti sprendimų.

   Nenoriu, bet turėsiu nuliūdinti visus, kurie tikisi, kad galima kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir ji viską išspręs. Kalbėjau jau su keliais, šią sritį išmanančiais švietimo secialistais. Atsakymas vienas ir tas pats. Savivaldybės taryba turi išimtinę teisę priimti švietimo įstaigas liečiančius sprendimus. Ministerija TIK SIŪLO, o taryba PRIIMA SPRENDIMĄ.

    Yra vienas kelias sustabdyti šį tarybos sprendimą. Tiksliau tai ne kelias, bet „Plonytė mėlyna linija“. Čia svarbus kiekvienas įvykdytas veiksmas, kiekvienas neįvykdytas veiksmas, kiekvienas netinkamai įvykdytas veiksmas, kiekvienas kiekvienos mokyklos bendruomenės priimtas sprendimas bei sprendimo priėmimo aplinkybės, kiekvienas parašas. Nesiruošiu atskleisti, ką suprantu, ką jau matau ir ką fiksuoju. Tokiose situacijose svarbus kiekvienas teisinis niuansas, nes jis turės lemiamą reikšmę. Kiek man žinoma, taryba sprendimą turi priimti ne vėliau nei iki gegužės 1 dienos. Nors buvo ruošiamasi tarybos posėdį rengti vasario 15 dieną, tačiau jis perkeltas į vasario 25 dieną. Kol kas švietimo tinklo pertvarką liečiančių tarybos sprendimų projektų dar nėra paviešinta. Kai tik bus ruošiamasi priimti nepakeistus tarybos sprendimų projektus, būtinai informuosiu Ministeriją, Vyriausybės atstovą Vilniaus ir Alytaus apskrityse, ir nusiųsiu visą turimą medžiagą. Jeigu Širvintų rajono savivaldybės taryba neįsiklausys į žmonių akivaizdzdų nepritarimą ir mokyklų bendruomenių kitokius sprendimų siūlymus, ir balsuos už dabartinį švietimo tinklo pertvarkos projektą, man neliks kito kelio, tik kaip: „Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“. Teks paaukoti šeimos santaupas bendrajam gėriui.

Valdžia yra tai, ko nori žmonės. Kitaip sakant, valdžia turi įgaliojimus įgyvendinti žmonių norus. Bet valdžia turi ir apribojimus – negali žadėti neteisėtų pažadų ir negali priimti neteisinių sprendimų.

   Dar yra ir trečias kelias. Prisimenate, ką naujai išrinktas ir prisiekęs JAV prezidentas Joe Biden padarė pačią pirmą darbo dieną? Jis pasirašė 17 potvarkių, kuriais atšaukė, blogiausio prezidento JAV istorijoje Donald Trump, priimtus prendimus. Mūsų atveju tai reikštų štai ką. Šis mokyklų tinklo pertvarkos planas rengiamas 2021 – 2025 metams. Sekantys savivaldos rinkimai 2023 metais. Tai viskas priklauso nuo žmonių valios. 2025-iems metams naujai išrinkta , bet be nenaudėlių, savivaldybės taryba gali priimti kitą planą. Tik tiek, kad keliems metams atsiras „Prarastoji karta“, tai kainuos begalę pinigų, ir pastangų.

   Bet galimas ir kitoks veikimas. Galima ateiti ankstėliau prieš pamokas į mokyklą, išplauti kreiduotas kempines, išplauti klasės lentą, pasėdėti kartu su mokiniais pamokose, pavalgyti su jais kartu valgykloje, apsilankyti rūbinėje, pasilikti po pamokų ir pasikalbėti. Pasikalbėti ir su mokiniais, ir su mokytojais ir su tėvais. Pirmiausia reikia klausyti, po to klausti, po to diskutuoti ir ieškoti sprendimų.

   Netikintiems, kad Ministerija negali atšaukti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, pateikiu pavyzdį. Tikriausiai stebite Kauno ąžuolyno 3,35 h sklypo paėmimo visuomenės reikmėms istoriją. Ten Kauno valdžia nori įrengti 2000 vietų automobilių aikštelę. Tiksliau, Kauno miesto savivaldybės taryba jau priimėmė sprendimą. Ir niekas, nei Vyriausybė, nei Seimas neturi galios atšaukti šių sprendimų.

  Širvintų rajono savivaldybės atveju lygiai tas pats. Tokia 2019 metų rinkimų pasekmių kaina.

Čia svarbus kiekvienas įvykdytas veiksmas, kiekvienas neįvykdytas veiksmas, kiekvienas netinkamai įvykdytas veiksmas, kiekvienas kiekvienos mokyklos bendruomenės priimtas sprendimas bei sprendimo priėmimo aplinkybės, kiekvienas parašas.

   Dar norėčiau informuoti, kad 2020 m. sausio 24 dieną raštu kreipiausi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir Vyriausybės atstovą Vilniaus ir Alytaus apskrityse, bei informavau apie pažeidimus skelbiant, tiksliau, neskelbiant konkursų švietimo įstaigų vadovų pareigybėms užimti. Tyrimo eigos nežinau, bet, kaip suprantu, reikalai pajudėjo į priekį. Galų gale, pasibaigs LEPų era.

  Pabaigti norėčiau pozityviai. Viltys niekada nemiršta… Tikėkime ir mums pasiseks. O aš dirbsiu, kas man priklauso.

Virginijus Sarpauskas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

28 thoughts on “Plonytė mėlyna linija

 • 2021-02-18 at 09:44
  Permalink

  Po pasiektos reklaminės “milžiniškos pergalės” pagal naujai diagnozuojamų atvejų skaičius Širvintų rajono savivaldybė ir toliau lieka priešpaskutinėje C2 grupėje (ne C1, ar B bei A grupėse). Laikykitės rekomenduojamų apribojimų!

 • 2021-02-18 at 09:14
  Permalink

  Ką gi tas ligonių skaičių blusinėjimas sako apie ŽP? Ogi tai, kad ŽP nebeturi kuo daugiau pasigirti. Nėra naujų “stulbinamų” darbų ir pasiekimų. Eglutė jau nebegražiausia, daug kas tokias statosi, trinkelėmis ir fontanais nieko nebenustebinsi, nes visi ligi vieno rajonai trinkelizavosi, baseinus ir daugiafunkcinius sporto centrus pradėjo statytis net ne rajono centro lygio miesteliai (Švenčionėliai). O šlykčiausia tai, kad kaimyninis rajonas (Molėtai) paliko širvintiškius uodegoje, ėmęs statyti didžiulį 500 darbo vietų technologijų centrą. Kuo tada pasigirti, a?

  ŽP komanda paseno ne tiek fiziškai kiek moraliai – akys nebeblizga kaip iš pat pradžių, idėjų ir energijos versmė išdžiuvo. Komanda visiškai atsipalaidavo. Su visuomene nebendrauja ir jai atsiskaitinėti neketina. Atsirado abejingumas ir įsitikinimas, kad stengtis nebereikia, nes viskas amžinai bus taip, kaip yra. Tik ar tikrai taip?

 • 2021-02-15 at 21:55
  Permalink

  Baisu kas darosi Lietuvoje. Svarbu kuo daugiau pinigų “įsisavinti”. Rajonui baseiną, o tarpusavyje antrą baseiną galimai išsidalins. Negi dar kas tiki, kad tai dėl žmonių gerovės?
  O gal pateisina? Pamenu kaip apie Zuoką vilniečiai tarpusavy kalbėjo. Koks geras meras – sau ima, bet ir miestui negaili

 • 2021-02-15 at 21:11
  Permalink

  Atsakymas:
  Administracijos direktorės teigimu, investicijos į projektą galėtų siekti „daugiau kaip kelis milijonus eurų“. Sporto centrą numatoma finansuoti iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.

  „Detalesnė šio projekto sąmata paaiškės tik parengus techninį projektą. Planuojame kokybišką sporto pastatą, kurio sprendiniai nėra pigūs, todėl neplanuojame pirkti už mažiausią kainą – norime kokybiško, funkcionalaus ir racionalaus pastato, tad projekto vertė tikrai sieks daugiau kaip kelis milijonus eurų“, – sakė J. Rudėnienė.

  Čia, kaip suprantu, be baseino, nes statoma bus 2 etapais

 • 2021-02-15 at 21:00
  Permalink

  Dainiau, kokia kaina?

 • 2021-02-15 at 20:53
  Permalink

  Kiekvieno bažnytkaimio garbės reikalas pasistatyti sporto centrą ir baseiną.

  Šiandien Verslo žinios rašo, kad Švenčionėliai (5460 gyventojų) statys daugiafunkcinę sporto areną. Ne bet kokią, o atitinkančią FIBA standartus su 1200 žiūrovų tribūnomis! O kad Širvintos sprogtų iš pavydo,
  pasistatys dar ir baseiną.

  Šioje istorijoje įdomiausias momentas yra kitas – sporto centro pastatymo vieta. Ji labai simboliška – statys vietoje nesenai nugriautos 2-os vidurinės mokyklos

 • 2021-02-15 at 18:36
  Permalink

  bus tie LEPai. po jų- kiti LEPai. Mokytojai bijo netekti darbų, naujų mokytojų vienetai, mokinių mažėja……. kiekvienas už save. nes nepatikėsit- valgyt norisi kasdien. ir krūviai milžiniški- nėra laiko niekam kitam. fiziškai nėra laiko po visa šita koronine panika, reikalavimais, suvaržymais.

 • 2021-02-15 at 17:17
  Permalink

  Atminkite, kad teismų nedomins nepatenkintųjų mokyklų pertvarka nuomonės. Bus žiūrima ar mokyklų pertvarkos procesas vyko pagal galiojančius įstatymus. O pažeidimus, jeigu jų bus, reikės nurodyti ieškinio tekste. Nesant pažeidimų – teismo procesas betikslis. Teks susitaikyti su 2019 metų rinkimų pasekmėmis.

 • 2021-02-15 at 14:36
  Permalink

  Po tarybos posėdžio matysime, ką žmonės iš tikrųjų reiškia merei. Juk turbūt prisimenate kiekviena proga sakomą tekstą „širvintiškiai, viskas daroma jums ir dėl jūsų“. Net ir suprantant, kad visko, kas dabar su mumis vyksta, esame verti, vis tiek labai sunku susitaikyti su mintimi, kad žmogus, nuo aštuntos klasės beveik nelankęs mokyklos, priima sprendimus apie tai, kaip turėtų mokytis mūsų vaikai. Žinau, kad grąžą atiduosime per rinkimus, bet nuo to tikrai dabar nėra lengviau.

 • 2021-02-15 at 14:00
  Permalink

  Baikit kalt tuos žmones. Kas norėjo, pasirašė nepritarimą. Kiek supratau, ta nuomonė perduota savivaldybei ir tarybos nariams. Dabar viskas jų rankose. Ir tik nuo jų sąžinės priklausys, kaip jie balsuos. Jei neįsiklausys į gyventojų nuomonę, teks duoti į teismą, kaip ir kalba teksto autorius.

 • 2021-02-15 at 11:18
  Permalink

  Po tokio mokytojų ir tėvų pasyvumo, planuoju nesirinkti ugdymo šioje savivaldybėje savo vaikams, nes nenoriu, kad mano vaikus ugdytų mokytojai, kurie neturi drąsos ir yra pasyvūs. Noriu savo vaikams drąsių mokytojų ir asmenybių su tikromis giliomis vertybėmis, o ne tik žinių, kurių apstu internete ir vadovėliuose.

 • 2021-02-15 at 10:51
  Permalink

  Pritariu Mokytojui. Gimnazija, kur mokymo erdvės pritaikytos vyriausiems mokiniams, iš jų atimama . . Tai pirmas sveiku protu nesuvokiamas žingsnis. Antras – pradiniam mokymui idealioje vietoje esančios pritaikytos patalpos verčiamos vėl darželiu. Kam to reikia? Iškėlus priežmokyklinukus į pradinę mokyklą
  tiltų visi vaikai. Valdymo reforma, kurios tikrai reikia, GALI BŪTI padaroma nedraskant mokyklų, tai kodėl to nedaroma , kodėl tokia pasyvi tuo klausimu tėvų bendruomenė, kuriai kaip tik tie reikalai turėtų būti svarbiausi???

 • 2021-02-15 at 09:15
  Permalink

  Pasakysiu paprastai, tik sutrikusio intelekto ir nestabilios psichikos žmonėms gali kilti tokios idėjos sujaukti ir suardyti normaliai funkcionuojančią švietimo sistemą miestelyje. Nerandu nei vieno argumento, kuriuo būtų galima pateisinti ruošiamą betvarkę. Kaip sako senelis, žmonės sustokite ir susivokite.

 • 2021-02-14 at 19:19
  Permalink

  Sėdžiu dabar ir galvoju, kad dėl reformos labiausiai nukentės dabartiniai 5-8 klasių mokiniai. Matysim, kokie brandos egzaminų rezultatai bus 2025m. po tęstinio mokymo. Bėda ta, kad kažkam tik eksperimentas, o jaunuoliams eksperimentas su jų ateitimi.

 • 2021-02-14 at 15:41
  Permalink

  Komentaras žemiau apie tai, kad – ar verta stengtis, gaišti savo laiką dėl žmonių, kuriems to net nereikia arba ne taip stipriai reikia? Tik taip suprantu vyraujantį pasyvumą

 • 2021-02-14 at 13:31
  Permalink

  Šis straipsnis FB grupėje net … 11 “laikų” surinko, kai tema “Pastaruoju metu ši grupė tampa kažkokių straipsnių, manipuliacijų grupe. Postai visiškai nebesusiję su mūsų mokyklų pertvarkomis” surinko dvigubai daugiau – 20!
  Kantrus, Virginijau, esate

 • 2021-02-14 at 12:48
  Permalink

  Visų abiturientų rezultatai gal ir nekris, tik tėvams teks aukoti didesnę dalį šeimos biudžeto korepetitoriams. Vieša paslaptis, ir dabar daug vaikų prieš egzaminus yra mokomi papildomai.

 • 2021-02-14 at 12:46
  Permalink

  Balsavimas parodys, kas tarnauja gyventojams, o kas valdžiai

 • 2021-02-14 at 12:44
  Permalink

  Pakalbėjo ir nutilo. Liūdniausia, kad kai kurie purkštauja dėl blogo jungimo, bet susitikimuose linkčioja galvas. O juk tai savo vaiko interesų išdavystė.

 • 2021-02-14 at 10:54
  Permalink

  Virginijau, kai susiruošit teismui, paskelbkit sąskaitą. Aš prisidėsiu

 • 2021-02-14 at 10:18
  Permalink

  Žaidimas baigtas. Baimė ir abejingumas nugalėjo.

  Dabar viskas priklausys nuo ŽP geros valios – įsiklausys kas buvo viešoje erdvėje išsakyta ar ne. Tegul daro savo reformą netrukdomi, kad vėliau nebūtų kam atpirkimo ožių etikečių sukabinti. Žiūrėsime, ką gero padarys. Jei viską iki rugsėjo paruoš idealiai – taip, kad visi bus maloniai nustebę, bus labai puiku – stovėdami paplosime. Jeigu rugsėjį vyraus chaosas, bus karti pamoka visiems. O ko Jūs tikėjotės?

 • 2021-02-14 at 10:05
  Permalink

  Esu baigęs tuo metu vienintelę Širvintų vidurinę mokyklą (direktoriai: Ažubalis, vėliau Kuliešius). Man mokantis ji pastatyta. Jaučiuosi taip, kad mano mokykla išnyksta.

 • 2021-02-14 at 09:53
  Permalink

  Matau didžiulę apatiją. Gal ir gerai. Patyliukais pradės piktintis, kai vaikai grįžę skųsis. Tik tada jau bus vėlu

 • 2021-02-14 at 09:09
  Permalink

  Taip, pritariu, vasario 25 dienos tarybos sprendimas merės paliepimu bus gimnazijos sunaikinimas. Įdomu, ką apie tai galvoja buvusioji mokyklos direktorė, dėl šios personos paaukojusi savo gerą vardą ir kitus dalykus.

 • 2021-02-14 at 08:44
  Permalink

  Paprasta administracinė Širvintų miesto mokyklų reforma vykdoma nemokšiškai. Ją įgyvendinus savo esme sunaikinama dabartinė gimnazija. Natūralu, kad greitoje ateityje kris abiturientų žinių lygis. Paradoksalu, kad nukentės ne tik pasyviai už merę balsuojančiųjų, bet ir jos komandoje dalyvaujančių asmenų sūnūs, dukros, sūnėnai, dukterėčios, anūkai…. Šiuo metu matau tik pasyvų protestą, kuris valdančioms nedaro jokio įspūdžio. Visuomenė (tame tarpe ir švietimo bendruomenė) nesinaudoja aktyviomis įstatymų leidžiamomis priemonėmis (streikų neturiu galvoje, nes tai kolektyvinių ginčų forma) bei neperkelia problemos į nacionalinį lygmenį. Teisiniai ginčai dėl ateityje priimtų tarybos sprendimų įgyvendinimo – pagirtina priemonė, bet tai tik šiuo metu neefektyvaus pasyvaus protesto forma.

Parašykite komentarą

*

code