Baigtas rengti Tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos planas

  Širvintų r. savivaldybei gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštą dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos, vakar vakare buvo sukviestas nuotolinis darbo grupės posėdis, kurio metu apsvarstytos ir gautos Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistų bei internetinė gyventojų peticijos.
    Internetinę peticiją jau svarstė Peticijų komisija, nusprendusi, kad ji neatitinka peticijų reikalavimų. Todėl ji parduota nagrinėti darbo grupei.
   Mokinių peticijoje prašoma po švietimo įstaigų reorganizacijos 9–12 klasių mokiniams ugdymą organizuoti dabartinės Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos patalpose. Internetinę peticiją pasirašę asmenys pažymi, kad neprieštarauja švietimo įstaigų sujungimui, bet siūlo ugdymą organizuoti trijuose atskiruose pastatuose.
     Posėdžio metu „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Jūratė Stankevičienė dar kartą priminė, kad pagal mokinių skaičių, klasių komplektus bei ugdymo planus kiekvienai dienai ugdymui reikalingi 34 kabinetai. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje yra 26 kabinetai, o „Atžalyno“ progimnazijos pastate bus 40 kabinetų. Todėl kokybiško ugdymo užtikrinimas galimas tik erdvesnėse „Atžalyno“ progimnazijos patalpose.
Darbo grupėje buvo pabrėžta, kad dėmesys turi būti skiriamas tiek mokiniams, tiek mokytojams – gerbdami mokytojus, siekdami ugdymo kokybės, turime užtikrinti reikiamas darbo sąlygas: mokytojai negali turėti kelių pamokų viename gimnazijos pastate, kelių pamokų – kitame. 5–12 klasių mokinių ugdymas turi būti organizuojamas viename pastate. Taip pat pabrėžta, kad ugdymo procesas vyks viena pamaina – apie kitokį variantą negali būti jokių diskusijų. Tam pritarė visi darbo grupės nariai.
    Posėdžio metu nuspręsta reorganizacijos metu atsižvelgti į mokinių bei švietimo įstaigų siūlymus ir sudarant tvarkaraščius vyriausių klasių mokiniams kūno kultūros, muzikos pamokas organizuoti paskutines, kad gimnazistai galėtų sportuoti naujoje Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salėje bei naudotis suremontuoto gimnazijos senojo pastato patalpomis, aktų sale. Savivaldybės merės teigimu, sujungus įstaigas, visi trys pastatai ir infrastruktūros bazė bus bendra, todėl ja pagal poreikius galės naudotis visi – tiek jaunesni, tiek vyresni mokiniai. O tam, kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai, bus labai svarbu atsakingai sudėlioti tvarkaraščius, atsižvelgti į mokinių bei mokytojų poreikius.
    Pasibaigus posėdžiui, baigtas rengti Tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos plano, kuris bus svarstomas kitą savaitę vyksiančiame Tarybos posėdyje. Susipažinti su projektu galite čia

33 thoughts on “Baigtas rengti Tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos planas

 • 2021-02-26 at 08:33
  Permalink

  O aš girdėjau kitaip.
  Gėris visada pabaigoje laimi. Jei dar negerai, reiškia dar ne pabaiga 🙂

 • 2021-02-24 at 09:33
  Permalink

  Gėris visada nugali blogį. Vadinasi, kas nugalėjo, tas ir yra gėris.
  Michailas Žvaneckis

 • 2021-02-24 at 08:51
  Permalink

  Komentaras panaikintas autoriaus prašymu. ADMIN

 • 2021-02-24 at 00:14
  Permalink

  Žinokite, net jei tyčiojasi iš jūsų, dar nereiškia, kad negirdi. Girdi ir ieško galimybių išsisukti. O puola, kai pataikote ” ant mazolio”. Tad būkite kantrus.

 • 2021-02-24 at 00:11
  Permalink

  Dainiau, patikėkit, tai neprognozuojama. Buvo prastūminėjamas Širvintų ligoninės ir poliklinikos sujungimas. Paskui jau Širvintų ir Ukmergės ligoninių jungimas. Paskui be paaiškinimos viskas užsimarinavo.

 • 2021-02-23 at 15:09
  Permalink

  “Kaip Širvintose parašų peticijoje surinkta tikrai daug. Ir jeigu jie ir nieko nepadės, žinant mūsų tarybos mentalitetą, tas faktas džiugina tuo, kad yra ir savo galva mąstančių žmonių, o tai teikia vilties ateičiai.”

  Sunku tikėtis, kad kai priimti sprendimai ne tik galvose, bet ir popieriuje, kai viskas jau paruošta ir beliko tik sudėti parašus po tekstais, valdantieji staiga ims ir persigalvos. Net jei būtų surinkta 2000 gyventojų parašų, kažin ar ką dabar gelbėtų. Juk “ne fasonas” atsitraukti.

  Visgi net po 25 d. įmanoma kovoti toliau. Bet tai būtų nepaklusnumų, protestų kelias. Visų juk neatleis ir nepakeis kitais darbuotojais.

  Mačiau kaip gražiai tvarkoma gimnazija. Negi gimnazistai, jų mokytojai neverti šiuolaikiškos suremontuotos gimnazijos?

 • 2021-02-23 at 13:47
  Permalink

  Yra labai daug merės bijančių žmonių. Tai yra labai rimtas signalas, kad su Širvintų rajonu atsitiko didelė bėda. Ir ne merė čia kalta, o mes patys.

 • 2021-02-23 at 13:29
  Permalink

  Kaip Širvintose parašų peticijoje surinkta tikrai daug. Ir jeigu jie ir nieko nepadės, žinant mūsų tarybos mentalitetą, tas faktas džiugina tuo, kad yra ir savo galva mąstančių žmonių, o tai teikia vilties ateičiai.
  Gal tik taip vadinami projekto rengimo konsultantai ir daug (!?) supranta ir įžiūri toje pertvarkoje didelę naudą, bet atimti iš gimnazistų jiems pritaikytas patalpas ir versti juos lakstyti sportuoti ir vakarėlius rengti senojoje gimnazijoje….

 • 2021-02-23 at 13:08
  Permalink

  Galima tik pasidžiaugti, kad mokytojai per tokį trumpą laiką susiorganizavo 536 peticijos parašus. Įspūdinga! Reiškia, viskas įmanoma, jei yra nenugalimas ryžtas.

  “Šiandien Širvintų rajono savivaldybės Merei ir tarybos nariams įteiktas prašymas, kurį pasirašė 536 asmenys – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bendruomenės nariai, Širvintų miesto ir aplinkinių vietovių gyventojai. Rajono politikų prašoma atsižvelgti į 2021m. vasario 18 d. Širvintų rajono Merei ir gimnazijos tarybos pirmininkui adresuotą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštą, kuriame argumentuotai rekomenduojama kol kas nereorganizuoti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos. Ačiū visiems pasirašiusiems.”

 • 2021-02-23 at 11:33
  Permalink

  Didžiausias viruso reprodukcinis dydis šiuo metu yra Širvintų, Anykščių ir Švenčionių rajonuose. Pirmaujame. Merės kova su sergančių asmenų sumažinimu eina veltui. Būkime dėmesingi ir atsargūs.

 • 2021-02-22 at 17:26
  Permalink

  ……Teisingas komentaras, kurio mintis yra mano mintis , tiksliau nuomonė… Lovą. Įsivaizduokite moterį, kuri per visą gyvenimą turi vieną vyrą. Dar įsivaizduokite moterį, kuri per visą gyvenimą yra turėjusi kelis vyrus. O dabar įsivaizduokite moterį, kuri per visą gyvenimą, pradedant nuo 14 metų, yra turėjusi reikalų su keliais šimtais vyrų. Apie kokią moralę, subtilumą, empatiją jautrumą galima kalbėti? Valdžia. Pinigai. Kerštas. Ji to paties moko savo pavaldines. „Negi jums sunku kelias minutes išsiskėtus pabūti?“.

 • 2021-02-20 at 10:20
  Permalink

  Yra paaiškinimas, kodėl netiko peticijos?
  Pasirašysim iš naujo, nesunku.

 • 2021-02-19 at 23:00
  Permalink

  Ryte mačiau devynis priedus.

 • 2021-02-19 at 22:33
  Permalink

  Taip, Kazimierai, pirminės E-TAR nuorodos nėra. Bet viskas fiksuojama… Savivaldybės merginoms noriu pasakyti, ramiai nemiegosite, visi pirminės nuorodos priedai atsisiųsti… Ryte buvusioje nuorodoje, “DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO” buvo 9 priedai. Dabar yra tik 4. Gal kam tai padai svyla? Ar merginos galvoja, ką daro?

 • 2021-02-19 at 22:16
  Permalink

  Projektą rasite čia:
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c9c09170729b11eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c2103a68-3d5f-4df9-91b1-c0504229e262

  Paaiskinimas kodėl atmetė ministerijos siūlyma:
  Ministerijos siūlymas Širvintų pradinę mokyklą prijungti prie Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ir pradinės mokyklos mokinius perkelti mokytis į progimnazijos patalpas yra netinkamas dėl kabinetų stokos: 1 – 8 klasių mokiniams progimnazijos pastate neužtektų kabinetų, nes pradinių klasių mokinių skaičius – 24, o 5 – 12 klasių – 30.

 • 2021-02-19 at 21:59
  Permalink

  Pabandykite surasti visą savivaldybės iš ryto paskelbtą info apie mokyklų tinklo pertvarką. Būsite nustebinti. Informacijos nėra. Ką slepiame?

 • 2021-02-19 at 20:57
  Permalink

  Širvintų rajono savivaldybės peticijų komisija:
  Komisijos pirmininkė– Vilma Bartusevičienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė.
  Komisijos pirmininko pavaduotojas – Vytautas Kalesnikas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys.
  Komisijos nariai:
  Daiva Puzinienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė;
  Deimantė Oršauskaitė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja;
  Vaida Šeipūnė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja.
  2020m. liepos 23 dienos posėdžiui komisijos pirmininku vietoje Rimos Jasevičienės, buvo planuota siūlyti Virginijų Daugėlą. Bet prieš pat posėdį, nieko prieš tai neįspėjus, pakeistas tarybos sprendimo projektas, ir pasiūlyta Vilma Bartusevičienė.

 • 2021-02-19 at 15:42
  Permalink

  O ne per… Lovą. Įsivaizduokite moterį, kuri per visą gyvenimą turi vieną vyrą. Dar įsivaizduokite moterį, kuri per visą gyvenimą yra turėjusi kelis vyrus. O dabar įsivaizduokite moterį, kuri per visą gyvenimą, pradedant nuo 14 metų, yra turėjusi reikalų su keliais šimtais vyrų. Apie kokią moralę, subtilumą, empatiją jautrumą galima kalbėti? Valdžia. Pinigai. Kerštas. Ji to paties moko savo pavaldines. „Negi jums sunku kelias minutes išsiskėtus pabūti?“.

 • 2021-02-19 at 15:13
  Permalink

  Kokia čia sėkmė, kai pačios nieko nesugeba, o per tėvą “užima” postus. Gėda. Tas pats ir su Zibalo dukra. Pasiseka, kai savarankiškai susirandi darbą, o ne per…

 • 2021-02-19 at 14:48
  Permalink

  Merė turi du pilkuosius kardinolus. Maršalkos dukroms pasisekė. Viena savivaldybės skyriaus vedėja, kita meno mokyklos direktorė. Kabinete kaba Lukašenka foto. Dabar metas Zibalo šlovės valandai. Turėtų tapti naujosios gimnazijos direktoriumi. Maršalkai dar tiktų Autobusų parko koncesijos sutartis.
  O purvinos rankos ir toliau grabalios valstybės pinigus mokyklų perdarymui. Amen.

 • 2021-02-19 at 14:35
  Permalink

  Merei turėtų puikiai tikti ir Švietimo ministerijos pasiūlymas. Ko gero yra daugiau asmenų, kurių interesai šiuo sprendimu čia ginami. Neįvardinsiu. Patys turite galvas

 • 2021-02-19 at 14:24
  Permalink

  Savivaldybės administracija dirba pasiraitojusi rankoves: “vakar vakare buvo sukviestas nuotolinis darbo grupės posėdis”. Pažįstamas stilius – darbas, sprendimai-viskas greituoju būdu! O liaudis sako, kad “skubų darbą velnias neša!” Vertėtų dėmesį atkreipti į ministerijos rekomendacijas. Juk ne diletantų siūlymai… Gerbiama progimnazijos direktorė teigia, kad ugdymui reikalingi 34 kabinetai, o ” „Atžalyno“ progimnazijos pastate bus 40 “. BUS ( kiek teko girdėti, panaudojus I aukšto rūbinėles ar pertvertą biologijos kabinetą), bet jų dar nėra. Ir tai – “kokybiško ugdymo užtikrinimas erdvesnėse „Atžalyno“ progimnazijos patalpose”… Rašoma, kad “mokytojai negali turėti kelių pamokų viename gimnazijos pastate, kelių pamokų – kitame. 5–12 klasių mokinių ugdymas turi būti organizuojamas viename pastate.” Niekaip nesuprantu, kodėl tada “vyriausių klasių mokiniams kūno kultūros, muzikos pamokas organizuoti paskutines, kad gimnazistai galėtų sportuoti naujoje Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salėje bei naudotis suremontuoto gimnazijos senojo pastato patalpomis, aktų sale” ??? Peršasi išvada, kad ir “erdvioje” progimnazijoje turimų patalpų neužtenka. Kur bus įrengti chemijos, fizikos, biologijos kabinetai, kur bus dirbtuvės? Ar viskas atitiks higienos normas? Matyt, 9-10 kl. mokiniai lankys technologijų pamokas LSG pastato dirbtuvėse?! Prieštaraujate, ponai, savo teiginiams! Priimate skubotus ir neatitinkančius vyriausybės matymus sprendimus! Suprantu Merę, ji turi savo interesus, bet ar vertą per tuos pačius akinius žiūrėti švietimo skyriaus vedėjai, konsultantei, ekspertui ir progimnazijos direktorei?! Jūs gi žinote, kaip iš tiesų yra ir ko nereikėtų daryti! Atsipeikėkite!

 • 2021-02-19 at 14:21
  Permalink

  Finita la Comedia

 • 2021-02-19 at 13:36
  Permalink

  Galia, tai silpno žmogaus savybė.

 • 2021-02-19 at 13:35
  Permalink

  Gimnazistai gali dar nušluostyt nosį išeidami į kaimų gimnazijas

 • 2021-02-19 at 13:27
  Permalink

  Ponia mėgaujasi savo galia…

 • 2021-02-19 at 13:23
  Permalink

  Taip. Darai, stengiesi ir pliast šlapiu skuduru per snukį… Šlykštus jausmas. Viskas praeis ir užsimirš. Tik vaikų gaila. Jie kentės dėl tėvų abejingumo

 • 2021-02-19 at 13:20
  Permalink

  Su Dainiumi viskas gerai. Kiek laiko užtrunka sukurti peticiją. Ne daugiau pusvalandžio. Atrodytų puikus įrankis. Dainius yra geras, naivus ir fantazuojantis žmogus. Dainiui ir jį palaikantiems žmonėms užtruks kažkiek laiko patirtam smūgiui ir pažeminimui apmalšunti. Tai nėra lengva. Bet tai tik smulkmena palyginus su tuo, ką patyrė ir patyria opozicija nuo 2015 metų.

 • 2021-02-19 at 13:04
  Permalink

  Aš tik paklausiau. Negalima? O jei negavote informacijos, turite rašyti pretenziją

 • 2021-02-19 at 13:03
  Permalink

  Jei ginatės, reiškia jaučiatės kaltu

 • 2021-02-19 at 13:02
  Permalink

  Daug kas turėjo ir turi daug ką daryti, bet nedaro ir nedarys. Negavau jokio laiško/skambučio apie peticijos reikalavimų neatitikimą.
  Padariau ką galėjau. Neieškokite priekabių, ten kur jų nėra

 • 2021-02-19 at 12:44
  Permalink

  Atėjo atpildo valanda už 2019 metais pasirinktas trinkeles ir eglutes. Dabar taip nepatogu prisipažinti suklydus. Kaltas visada kitas. Aišku kad Opozicija. Neapgynė. Stadionas, aikštė ir Fontanai buvo tik lengvas užkandis. O dabar prasideda žaidimas žmonių likimais.

 • 2021-02-19 at 12:33
  Permalink

  “Internetinę peticiją jau svarstė Peticijų komisija, nusprendusi, kad ji neatitinka peticijų reikalavimų”.
  Jūs turėjote gauti informaciją dėl peticijos reikalavimų neatitikimo. Kodėl neinformavote visuomemės? Mes pasirašinėjome ir net nežinome, kad neteisėta.

Comments are closed.