Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 posėdžio darbotvarkė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2021-02-25 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

   Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. vasario 25 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo.
 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo.
 5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo.
 6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto.
 8. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 9. Dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio per mėnesį Širvintų rajono savivaldybės gyventojams nustatymo.
 10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
 11. Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.
 12. Dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės įstatų patvirtinimo.
 13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. 1-241 „Dėl viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.
 15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-170 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 16. Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Širvintų rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.
 17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 1-54 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 18. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-22 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 19. Dėl Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir keitimo.
 21. Dėl turto perdavimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 22. Dėl Savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina.
 23. Dėl tradicinių amatų prekyvietės prekybos vietos, pažymėtos indeksu 1-1, nuomos.
 24. Dėl tradicinių amatų prekyvietės prekybos vietos, pažymėtos indeksu 1-2, nuomos.
 25. Dėl tradicinių amatų prekyvietės prekybos vietos, pažymėtos indeksu 1-3, nuomos.
 26. Dėl tradicinių amatų prekyvietės prekybos vietos, pažymėtos indeksu 1-4, nuomos.
 27. Dėl tradicinių amatų prekyvietės prekybos vietos, pažymėtos indeksu 1-5, nuomos.
 28. Dėl tradicinių amatų prekyvietės prekybos vietos, pažymėtos indeksu 1-6, nuomos.
 29. Dėl trijų butų Širvintų mieste pirkimo.
 30. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo.
 31. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 32. Dėl automobilio pirkimo.
 33. Dėl gatvės pratęsimo.
 34. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 35. Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo.
 36. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
  pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo.
 37. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

7 thoughts on “Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 posėdžio darbotvarkė

 • 2021-02-24 at 15:29
  Permalink

  TRYLIKTOJI VELNIO BOBOS MIRTIS
  Šaltą vasario rytą raudonų plytų ligoninės palatoje miršta karščiuojanti močiutė. Vyksta antrieji pandemijos metai ir baltieji chalatai jau tryliktą kartą žurnale pažymi įrašą: pasiglemžė korona.
  Močiutė gyveno vieniša mažoje trobelėje, gal būt turėjo kelias vištas ir ožkutę. Sveikata labai nesiskundė, šeimos gydytojo nebuvo mačiusi, o ir nebūtų žinojusi, kaip užsiregistruoti. Niekada neprireikė ir gyvenamosios vietos deklaruoti. Kur jau ten deklaruosi tą menką (bet jaukią!) trobukę.
  Močiutei mirus, ji buvo įtraukta į COVID mirčių statistiką ir priskirta tai savivaldybei, kurios ligoninėje atsidūrė. Tačiau per kelias dienas, gal vaikaičių sutvarkytų popierių dėka, Gyventojų Registras sužinojo apie močiutės trobelę ir atnaujino savo duomenis. Močiutės trobelė stovėjo atokiau nuo ligoninės, gal tuziną varstų į šiaurę, visai kitoje savivaldybėje…
  Močiutės istorija čia baigiasi. Bet kas gi ta Velnio boba?
  Velnio boba vasario 18 d. suskaičiavo Širvintų rajono COVID mirtis ir gavo 13. Apsidžiaugė. Viena daugiau nei vakar! Tada kitą rytą perskaičiavo. Vėl trylika. Plojo barškančiom rankom. Gražus tas velnio tuzinas. Vasario 20 d. buvo užsiėmusi gyvačių skaičiavimu ir mirčių nesužiūrėjo, bet būtent tą dieną Gyventojų Registre atsirado įrašas apie močiutės deklaruotą gyvenamąją vietą – Ukmergės rajonas! Vasario 21 d. praėjo ramiai, tačiau vasario 22 d. Velnio boba suskaičiavo mirtis dar kartą ir vienos pasigedo. Sunku nusakyti jos įtūžį. Bėgo per sniegą, šaukė, pėdų nepaliko. Kaip drįso pradingti viena Širvintų rajono COVID mirtis ⁉️
  Taip ir laksto ligšiolei Velnio boba laukais, savo tuzino beieškodama. Atsitrenkia į medžio kamieną – kibirkštys pažyra, suklumpa už kelmo – žemė sudunda, gerklę į dangų paleidžia – varnos nuo sieros tvaiko iš šakų subyra. Žmonės eina prošal, juokiasi, pirštais bado į skarmaluotą pabaisą, per varstą aplink apeina.
  O močiutė ir toliau tebėra mirusi, tik dabar jau Ukmergės, o ne Širvintų rajono mirčių knygose. Susitiko danguje dieduką ir jiedu ten laimingai gyvena.
  Tokia tad nauja pasaka apie Širvintų rajono merę Živilė Pinskuvienė. Saldžių sapnų.

 • 2021-02-22 at 15:39
  Permalink

  Ponia P. užsiėmusi COVID-19 statistika. Žmogus be dėmesio, kaip gėlelė be vandens

 • 2021-02-22 at 13:03
  Permalink

  Sveikinu su svajonės ušsipildymu

 • 2021-02-22 at 12:59
  Permalink

  Labai pritariu mokyklų jungimui. Pagaliau

 • 2021-02-22 at 12:46
  Permalink

  Dabartinių ir būsimų mokinių tėveliai, kodėl tylite? Negi jus tenkina vienos ant viso pasaulio piktos, kompleksuotos asabos diktatūra?

 • 2021-02-22 at 09:32
  Permalink

  Atžalynas pakeliamas į gimnazijos statusą. Senoji mokykla, išleidusi daugiau kaip 70 abiturientų laidų, šiais mokslo metais užbaigia savo istorijos metraštį. Su tuo ir sveikinu Širvintų miesto ir jo apylinkių gyventojus.

 • 2021-02-22 at 07:46
  Permalink

  Gimnazijai skambina varpai…

Parašykite komentarą

*

code