Sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. kovo d. Nr.

Širvintos

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi ir 111 dalimi, s u š a u k i u Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. kovo 12 d. 14.00 val., kuris vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis, ir t e i k i u svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų pradinę mokyklą, Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją.
 2. Dėl Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūros pertvarkos.
 3. Dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų r. Bartkuškio mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungiant jį prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos.
 4. Dėl pritarimo projekto „Šeimos, sporto ir laisvalaikio parko Širvintose įrengimas“ įgyvendinimui.

Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė

28 thoughts on “Sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis

 • 2021-03-08 at 19:30
  Permalink

  Pagal Švietimo įst. 44.2 straipsnį mokyklos bendruomenė gali turėti savo nuomonę. Kaip suprantu, Ž. P. būrelis kreipsis į švietimo įstaigas dėl sutikimo pritarti reorganizacijoms. Būkite budrūs- jei nesutiksite, įsijungs Ministerija. Nesuklupkite- planas yra viena, konkreti įstaiga kas kita.

 • 2021-03-05 at 17:50
  Permalink

  14 v gavau kvietimą į susirinkimą per zoomą “dėl mokyklų tinklo pertvarkos”. Mečiau darbus ir jungiausi. O ten apie pradinukų grįžimą į mokyklą ir testavimąsi kalbėjo.
  Nesupratau. Kam ta apgavystė dėl temos?

 • 2021-03-05 at 16:52
  Permalink

  Dainiaus pliurpalai jau atsibodo, pailsėk.

 • 2021-03-05 at 12:55
  Permalink

  Dainius prašė perduoti, kad jis baigs gerti kavą ir tuoj ateis. Nes jis kitaip negali.

 • 2021-03-05 at 12:31
  Permalink

  Aš galvojau, kad naujai mokyklai tiks visi Stuokos mokytojai, išskyrus direktorę. Ar bus kaip nors kitaip???

 • 2021-03-05 at 11:30
  Permalink

  Tai darykite po galais kažką. Parašiau konkrečius klausimus apie protesto judėjima. Nulis atsakymų. Tik anoniminės priekabės iš visų pusių, jeigu vos tik pabandai kažką pajudinti. Neproblema, galiu iš vis nedalyvauti, nes žiūriu daug kam maišau. Man čia labiausiai reikia statuso, lyderystės, garbės, postų dar kažko… Organizuokitės patys. Sėkmės

 • 2021-03-05 at 11:10
  Permalink

  Vyksta kelių protingų vyrų statusų varžybos. Apmaudu. Per jas pražiūrėsime faktą, kad ŽP iš gimnazistų atėmė galimybę pilietiškai akcijai kovo 12 dieną, paskelbdama posėdį būtent tokiu laiku.

 • 2021-03-05 at 11:09
  Permalink

  Baigiasi Širvintų vidurinės mokyklos, Širvintų pirmosios vidurinės mokyklos, Lauryno Stukos-Gucevičiaus gimnazijos istorija. Naujai sukuriamos gimnazijos ištakos – 1985 metai (nuo Širvintų antrosios vidurinės mokyklos įsteigimo). Tai turi suprasti šiai mokyklai tiksiantys buvę Stuokos gimnazijos mokytojai.

 • 2021-03-05 at 11:01
  Permalink

  Ne Virginijus aš. Seniai jau tarybos nariu bebuvau

 • 2021-03-05 at 11:00
  Permalink

  Valdančiosios puikiai išmano teisę. Pasinaudoti Susirinkimų įstatymų teikiamomis galimybėmis pareikšti visuomenės poziciją nebėra laiko. Kovo 12 dieną juridiškai bus priimtas dokumentas, tikrovėje reiškiantis Stuokos gimnazijos prijungimą prie Atžalyno progimnazijos.

 • 2021-03-05 at 10:45
  Permalink

  Virginijau, Jūsų pasyvumą šiuo klausimu rinkėjai įvertins po 2 metų. Net neabejokite. Vien raštų rašyti maža. Pats matote, kad norimo rezultato neduoda

 • 2021-03-05 at 10:43
  Permalink

  Jūs nesuprantat? Ne politiko tai darbas!!! Ar norėtumėt, kad chirurgas jums namą statytų arba dainininkas operuotų? Nemanau. Tad neprievartaukite zmonių ir nestatykite jų į kvailių vietą.

 • 2021-03-05 at 10:32
  Permalink

  Komentatoriui žemiau:
  O paskui tokie “aktyvūs” politikai šaltu veidu po 2 metų kaip niekur nieko kandidatuoja į merus…

 • 2021-03-05 at 10:24
  Permalink

  Suprantu jūsų norą nusimesti naštą. Nedarykit iš politikų šustauskininkų, rėkiančių ant bačkų. Jūsų noras nieko nereiškia. Iš istorijos žinote, kol šaknelės kantriai tyli, viršūnėlės bujoja. Tik iš žmonių iniciatyvos turi įtakos.

 • 2021-03-05 at 10:07
  Permalink

  Kategoriškai nesutinku su tokiu požiūriu. Tai vienas iš svarbiausių darbų, kurį gali nudirbti politikas per šią kadenciją. Proga nereali ir savireklamos tikslai. Taip, kad galvokite…

 • 2021-03-05 at 10:05
  Permalink

  Kai organuizuos politikai, niekas rimtai nežiūrės ir vadins tai politikavimu. Politikas gali ir turi palaikyti, užtarti, kreiptis į tam tikras įstaigas

 • 2021-03-05 at 10:00
  Permalink

  Klausimai Širvintų bendruomenei:
  A) Būtų gerai, jei visos minėtos 4 grupės nedviprasmiškai duotų žinoti ar nori įsitraukti į aktyvų pasipriešinimą dėl TOKIOS mokyklų/darželių pertvarkos:
  1) mokytojai
  2) tėveliai
  3) esami ir būsimi politikai
  4) gimnazistai ir, apskritai, mokiniai

  Nes jei nėra kritinės masės, nėra ko virpinti orą.

  B) Ar yra esamų/būsimų politikų norinčių imtis lyderystės organizuojant šį judėjimą?

  C) Kokias protesto idėjas galėtumėte pasiūlyti? (klausimas kiekvienam)

 • 2021-03-05 at 09:47
  Permalink

  Ir išvis. Savivaldybės naujienose net nėra informacijos apie posėdį. Kodėl? Ar tai nėra svarbu?

 • 2021-03-05 at 09:43
  Permalink

  Labai išradingai pasirinktas posėdžio laikas. Pagal įstatymus iki tos pilietinės akcijos prie savivaldybės pastato liko per mažai laiko, kad galėtume prieš 5 darbo dienas informuoti reikiamai savivaldybės administraciją. ŽP ir jos komanda – BAILIAI
  Susirinkimų įstatymo 6 straipsnis. Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą pateikimo tvarka ir terminai
  1. Susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių. Tokiems susirinkimams netaikomos šio straipsnio 3 dalies ir šio įstatymo 7 straipsnio nuostatos.
  2. Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.

 • 2021-03-05 at 09:40
  Permalink

  Idealu, jei organizuotų Dainius. Naujokui nepavyks suburti žmonių

 • 2021-03-05 at 09:40
  Permalink

  Juk galima mašinas pasipuošti vėliavomis , plakatais ir prieš posėdį pravažiuot pro savivaldybę. Toks variantas karantinui neprieštaraus

 • 2021-03-05 at 09:39
  Permalink

  Jūs ėmėtės iniciatyvos. Gal pratęskit darbą. Duokit žinią. Pakvieskit mokyklų tarybų pirmininkus talkon. Supraskit, mokytojai negali organizuoti. Bet jie prisidės

 • 2021-03-05 at 09:16
  Permalink

  Manau, mokytojai tikrai išeitų, jei prieš tai išeitų kažkas kitas/kiti. Čia kaip grandinė – vieną grandį patrauki, o ta patraukia kitą ir t.t.
  O kas turėtų išeiti pirmieji? Logiškiausia būtų politikams parodyti pavyzdį pirmiems. Juk prieš rinkimus visi vaizduojasi lyderiais. Tai imkite ir parodykite, kad jūs tikrai esate lyderiai ne tik perkeltine, bet ir tiesiogine prasme.

 • 2021-03-05 at 09:04
  Permalink

  Pritariu Dainiui, “išeikim į gatves”, tik labai įdomu ar mokytojai išdrįs pasirodyti?

 • 2021-03-05 at 08:33
  Permalink

  O ką aš turiu daryt? Šitam rajone turiu sodybą ir šiuo metu karantinuojuosi. Neturiu teisės kištis į svetimo rajono reikalus. Savam jų užtenka

 • 2021-03-05 at 08:22
  Permalink

  Gerai, kad esate toks protingas. Šiuo atveju ne proto reikia, o aktyvaus dalyvavimo. Kaip supratau, nesiruošiate to daryti. Jūsų reikalas

 • 2021-03-05 at 08:18
  Permalink

  Oi, jau tik nesvaikit apie šansus. Ir nesugalvokit už tai dėkoti. Tai elementarios procedūros. 25 d buvo tvirtinimas ŠVIETIMO TINKLO PERTVARKOS PLANAS. Dabar tvirtinami konkrečių įstaigų jungimai.

 • 2021-03-05 at 07:59
  Permalink

  ŽP duoda dar vieną šansą?
  Mokytojai, tėveliai, esami ir būsimi politikai, gimnazistai, gana neaišku ko laukti ir raštus rašinėti. Galite vieną kartą išeiti į gatves, ar ne?

Parašykite komentarą

*

code