Taryba pritarė miesto ir kaimo mokyklų jungimams

Tarybos posėdžio STOP kadras

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

   Kovo 12-osios Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo devyniolika tarybos narių. Nedalyvavo Inga Matukaitė ir Alfredas Astikas.

   Tarybai pateikti keturi pagrindinės darbotvarkės klausimai ir vienas papildomas. Taryba vienbalsiai pritarė siūlomai darbotvarkei.

   Pristačius pirmą klausimą kilo šioks toks sąmyšis, nes merė pristatė vieną klausimą, o R.Kralikevičienė kitą. Tačiau greitai buvo suprasta klaida ir ji ištaisyta. Tiesą pasakius, klaidą pastebėjo ir Tarybos nariai, ir tarybos sekretorė. Kiekvieno darbe kartais nutinka klaidų, svarbu, kad jos laiku ištaisomos ir niekam nepakenkia. Tad tuo ir pasidžiaukime.

   Nuo pirmojo klausimo svarstymo nusišalino Romas Zibalas. Tai yra visiškai normali praktika, kadangi Tarybos narys dirba vienoje iš projekte minimų mokyklų. Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente apie tai rašoma 66 punkte „Savivaldybės tarybos narys privalo nusišalinti nedalyvaudamas balsavime, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.“

   Tokiu atveju šį klausimą nagrinėjo ir sprendimą priėmė 18 Tarybos narių.

1.Valdančiųjų sprendimu (14 UŽ) Taryba nutarė sutikti reorganizuoti iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. Savivaldybės biudžetines įstaigas: Širvintų pradinę mokyklą, Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją sujungiant jas į naują biudžetinę įstaigą – Širvintų gimnaziją. Reorganizavimo tikslas – steigti vieną gimnaziją siekiant optimizuoti Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą, racionaliai ir teisingai naudoti materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

   Aiškinamajame rašte teigiama, kad „Būsimoje Širvintų gimnazijoje ugdymas bus organizuojamas dviejuose pastatuose: mažesniame pastate mokysis 407 pradinių klasių mokiniai, didesniame pastate mokysis 678 mokiniai. Mokinių ugdymas nuo 5 iki 12 klasės vienoje mokykloje sudarys sąlygas pedagogams užtikrinti ugdymo turinio nuoseklumą pagrindiniame ugdyme (I-os ir II-os dalies ugdymas) ir pagal galimybes – viduriniame ugdyme. Bus sudarytos sąlygos mokiniams gauti reikiamą specialiąją pedagoginę, logopedo, psichologo pagalbą (daugelį metų pradinė mokykla neturi logopedo ir pedagogo, gimnazija – specialiojo pedagogo, logopedo). Turtingesni chemijos, fizikos, informacinių technologijų, biologijos kabinetai.“ „Raštiški Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos sutikimai ir Širvintų Lauryno Stokos-Gucevičiaus gimnazijos nesutikimas Savivaldybės tarybai buvo pateikti tvirtinant Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą ir jo priedą – Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos planą.“

   Vidmantas Mateika merei priminė apie komitetų posėdžiu metu paskleistą informaciją, kad jei mokykloje ar gimnazijoje nesusiformuoja dvi 11 klasės, tai jos yra perkeliamos į kitą mokyklą. Merė paaiškino, kad kalbėta apie Musninkų ir Gelvonų gimnazijas. Jei Gelvonuose nebus dviejų 11 klasių, galimai kitais metais vienuoliktokai bus keliami į Musninkų gimnaziją.

  Merė priminė apie Virginijaus Sarpausko rašytus skundus ministerijai ir Prezidentūrai. Tarybos narys patikslino, kad jis rašė ne skundus, o pranešimus ir garantavo, kad dėl procedūrinių pažeidimų kreipsis į teismą.

   Dėl miesto mokyklų jungimo UŽ balsavo visi valdantieji (14), mokyklų jungimui nepritarė Anna Kuznecovienės, Alytė Skeberienė, Virginijus Sarpauskas ir Vidmantas Mateika.

2. Pertvarkyti Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus struktūrą iki 2021 m. balandžio 1 d.: uždaryti Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro Barskūnų pagrindinio ugdymo skyrių. Aiškinamajame rašte teigiama, kad „Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ugdymas nevykdomas. Skyriuje nėra mokinių. Mokiniai mokosi kitose mokyklose. Sprendimas parengtas atsižvelgus į 2020 m. gruodžio 31 d. gautą Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus prašymą.“

    Kodėl buvo delsiama pusantrų metų? Ar buvo tikimasi, kad atsiras mokinių? Šiandien dienai šie klausimai lieka neatsakyti.

   Aštuoniolika Tarybos narių balsavo UŽ, Virginijus Sarpauskas susilaikė.

3. Sprendimo projektu siūloma „sutikti, kad biudžetinė įstaiga Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. būtų reorganizuotas prijungiant jį prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos ir įsteigiant Bartkuškio skyrių.“Aiškinamajame rašte teigiama, kad „reorganizavimo tikslas – optimizuoti valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo;“ „Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, turinti struktūrinį padalinį – Bartkuškio skyrių, vykdantį ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas“.

   Aštuoniolika Tarybos narių balsavo UŽ, Virginijus Sarpauskas susilaikė.

4. Pritarta projekto „Šeimos, sporto ir laisvalaikio parko Širvintose įrengimas“ (toliau – projektas) įgyvendinimui. Projektas bus įgyvendinamas Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir / ar skolintomis lėšomis, ir / ar iš valstybės dotacijos, ir / ar Valstybės biudžeto, Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Aiškinamajame rašte žadama, kad „Projekto įgyvendinimo metu šeimos, sporto ir laisvalaikio parke, kuris bus įkurtas žaliojoje zonoje tarp Sporto komplekso ir Širvintų tvenkinio maudyklos, numatyta įrengti teniso kortus, riedlenčių ir paspirtukų parką, poilsio zonas šeimoms, pontoninį tiltą, įrangos nuomos punktą, mini golfo ir kt. zonas.“

   Sprendimas priimtas vienbalsiai. Visi devyniolika Tarybos narių palaikė siūlymą.

5. (papildomas klausimas). Vienbalsiai patvirtinas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, finansuojamų 2021 metais Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą.

   Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Širvintų rajono savivaldybei skirta 206,4 tūkst. Eur KPPP lėšų. Tai yra sprendimas „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“  vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2021 metais“.

   Konkrečiai kalbama apie Širvintų m. Staviškių gatvės atkarpos (kelio Nr. ŠIRVM 36) kapitalinį remontą, kuris bus atliktas 318 m ilgyje ir 5,5 m plotyje

***

   Šiuo metu nėra aišku, kodėl Romo Zibalo pavyzdžiu nepasekė Tarybos narys Vytautas Kalesnikas ir nenusišalino nuo dviejų klausimų. Juk jo žmona Danguolė Kalesnikienė vadovauja Bartkuškio daugiafunkciniam centrui.

7 thoughts on “Taryba pritarė miesto ir kaimo mokyklų jungimams

 • 2021-03-15 at 22:15
  Permalink

  Autorė teisingai klausia: kodėl Tarybos narys Vytautas Kalesnikas nenusišalino nuo dviejų klausimų. Juk jo žmona Danguolė Kalesnikienė vadovauja Bartkuškio daugiafunkciniam centrui.
  Ką į tai etikos komisija pasakys?

 • 2021-03-13 at 17:06
  Permalink

  Pala pala. O ne Barskūnuose Žvaguliai šakočius kepa?

 • 2021-03-13 at 08:29
  Permalink

  Žiūrėjau posėdį. Pastebėjau kažkokį perdėtą dėmesį p. Sarpauskui. Lyg ir bandyta meilę parodyt, bet akivaizdžiai kyšojo neapykanta. Šaunu, kad jis sugebėjo atsakyti ramiai.

 • 2021-03-13 at 08:27
  Permalink

  Po pokazuchos kauke juk – toji pati civilizacija, ir visa tai skirta tam, kad vieni kitų neužmuštume ir neišprievartautume iš karto. Bet niekas netrukdo to daryti subtiliai, lėtai, rafinuotai… Žudyk mane, kaip sakoma, švelniai!

 • 2021-03-13 at 08:06
  Permalink

  2015 m degėme žvakutes “už mirusią demokratiją Širvintose”. Dabar reikia ” sugriautą švietimo sistemą”

 • 2021-03-12 at 22:05
  Permalink

  Jinai jam buvo labai brangi. Ir jis ją pakeitė. Pigesne…

 • 2021-03-12 at 22:03
  Permalink

  Aš vis dar tikėjausi… Et… Nuvylėt

Parašykite komentarą

*

code