Didžiosios Savaitės ir šv. Velykų pamaldų laikas Kernavės parapijos bažnyčioje

Didžiosios Savaitės ir šv. Velykų pamaldų laikas Kernavės parapijos bažnyčioje
Kovo 29 d. Didysis Pirmadienis, šv. Mišios bažnyčioje 13 val. – prašant Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos Danutei.
Kovo 30 d. Didysis Antradienis, REKOLEKCIJOS, 15 val. – Švč. Sakramento Adoracija ir Išpažinčių klausymas. 16 val. – Šv. Mišios. Kunigas svečias Adomas Adukauskas (Širvintos)
Balandžio 1 d. Didysis Ketvirtadienis – 17 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios ir procesija į Garbinimo altorių.
Balandžio 2 d. Didysis Penktadienis – 17 val. Kristaus Kančios pamaldos ir procesija į Kristaus Kapą. Pamaldų metu bus daroma rinkliava Šventos Žemės bažnyčioms paremti. Katalikams privalomas sausas pasninkas.
Balandžio 3 d. Didysis Šeštadienis – 18 val. Velyknakčio pamaldos. Turėti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti.
Velykinio Maisto pašventinimas kaimuose:
10 val. – Pakalniškių kaime prie kryžiaus (Kernavės parapija)
10.15 val. – Ardiškių kaime prie kryžiaus (Kernavės parapija)
10.30 val. – Kunigiškių kaime prie kryžiaus. (Kernavės parapija)
10.45 val. – Kaukiškio kaimo vidury. (Kernavės parapija)
11.00 val. – Juodonių kaimo vidury (prie Liepų gatvė 9) (Musninkų parapija)
11.15 val. – Vindeikių kaimo vidury (prie Didžioji gatvė 11) (Musninkų parapija)
11.30 val. – Vyšnialaukio kaime prie kryžiaus. (Musninkų parapija)
12 val. – Vileikiškių kaime prie parduotuvės. (Musninkų parapija)
12.30 val. – Viršuliškių kaime prie Dvaro gatvės sankryžos. (Musninkų parapija)
12.45 val. – Kaimynų kaime prie kapinių. (Musninkų parapija)
13.00 val. – Sketerių kaime prie kapinių. (Musninkų parapija)
13.30 val. – Paspėrių kaime prie kryžiaus. (Kernavės parapija)
Balandžio 4 d. ŠVENTŲ VELYKŲ SEKMADIENIS – 9 val. Iškilmingos šv. Mišios.
Balandžio 5 d. – Antroji šv. Velykų diena – 13 val. šv. Mišios.

Parašykite komentarą

*

code