A.Skeberienė: konkrečių atsakymų negavome

ALYTĖ SKEBERIENĖ, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

/ ALYTĖ SKEBERIENĖ, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė /

   Atsakymas į „Krašto žinių“ paklausimą dėl balandžio 28 d. Tarybos posėdyje svarstytų sprendimų projektų.

   Daug klausimų sukėlė darbotvarkės klausimas „Dėl Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos reorganizavimo sujungimo būdu“. Man buvo smalsu gauti atsakymą ir dėl nustatyto didžiausio leistino pareigybių Širvintų gimnazijoje skaičiaus – 145, iš jų: ugdymo procesui organizuoti ir valdyti – 4; švietimo pagalbai – 14, ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui – 4, mokytojų – 78, kitų darbuotojų – 45.

  Jau ne kartą komitetų ar tarybos posėdžių metu vis užduodami klausimai dėl planuojamų atleisti darbuotojų skaičiaus. Įdomu ir kokios pareigos bus siūlomos dabartiniams įstaigų vadovams. Tačiau tiesių atsakymų negauname. Kaip ir šį kartą, šiandien buvo neužtikrintai atsakyta, kad atleidimas, galbūt, bus planuojamas tik „kitų darbuotojų“ personalui. Bet, laikas parodys. Mes žinom, kaip žodžiai kartais skiriasi nuo veiksmų.

  Grįžtant prie minėto sprendimo, skaitant reorganizavimo sąlygų aprašą, akys užkliuvo už nurodytų reorganizavimo tikslų ir būdų: „Reorganizavimo tikslas – optimizuoti bendrojo ugdymo mokyklų valdymą, sudarant vadybines prielaidas reorganizuojamų mokyklų veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas mokyklai priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant užtikrinti geresnį specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimą bei efektyvesnį mokymo lėšų ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. Reorganizavimo būdas – sujungimas į naują Savivaldybės biudžetinę įstaigą.“

ar pavyks užtikrinti Širvintų gimnazijos nuostatuose, skyriuje „Gimnazijos veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos“ numatytą uždavinį „Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės bei politinės kultūros pagrindus“, kai į mokinių surinktus parašus dėl švietimo įstaigų reorganizavimo buvo visiškai neatsižvelgta?

  Tačiau paklausus iš tų numatomų 14 švietimo pagalbos specialistų skaičiaus koks konkretus skaičius socialinių pedagogų, psichologų, spec. pedagogų, logopedų, bibliotekininkų yra numatytas, atsakymo negauta. Sunerimus, kaip bus išspręstas klausimas dėl patalpų ir ar pavyks užtikrinti pagal Gerovės mokyklos koncepciją besikreipiančiam mokiniui konfidencialumą, buvo patikinta, kad kiekvienas šios srities specialistas turės atskirą kabinetą. Labai norisi, kad taip ir būtų, nors žinant, kad jau dabar iškraustomos bibliotekos, laboratorijos, specialistai perkraustomi į vos kelių kvadratinių metrų kabinetus, sunku patikėti.

  O kaip manot Jūs, ar pavyks užtikrinti Širvintų gimnazijos nuostatuose, skyriuje „Gimnazijos veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos“ numatytą uždavinį „Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės bei politinės kultūros pagrindus“, kai į mokinių surinktus parašus dėl švietimo įstaigų reorganizavimo buvo visiškai neatsižvelgta?

Kai kurios išlaidos padidėjo dvigubai

   Ne vienas sprendimo projektas buvo susijęs su UAB „Širvintų vandenys“. Tikrai verčia sunerimti pateikti skaičiai: sumažėjus pajamų 10-čia tūkstančių eurų, sąnaudos išaugo net 97 tūkstančiais eurų lyginant su praeitais metais. Nors teigiama, kad ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas, bet atidžiai nagrinėjant dokumentą matom, kad išlaidos remonto, eksploatacijos bei techninėms medžiagoms padidėjo daugiau nei dvigubai lyginus su praeitais metais, kaip labai padidėjo ir elektros sąnaudos, kai tuo tarpu vandens realizacija beveik nepakito. Apskaitos prietaisams kasmet skiriama 3 tūkstančiai eurų, o šiems metams numatyta 10 tūkstančių. Ar tai reiškia, kad vartotojams bus keičiami apskaitos prietaisai? Atsakymas – pagal poreikį bus keičiama.

Fizinių ir juridinių asmenų skola – virš 700 tūks. eurų!!!

   Sprendimo projektas „Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ 2020 metų veiklos ataskaitai“. Informacija, kad fizinių ir juridinių asmenų skola už visas suteiktas paslaugas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė virš 700 tūks. Eurų!!! yra bauginanti. Džiugu, kad mažėja skolininkų skolos už šilumą ir karštą vandenį, bet padidėjo komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo skolos dalis. Jau komitetų posėdyje išsiaiškinome, kad „Širvintų vandenys“ kaip vieną iš didesnių skolininkų įvardijo „Širvintų šilumą“. Pateiktose lentelėse „Širvintų šiluma“ taip pat nurodo turinti skolininkų – juridinių asmenų. Paklausus, kas jie, atsakyta, kad didžiausias iš jų yra sveikatos apsaugos įstaiga.

   Tai tik keletas iš šiam posėdžiui pateiktų 31 sprendimo projektų. Manau, kad kolegos apžvelgs kitus ir su Jūsų skaitytojais pasidalins įžvalgomis.

Skolų išieškojimas

55 thoughts on “A.Skeberienė: konkrečių atsakymų negavome

 • 2021-05-07 at 00:16
  Permalink

  Aiškėja visas reformos vaizdelis, situacija labiau nei graudi. Mūsų vaikai “paaukoti” dėl kažkokio priestatėlio

 • 2021-05-06 at 22:50
  Permalink

  Pataisymas: nuo 29 min.

 • 2021-05-06 at 22:33
  Permalink

  Mokyklų reforma pagal Pinskų YouTube: “Slapti milijardai ir tūkstantmečio mokyklos į vieną kišenę?” ​nuo 33 min.

  Anot jo, visa mokyklų/darželių reforma tik dėl to, kad “neleidžia” pastatyti Saulutės priestato!!!

 • 2021-05-05 at 15:15
  Permalink

  Ačiū, Jums irgi geros dienos.
  O pasiūlymas sukurti alternatyvią ne politinę žiniasklaidos svetainę svarstytinas, nes čia jau įsivyravo kovos be taisyklių atmosfera

 • 2021-05-04 at 21:47
  Permalink

  Merės čiulbuonėlis negali nečiulbėti… Dainiuk, esi kompiuterastas ir sąmokslo teorijų mėgėjas, tai susikurk svetainę ir galėsi visus sekti ir policijai pridavinėti. Bet ką jau tau svetainė,jeigu net Facebook neturi, visi skundžia, kaip nesugyvenamą tipą…

 • 2021-05-04 at 21:42
  Permalink

  Ne bobų reikalas.

  Neringa, jei Jūs turit bent kiek savigarbos ištrinsite “kosmos” komentarą ir komentarą temos pradžioje, žmogaus pasirašiusio vardu “Istorija”.

 • 2021-05-04 at 21:34
  Permalink

  Na, tai kuri ten iš opozicijos sportininkais domisi? Trumpų sijonų mėgėja? Ar kuri kita? Ar nuo sportininko pradedam? Intriga…

 • 2021-05-04 at 21:01
  Permalink

  idomu, kaip klostosi santykiai vienos opozicijos nares ir tokio vieno sporto megejo, entuziasto… sirvintos mazas miestelis…o ir kalbejo, kad foto geru buvo, bet lyg iseme padalinys

 • 2021-05-03 at 14:21
  Permalink

  Liudna, kad daroma nelogiškai, jei taupomas mokyklos valdymo biudžetas. Tada neteisingai daroma. Vilniuje mokiniu 867, mokytoju 76, aplinkos darbuotoju tiksliai pateikti negaliu. Bet dirba viena buhalterė, 2 bibliotekininkes. Ir visi susitvarko. O čia viskas išpusta. Pagal higienos normas negali atitikti mokykla kvadraturos. Mokiniai bus kaip silkiu backoje. Jiems skaudes galvas, nes elementariausiai truks deguonies. Ir baisiausia neklauso cia gyvenanciu zmoniu, daro vis kaip nori, uz musu mokesciu moketoju pinigus.

 • 2021-05-01 at 20:13
  Permalink

  Su mūsų šilumos ūkiu keisti dalykai dedasi – gegužis, grįžau iš kaimo – bute pridust galima – dar kūrenama ir įžūliai pinigaujama, dar taip nebuvo – šiluma pabrangusi, vanduo taip pat brangs, taip kad žulikaujama ir net nemirksima. Kas toliau? Parkai už skolintus pinigus, visos kainos aukštyn , iliustruotos piarinės rašliavos už, manau, nemažus biudžeto pinigėlius, o po to jos voliojasi atliekų konteineriuose.,,
  Brangiai mums kainuos ta prabanga, oi brangiai….

 • 2021-05-01 at 12:43
  Permalink

  Kiek girdėjau iš skęstančio laivo UAB “Širvintų šiluma” bėga Pinskuvienės statytiniai. Matomai nepasidalino turtais.
  sėkmės dalybose.

 • 2021-05-01 at 09:11
  Permalink

  Taip ir aš gavau jos brošiūrą. Peržiūrėjau, pamąsčiau ir nusprendžiau. Vietoje daug lapų, norėčiau, kad būtų 6 lapai (oficialūs, patikrinti). Leidinį kas išleido neaišku.
  Čia yra 2020 m. merės ataskaita.
  Rašyk : objektas įvykdytas,
  1. Vykdymo pradžia,
  2. Vykdymo pabaiga
  3. Objekto statybos vertė (svarbiausia).
  Tokios analizės ir informacijos mes rajono gyventojai kažkodėl negaunam.
  Nuotraukas galima padaryti ir perkopijuoti iš visur.(Tenerifė, Egiptas, Dubajus)

 • 2021-05-01 at 09:06
  Permalink

  Dabar poniai neįtinkantys žmonės iš Širvintų išvaromi šiek tiek rafinuočiau. Jiems sudaromos sąlygos neteršti ŽP aplinkos savo buvimu

 • 2021-04-30 at 22:45
  Permalink

  Koks žmogus gali eiti paskui Živilę. Paskui ją eina žmonės, kurie uždirba savo šeimai pinigus, iš jos malonės. Jeigu turės savo nuomonę nedirbs, bus išvaryti iš darbo, kaip 2015 m. 20 žmonių išvaryta be priežasties. Kodėl Pinskuvienės knygoje nėra Pinskuvienės su Pinskum nuotraukos, kaip Širvintų kaime saugojo šunis. Ten gera nuotrauka.

 • 2021-04-30 at 20:54
  Permalink

  13 ataskaitos puslapis:
  2020 m. biudžeto įplaukos, neskaitant skolintų pinigų, 23% (!) didesnės už 2019 m. įplaukas… ir vis tiek prireikė pasiskolinti 1.091.000 € !!!!

 • 2021-04-30 at 19:52
  Permalink

  Iš ataskaitos. Skyrelis “Mero žodis”:
  “[…] nes tik visi kartu turėdami aiškų tikslą judame į priekį […]”

  O tas aiškus tikslas tai KOKS?

 • 2021-04-30 at 19:17
  Permalink

  Ei, nu nereikia mums papigiai.

 • 2021-04-30 at 18:32
  Permalink

  Dabar pigiausiai kainuoja spausdinimas ne Nemenčinėje, o Balstogėje (Bialystok)

 • 2021-04-30 at 18:09
  Permalink

  Jeigu būtų mano vaikas sugrūstas į tokią mokyklą, kai iš 30 klasių daroma 50 klasių. Aš nežinau kio baigtųsi. Jau seniai remontai vyksta, o dabar priimami sprendimai, tai tikrai cirkas. Zobovo cirkas taip pat buvo, jo dabar nėra. Cirkas, kuriame yra tik vienas darbuotojas, ilgai negyvuos.

 • 2021-04-30 at 18:04
  Permalink

  Vakcinavimo metu gavau Pinskuvienės pasakų knygą “2020 m. merės Živilės Pinskuvienės ataskaita’.
  Legaliai išleistos knygos yra žinomas leidyklos pavadinimas, išleistų egzempliorių skaičius, užsakovas, knygos kaina. Minėta pasakų knyga atspausdinta matomai Nemenčinėje, nes jokios informacijos nėra.
  Žurnalistai, būkite geri, prašome surasti informaciją apie rajono pinigų iškeliavimą, išvežimą karučiais.

 • 2021-04-30 at 17:17
  Permalink

  Stebuklo nesitikėkit, iš 30 klasių turi padaryti 50 🙂
  Kažin kam reikėjo cirkintis ir klausti, ar leisim vaikus į mokyklą, jei vyksta gradioziniai remontai? Nebent grūzo nėr kam nešioti

 • 2021-04-30 at 16:37
  Permalink

  Vaikas iš kažkur gavo nuotraukas, tai vaizdas kaip po Černobilio. Ką gi, kantriai laukiam ir netrukdom. Tegul daro. Artėja ta diena kai arba Živilė išjos ant balto žirgo su laurų vainiku ant galvos, arba kris veidu tiesiai į purvą

 • 2021-04-30 at 16:34
  Permalink

  Įdomu, kaip seimas susitvarkys su mero pareigybe nuo 2023 metų. Intrigos kelia variantas, jeigu pagal reformuotą tvarką išrinktas meras nepriklausytų tarybai, t.y. minima taryba išsirinktų pirmininką (kaip seime). Tačiau nuo to niekas nesikeis mūsų savivaldybėje, nebent merė 2024 m patrauktų į nacionalinę politiką.

 • 2021-04-30 at 16:30
  Permalink

  Nežinau, kiek tiesos, bet sklando kalbos, kad tualetus griauna ir daro klases. Lyg vaikam tualetų nereikia. Va, kiek verti mūsų vaikai

 • 2021-04-30 at 16:28
  Permalink

  Šeima visiškai priklausanti nuo savivaldybės (gaunamos pajamos) balsuos už merę ir jos sąrašą, net jeigu jų vaikai nukentės nuo mokyklų reformos. Jie neturi kito pasirinkimo.

 • 2021-04-30 at 14:21
  Permalink

  “Už savo vaikus žmonės niekada niekam neatleidžia”

  Gryna tiesa.
  Yra vienas BET!
  Jei pavyks Živilės komandai tikrai puikiai iki rugsėjo sutvarkyti mokyklą/darželius ir visas su ja susijusias problemas, opozicijai šachas.
  Jei pavyks Živilės komandai iki rinkimų pakelti dar ir medicinos įstaigų lygį, opozicijai matas.

 • 2021-04-30 at 14:13
  Permalink

  Sveiki, galbut kas zinote (ar nutuokiate), kiek galetu kainuoti meres ataskaitos leidiniai? Ir kiek ju yra atspausdinta?

 • 2021-04-30 at 14:11
  Permalink

  Argi pirmas kartas?

 • 2021-04-30 at 14:07
  Permalink

  Į rinkimų komisijas ponia paleis savo torpedas, reikalas patikrintas ir totali pergalė savivaldos rinkimuose garantuota. O jeigu dar senukai žinos iš seniūnų lūpų, kad ne taip balsuojant sumažins Sarpauskas pensijas, tai apskritai tų rinkimų gali ir nebūti. Yra vienas BET! Mokyklų pertvarka tokiu grubiu ir nedemokratiniu būdu palies labai didelę grupę balsuojančių. Už savo vaikus žmonės niekada niekam neatleidžia

 • 2021-04-30 at 13:15
  Permalink

  Man irgi susidarė įspūdis, kad partijų vadukus Status quo pilnai tenkina. O kas jiems?

 • 2021-04-30 at 13:11
  Permalink

  3,5-4 tūkstančiai merės rinkėjų balsuos bet kuriuo atveju, nežiūrint ar balsavimo metu bus didžiausia pūga, pavasarinis potvynis, epiodemija, žemės drebėjimas ar termometras rodys 30 laipsnių šaltį (rinkimai vyksta apie kovo 1 dieną). Procentai aktualūs tik tiems, kas susiję su opozicija.

 • 2021-04-30 at 13:09
  Permalink

  Jokia partija tam nepasirašys. Centrui svarbu, kad būtų minimas jų partijos vardas. Jiem visiškai vienodai, kad rajone skyrius prakiš. Svarbiausia – reklama. Juk savivaldos rinkimai – generalinė seimo rinkimų repeticija. Tad nevirkit savo sultyse ir nekurkit sąmokslo teorijų, kurios neįvykdomos

 • 2021-04-30 at 13:05
  Permalink

  2023 m opozicijos darinių skyriams reiktų sudaryti bendrą (jungtinį) rinkiminį sąrašą. Tokiu atveju skirstant taryboje mandatus nepradingtų rinkėjų balsai. Gal dalis rinkėjų aktyviau balsuotų?

 • 2021-04-30 at 12:55
  Permalink

  Pradėkime nuo to, kad reikia kalbėti ne apie tūkstančius, o apie procentus. Jei ateis 80% gyventojų balsuoti absoliutus rezultatas skaičiais skirsis net 2 kartus nuo atvejo kai balsuoti ateis 40% gyventojų (prastas oras, bulviasodis, krepšinio varžybos ir pan.).

  O atsakymas yra “reikia atsikovoti 20% balsuojančiųjų balsų arba, kitaip sakant, trečdalį Živilės komandos gerbėjų patraukti savo pusėn”.
  Misija neįmanoma? Jei tik kritikuosite ir purvo voniose maudysite Živilės komandą, tada taip

 • 2021-04-30 at 12:49
  Permalink

  2019 m balsavo 8186, mandatų skirstyme dalyvavo (368×20) 7360 balsai, o merės sąrašas gavo 5017 balsų ir tai davė 14 vietų. Jeigu ir būtų 4000 balsų – dar nesikeistų dauguma taryboje. O mero rinkimuose buvo 6 tūkstančiai balsų: rinkėjai keitė nuomonę.

 • 2021-04-30 at 12:37
  Permalink

  Manau, kad net nepalankiausiu atveju merės sąrašas per rinkimus šiuo metu surinks 3,5- 4 tūkstančius balsų. Šių balsų atsikovoti nėra jokių galimybių. Po rinkimų dalis balsų nedalyvauja skirstant tarybos narių vietas (jie prapuola, nes visada bus sąrašų, nesurinkusių 4 procentų; paskutiniuose rinkimuose tokių balsų buvo 821). Tai kiek reikia balsų, kad opozicija taryboje turėtų daugumą? Tai ir susidaro 5,5- 6 tūkstančiai.

 • 2021-04-30 at 12:36
  Permalink

  Kodėl vienas daugiavaikes mamas šiandien merė sveikina, o kitų ne?

 • 2021-04-30 at 12:08
  Permalink

  Ne, Jūsų skaičiavimai neteisingi. Apie tai rašiau anksčiau. Šį kart labai trumpai:
  Tereikia atsikovoti 20% basluojančiųjų balsų ir Živilės komanda neturės taryboje daugumos…

 • 2021-04-30 at 12:01
  Permalink

  Permainos galimos tik tuo atveju, kai per savivaldybės rinkimus už opozicijos kandidatus prabalsuotų ne mažiau kaip 5,5 tūkstančio rinkėjų (apie 40 procentų turinčių balsavimo teisę). Dabar dauguma gyventojų yra patenkinti esama būkle. 2019 metais permainų pageidavo tik apie 2,3 tūkstančio.

 • 2021-04-30 at 12:00
  Permalink

  Ir kas? Žmonės akli nemato? Dėl to jiems nei šilta, nei šalta. Balsuoja ir balsuos vėl. Visiems viskas OK. Negi savo aplinkoj tokių nepažįstate?

  Ne toj pievoj šaknį knisat…

 • 2021-04-30 at 10:17
  Permalink

  Įdomu, kiek užsakyta Pinskuvienės knygos egz. ir kiek kainavo. Gal kas žinote? Ar yra dabartinėje knygoje analizė pirmos knygos, pažadai palyginti su faktu. Kiek prisimenu prie karių kapinių Širvintų mieste turėjo būti laisvalaikio centras, prie Plento gatvės pėsčiųjų prabangus takas. Deja nėra.
  Girdėjau, kad gyventojams knygas dalins vakcinacijos metu, o geros dešros nepridės? Kadangi žmonės neįstengia už paslaugas sumokėti, o apie kokybišką dešrą tik pasvajoti gali.
  Ar UAB “Širvintų Šiluma” nerengiamas dirbtinis bankrotas?

 • 2021-04-30 at 08:56
  Permalink

  Garsus karvedys sakė: “Dideli batalionai visuomet teisūs”. Turime tik vieną didelį batalioną, taip kad…

  O man nei pikta, nei gaila kažko. Nori žmonės turėti tokią mokyklą, prašau, turėkit, nori žmonės turėti tokią mediciną, prašau, turėkit, nori žmonės turėti tokį miestą, prašau, turėkit. Niekada neisiu prieš daugumą, jeigu ji patenkinta viskuo. Visgi demokratija. Reikia gerbti žmonių pasirinkimą.

  Pasikeitimai atsiras tada, kai viskas užknis tiek, kad nebus nei trupučio baisu pasirašyti komentarą vardu ir pavarde

 • 2021-04-30 at 08:11
  Permalink

  Tokiu laiku, kai situacija dėl Covid-19 rajone sudėtinga. Žmonės, serga miršta, Živilė išleidžia pasakų motyvais knygą “2020 m. Merės Živilės Pinskuvienės ir Savivaldybės veiklos ataskaita”. Ir čia pirmoje vietoje Živilė Pinskuvienė, o savivaldybė antroje vietoje, o žmonėms vietos nėra.
  Galiu garantuoti, kad apie ligoninę, kuri tinka tik filmui apie Černobylį kūrimui, ten nuotraukų nėra.
  Įsivaizduoju; spalvotos, dailiai gražios nuotraukos ir matomai Pinskų šeimynėlė prie pastatytų objektų iš mūsų visų pinigų.
  Živilė galėtų dirbti Reklamos agentūroje, bet ten lėšų iš biudžeto nėra, reikės pačiai užsidirbti.
  Geriau tuos pinigus, kuriuos sumokėjo už turinio rašymą, iliustracijas, būtų skyrus žmonėms, kurie yra atsidūrė sunkioje padėtyje, vienkartinėms išmokų išmokėjimui.

 • 2021-04-29 at 21:20
  Permalink

  Miestas iki Pinskuvienės buvo tvarkingas. Darbai buvo vykdomi, atsižvelgiant į tai, kiek yra lėšų.
  O dabar skolinamos lėšos prabangai. Savivaldybė lenda į skolas, UAB “Širvintų šiluma” tupi paskolose.
  Dabar truputį praeities, kokie pinigai sumokėti lėktuvams už triukus (10 000 Eur), kurie danguje pasirodė penkias minutes, O kokios šventes “Olia, olia” , 5, 6 dainininkai per dieną, samdyti vedantieji.
  Dešimtimis milijonų gauta ES lėšų. Leidome. neskaičiavome. Buvo kasama, daroma, atkasama ir vėl daroma ir vėl užkasama.
  Kokios Naujametinės eglutės, tai nesvarbu, kad ubagai esame. Tikslas pasirodyti.
  Kiekvienas žmogus turėtų dirbti darbą, kurį supranta ir sugeba. Ir Pinskuvienė turėtų surasti sau darbą atsižvelgiant į savo didelius poreikius ir troškimą prabangos. Širvintos neatitinka šitų kriterijų.

 • 2021-04-29 at 20:10
  Permalink

  Geriausia miesto būklė buvo tada, kai rajonui vadovavo geriausias nuo 1944 metų (ankstesnių laikų merų ar burmistrų aš nežinau) meras Anatolijus Davidonis. Priešais savivaldybę galėtų būti jo paminklas, kaip savivaldybės atkūrėjui, suformavusiam dabartinę miesto urbanistiką.

 • 2021-04-29 at 19:34
  Permalink

  Pinskuvienė kažkada vis tiek išeis, bet iliuzija tikėtis stebuklų, kol neatsiras kažkas, kas pasiūlys aiškią alternatyvią miesto (rajono) viziją. Iki Pinskuvienės ar klestėjo miestas?

 • 2021-04-29 at 19:22
  Permalink

  Žmonės “gerai” Širvintose gyvena – įsiskolinę net už paslaugas, o Pinskuvienė sodina medžius, apšvietimų modernizavimą vykdo, kavinės stato ir pan.
  Kodėl nėra projektų, kurių dėka žmonės užsidirbtų, išsivaduotų iš skolų. O gal Širvintų valdžiai tokia žmonių padėtis kaip tik gerai, lengviau valdyti. Pažadi, papaišai paveiksliukų apie geresnį gyvenimą ir laimi rinkimuose.
  Kada Pinskuvienės bus nusileidimas ant žemės.

 • 2021-04-29 at 14:49
  Permalink

  Pasižiūrėjau tarybos posėdžio įrašą. Negi visuose posėdžiuose tokia nemaloni atmosfera tvyro? Pastovi įtampa, pašaipus menkinimas, žeminimas, trukdymas pasisakyti ir pan. Niekam nekliūna, visi tyli kaip burnas prisėmę ar tiesiog bijo?

 • 2021-04-29 at 11:11
  Permalink

  Ačiū, Alyte, už aktyvų dalyvavimą. Labai džiugu, kad visi 6 tarybos nariai dalyvauja ir palaiko vienas kitą (Astikas Virginijų), kad buvo pateiktas ir konkretus siūlymas (Astikas), ne tik klausimai-atsakymai. Smagu, kad vis aktyvesnis Virginijus. O ką pastebėjau ne taip, neminėsiu, nes… patys žinot kodėl

  Pastaba Neringai. Tokio tipo komentarai niekaip nesusiję su diskutuojama tema ir pažeidžia taisykles, kurios surašytos “Apie Krašto žinios” skyrelyje : “O kaip Leonas, dar jaučia artumą Narbutaitei? Išeidavo abu paraudę iš pasirengimo kabineto…”

 • 2021-04-29 at 10:19
  Permalink

  Jo gyvenime buvo ne viena tokia — aitė.

 • 2021-04-29 at 10:13
  Permalink

  O kaip Leonas, dar jaučia artumą Narbutaitei? Išeidavo abu paraudę iš pasirengimo kabineto…

 • 2021-04-29 at 08:55
  Permalink

  Naujai įkurtos gimnazijos istorija bus vedama nuo Vaicekauskų. Visa kas buvo anksčiau – priskiriama nebeegzistuosiančiai mokyklai.

 • 2021-04-29 at 08:28
  Permalink

  Nebeliko mano laikais baigtos Širvintų vidurinės mokyklos, kuriai vadovavo Ažubalis, vėliau Kuliešius.

 • 2021-04-29 at 07:36
  Permalink

  Viešpatie, pasigailėk merės, nes ji nežino ką daro, reorganizuodama miestelio mokyklas

Comments are closed.