Apie Širvintų rajono VVG ir jos finansuojamus projektus

Vidmantas Mateika

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

   Merė, o gal tik jos šeimos leidinys, iš užančio traukia kortą – V. Mateika pasigrobė mūsų visų pinigus. Maždaug tokia prielaida susidaroma iš to, kas rašoma.

  Šiandien kalbiname Vidmantą Mateiką ir domimės, kokius čia jis pinigus pasiglemžė ir kas gi nutiko.

-Esate ir vėl įvertintas – patekote į pirmąjį laikraščio puslapį.

-Patekti į laikraščio pirmą puslapį – reikia gerokai užsitarnauti. Šiuo atveju vis dar mane stebina, kad leidinys, pasakęs A, nepasako B. Gal taip šeimininkai liepia? Netikiu, kad žurnalistas imtų ir šiaip sau nesilaikytų Visuomenės informavimo įstatymo.

– Ar galiu paklausti, tai kiek tiesos, jūsų manymu, yra minėtame straipsnyje?

-Ta informacija yra tokia, švelniai tariant, melas. O jei rimtai, tai jau galima vadinti ir šmeižtu. Vienus faktus pateikia, o kitus nutyli. Esu kaltinamas pasinaudojęs savo padėtimi (esu VVG pirmininko pavaduotojas), kad gaučiau paramą savo verslui. Tačiau nutylima, kad ne aš sprendžiu, kam duoti, o kam neduoti paramą ir niekam nedraudžiama rašyti projektus bei gauti paramas. Svarbiausia, kad būtų vykdomi įsipareigojimai. O juk įsipareigojau ir darbo vietų įkurti, bei jas išlaikyti trejus metus.

Skaudu, kad kai kiti dalyvauja konkursuose ir laimi, tylima, o Mateika jau blogas. Juk esu toks pats rajono gyventojas.

Noriu viešai pakviesti merę nemeluoti. Jei pasakojate, pasakykite viską. Dabar vienus dalykus viešindama, kitus nutylite. O nutylima tai, kas nepalanku jai.

– Kaip suprantu, konfliktas įvyko Komitetų posėdžio metu. Kadangi jis nėra transliuojamas, tai mes net negalime sužinoti, kas buvo. Gal jau Taryba galėtų ir komitetų posėdžius transliuoti?

-Kai komitetų metu mano kolegė Alytė Skeberienė pasiūlė viešai transliuoti komitetų posėdžių įrašus, merė pasipiktino, kad opozicija ir vėl nori savireklamos. Tačiau praėjus kelioms dienoms, merės šeimos nariui priklausančiame laikraštyje jau teigiama, kad tokia informacija bus paskelbta.

Aš asmeniškai pritariu tam, kad visi Komitetų posėdžiai būtų transliuojami viešai be jokių iškarpymų.

– Tuomet grįžkime prie pradžių pradžios. Kadangi finansavimą projektui gavote per Širvintų rajono VVG (Vietos veiklos grupė), tai gal galite paaiškinti, kas tai per organizacija ir kam ji sukurta? Juk, kiek žinau, esate jos narys, dalyvavęs steigime.

-Vietos veiklos grupė Širvintose kūrėsi panašiu metu, kaip ir visoje Lietuvoje. Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) – savanoriška ir atvira organizacija. Jos veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus asmenys. Širvintų r. VVG nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys: socialiniai ir kiti partneriai, nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos ir verslo sektoriaus organizacijos, registruotos Širvintų rajone.

VVG veikla orientuota į kaimo visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, gyventojų socialinį, ekonominį ir kultūrinį aktyvumą, bendradarbiavimą su partneriais, užtikrinant patrauklią kaimo visuomenės, ypač jaunimo, darnią plėtrą.

Širvintų rajono vietos plėtros strategijos 2015-2020 metų įgyvendinimui skirta 1 441 880 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto. Numatomas projekto įgyvendinimo terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei VVG įkūrėjai nebūtų įsteigę šios organizacijos, tai šie pinigai nebūtų atėję į rajoną. O parama naudojasi ir pati savivaldybė (įrengė sporto aikštynus seniūnijose). Pateikti projektą ir kandidatuoti paramai gali kiekvienas Širvintų rajono gyventojas ar organizacija. Tad merė kalba netiesą, sakydama, kad negalėjau dalyvauti konkurse ir teikti projektą.

-Ar tiesa, kad rajono savivaldybė taip pat prisideda pinigais?

– Kiekvienam projektui reikalaujama 20 proc. prisidėti prie projekto. Bendruomenės sukasi, kaip gali. Kartais net rizikuoja savo šeimos turtu ir ima paskolas. Gal ir mūsų rajone būtų daugiau bendruomeninių verslų, jei savivaldybė prisidėtų prie bendruomenių projektų 20 proc. ir apmokėtų projekto PVM, taip kaip daro kitų rajonų savivaldybės. Toli ieškoti pavyzdžių nereikia – tokia tvarka yra kaimyniniame Kaišiadorių rajone. Čia yra net sukurtas bendruomenių buhalterės etatas, kur bendruomenėms nemokamai teikiamos buhalterinės paslaugos, konsultuojama viešųjų pirkimų klausimais, padedamos rengti paraiškos. Turime suprasti, kad pritraukdami į rajoną europines lėšas, mes turtiname ir gražiname savo rajoną. Bet merei kur kas svarbiau yra kažką statyti, nes tai parodysi svečiams. O rūpintis savo krašto bendruomenėmis nesistengiama.

-Gavote beveik 50 tūkstančių eurų paramą. Nemanote, kad suma didelė? Projektą pats rašėte?

-Noriu paminėti, kad tavo viso projekto vertė – 97 209,24 su PVM. Taigi pusę sumos dengsiu savo nuosavomis lėšomis. Vienas iš reikalavimų – įsteigti darbo vietų. Jos bus įsteigtos.

Pats projekto nerašiau, o kreipiausi į kvalifikuotą konsultantą, kurio dėka paraiška buvo parengta tinkamai

– Esate VVG pirmininko pavaduotojas. Ar tikrai galėjote teikti paraišką?

-Pasikartosiu, teikti paraiškas verslo kūrimui arba plėtrai, galėjo ir dar šias metais galės bet kuris Širvintų r. kaimo gyventojas, įskaitant merę, savivaldybės administracijos direktorę, VVG pirmininką ir t.t. Nėra jokių apribojimų, kad būnant VVG pirmininko pavaduotoju to negalima daryti.

– Kas sprendžia, kokios bendruomenės ar fiziniai asmenys gaus finansavimą?

-Tai ilgas ir sudėtingas procesas. Pagrindines taisykles vietoms projektams tvirtina NMA, VVG pagal šias taisykles rengia finansavimo sąlygų aprašą. Šį aprašą tvirtina VVG valdyba, kurios pirmininkė Ingrida Baltušytė. Reikėtų tada ir Baltušytę kaltinti merės žodžiais, kad „aprašai surašyti taip, kad ta parama būtų gauta”.

Visa informacija apie skelbiamus kvietimus būna viešinama rajono spaudoje, taip pat VVG internetiniame puslapyje: https://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/

VVG surinkusi paraiškas atlieka vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą. Vertinimo rezultatus tvirtina VVG valdyba. Taip pat šiame posėdyje su veto teise gali dalyvauti tiek NMA, tiek ŽŪM atstovai. Posėdžio metu niekas pretenzijų pateiktai paraiškai neturėjo (dokumentų ekrano nuotraukas pridedu ir prašau paskelbti).

Po to VVG atlieka projektų tinkamumo vertinimą. Bet galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priima NMA projektų atrankos komitetas – 2020 m. kovo 2 d. buvo priimtas sprendimas skirti paramą mano projektui, sprendimas viešinamas NMA svetainėje. Jokių paslapčių. Viskas taip pat, kaip ir kitiems dalyviams.

-O kas įeina į Širvintų rajono VVG valdybą?

– Mūsų rajono VVG valdyba tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas, buvo tokia:  1. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė; 2. Neringa Lubytė; 3. Rytė Kružikė; 4. Dalia Taparauskienė; 5. Gediminas Makauskas; 6. Ieva Pumputienė; 7. Mindaugas Korsakas; 8. Vilma Dainienė; 9. Aurimas Inčiūra; 10. Arūnas Martinėlis; 11. Danielis Vysockis.

Ne kartą esu viešai kalbėjęs, kad dauguma narių vienaip ar kitaip susiję su rajono mere per partinę liniją. Tad jei mano projektas būtų neatitikęs nors vieno reikalavimo, tikiu, kad palaiminimo nebūtų gavęs. Bet čia ir vėl noriu padėkoti samdytam specialistui, kuris išklausęs mano idėją parašė projektą.

– Gal merė vis tik teisi teigdama, kad vietoj didelės sumos vienam projektui, reikėjo po mažiau skirti didesniam kiekiui smulkių verslininkų?

-Merės žiniai, nuo 2017 metų iki dabar, VVG skelbė 8 kvietimus paramai gauti. Buvo gauti 43 projektai. Dalis paraiškų buvo atsiimta. Bet šiai dienai parama skirta ne tik V. Mateikai, bet ir dar 28 vietos projektams – tiek įmonėms, tiek ūkininkams, tiek fiziniams asmenims. Savivaldybė taip pat gavo paramą penkiems vietos projektams ir dar du jos projektai yra vertinami. Kodėl savivaldybei galima dalyvauti konkurse, kai jos administracijos direktorė yra valdybos pirmininkė ir tiesiogiai sprendžia dėl finansavimo, o Mateikai, kuris net nėra valdybos narys – negalima dalyvauti? Kodėl merė apie tai nerašo?

Manau, kad dalyvauti konkurse gali kiekvienas. Reikėtų pasidžiaugti, kad VVG strategijos dėka rajone bus sukurta ne mažiau kaip 23 darbo vietos. O kiek darbo vietų sukūrė merė?

Merės siūlymas išdalinti po 3-5 tūkst. paramos keliolikai smulkiųjų rajono verslininkų –  prasilenkia su logika ir realybe. Nei vienas verslininkas nenori tokio dydžio paramos – ji per maža. Juk teks įsipareigoti sukurtą darbo vietą išlaikyti trejus metus už ne mažesnį nei minimalų atlyginimą, taip pat pasiekti pelningumo ir skolos rodiklius. Su tokia maža suma tai neįgyvendinama.

-Minėjote, kad kiekvienas gyventojas, verslininkas, bendruomenė gali dalyvauti VVG skelbiamuose konkursuose ir laimėti paramą verslui ar gerbuvio tvarkymui. Tai kur ieškoti informacijos ir dalyvauti skelbiamuose konkursuose verslo plėtrai?

-Visus Širvintų rajono kaimo gyventojus, įmones registruotas kaimo vietovėse, ūkininkus, norinčius gauti paramą verslo kūrimui ar plėtrai, kviečiu kreiptis į VVG tiesiogiai arba sekti VVG naujienas dėl naujų Kvietimų paskelbimo: https://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/

Kviečiu dalyvauti visus, kam svarbu. Juk tai ne tik asmeninio verslo plėtra, bet ir parama rajono gyventojams, ieškantiems darbo. Primenu, pagrindinė sąlyga – steigti darbo vietas ir jas išlaikyti bent trejus metus.

  -Dėkojame už atsakymus ir laukiame naujo verslo starto.

22 thoughts on “Apie Širvintų rajono VVG ir jos finansuojamus projektus

 • 2021-05-27 at 14:03
  Permalink

  ATSAKYMAS į “Puiku, kad sužiūrėjote. Nes tarpiniam etape projektas buvo praleistas (protokolą teko matyt”.
  Širvintų r. VVG nei po ES audito, nei po visų patikrų jokių sankcijų nesame sulaukę. Visa informacija vieša, kvietimai teikti paraiškoms skelbiami, pareiškėjai , idėjų prpojetams turintys fiziniai ir juridiniai asmenys konsultuojami. Projektai nėra “praleidžiami” VVG, kiekvienas iš jų dar yra svarstomas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje Projektų atrankos komitete. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima NMA. Projektų įgyvendinimas kontroliuojamas, darbo vietas ir ekonominio gyvybingumo rodiklius projekto vykdytojai privalo išlaikyti 3 metus.
  Jeigu Jus domintų, kokie reikalavimai teikiantiems paraiškas, rengiantiems verslo planą, koks privalomas prie kiekvieno projekto prisidėjimas nuosavomis ar skolintomis (paskolos) lėšomis, galite susipažinti Širvintų r. VVG svetainėje https://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/.

 • 2021-05-19 at 21:44
  Permalink

  Puiku, kad sužiūrėjote. Nes tarpiniam etape projektas buvo praleistas (protokolą teko matyt)

 • 2021-05-18 at 16:50
  Permalink

  Širvintų r. VVG paramos lėšomis nebuvo finansuojamas nei vieno tvenkinio “susitvarkymas”. Informacija apie įgyvendinamus projektus, sukurtas rajone naujas darbo vietas teikiama https://www.sirvintuvvg.lt/ skiltyje “PROJEKTAI”.

 • 2021-05-12 at 20:59
  Permalink

  Šitas straipsnis yra Živilei Pinskuvienei pavyzdys, kaip reikia pateikti informaciją, duomenis rajono gyventojams. Konkrečiai, tiksliai su skaičiais., nemeluojant.
  Daugiau tikslios informacijos.

 • 2021-05-10 at 19:04
  Permalink

  Kai nėr ką atsakyt į rimtą klausimą prasideda juokeliai, asmeniškumai. Tai kam tada raginat balsuot, jei net negalite argumentuotai išdėstyti savo pozicijos?
  Tarsi čia tik man vienam tokia dilema iškilusi…

  Gero vakaro

 • 2021-05-10 at 18:59
  Permalink

  Baigiama rengti skaudai Vyriausiojo Komentatoriaus nerecenzuotų komentarų rinktinė. Pirmas tomas “Eik tu po velnių”. Sekantis tomas “Nėra už balsuoti”.

 • 2021-05-10 at 18:33
  Permalink

  Vienas pasidraskė ir, atseit, balsuok dabar už visą partijos sąrašą miegančių gražuolių. Taip suprast, ar ne?

 • 2021-05-10 at 18:28
  Permalink

  Balsuoti nebūtina už 21. Pakanka ir vieną – du palaikyt. O dėl drąskymosi. Rėkti ir daryti – du skirtingi dalykai.

 • 2021-05-10 at 18:16
  Permalink

  Ką reiškia eiti balsuoti? Balsuoti už ką? Detalizuokit prašom.
  Pavyzdžiui, kas čia tie, kurie plėšėsi marškinius dėl mokyklos? Iki 10 politikų, po 1-2 iš partijos, gal suskaičiuočiau, kurie vienaip ar kitaip buvo matomi. O kur kiti buvo? Vietų taryboje tai 21.
  Kai iškyla kažkokia REALI nors ir nedidelė problema, tai būsimų kandidatų neprisišauksi. Tai už ką gi balsuoti?

 • 2021-05-10 at 17:56
  Permalink

  Niekad nereikia duoti durniui kelią, o reikia eiti balsuoti. Nes jeigu neeiname balsuoti, mūsų balsus pasiima savo naudai, kaip ir Pinskuvienės atveju. Pinskuvienė per KK2 džiaugiasi, kad ją pasitiki 87 proc. rajono gyventojų. Tuo pačiu pakliuvo ir mano balsas, kadangi neėjau balsuoti. O už ją tiesiogiai balsavo apie 6000 rinkėjų, o iš viso rajone virš 14000 rinkėjų.
  Dabar savo draugams stengiasi įrengti darbo vietas, ruošdamasi eiti į rinkimus.
  Po rinkimų į seimą už sėkmingą reklamą dviem seniūnams nupirktos mašinos, .Seimo nariu tapo Jonas Pinskus.
  Širvintose toleruojama šeimyninė ranga ( išlaikymas biudžetinės lėšos).

 • 2021-05-10 at 17:38
  Permalink

  Tai čia tas baisusis Vidmantas Mateika, kuris nepasiduoda Pinskuvienei patraukti į savo pusę.
  Tegul Pinskuvienė skleidžia informaciją teisingą ir jokių problemų nebus. O melo ir šmeižto kojos trumpos.
  Mateikai kantrybės ir stiprybės.
  Pinskuvienės darbas Širvintose prasidėjo nuo melo. Kad gyvena Širvintose, o dabar važinėja į Vilnių už mūsų lėšas. 2015 m. per rinkimus balsai buvo perkami (teismo sprendimas, o kiek teismo sprendimų ne jos naudai, o pinigai mūsų) ir t. t.

 • 2021-05-10 at 17:15
  Permalink

  Klausti Dovilės Audėjūtės.

 • 2021-05-10 at 17:10
  Permalink

  Teisingai sakoma, kad durniui reik geriau kelią duoti. Bet vėlgi – kai durniams duodi kelią tai jie sėkmingai net į Briuselį nueina….

 • 2021-05-10 at 16:33
  Permalink

  o kur tas konkursas buvo paskelbtas?

 • 2021-05-10 at 15:46
  Permalink

  Tuoj sužinosit kas “laimėjo” mokyklos ūkvedžio konkursą, iš klumpių išvirsit:)

 • 2021-05-10 at 15:02
  Permalink

  Gerb Vidmantai, ačiū už atsakymą. Atviri atsakymai kelia pasitikėjimą

 • 2021-05-10 at 14:19
  Permalink

  Gerb. Dainiau , verslas kuris gavo ES paramą yra vaisių, daržovių perdirbimas. Apie jo veiklos pradžia ir gaminama produkcija tikrai paskelbsiu viešai.

 • 2021-05-10 at 11:04
  Permalink

  Būtų protingiausia kreiptis į teismą dėl šmeižto. Bet kai sudedi krūvon sugaištą laiką, nervus ir pinigus, supranti, kad paprasčiau duot durniui kelią, kaip patarlė pataria

 • 2021-05-10 at 10:26
  Permalink

  Skaičiau tą nesąmonę. Ir niekaip nesupratau, kodėl kažkas kažko nori iš privačios įmonės. Va kad savivaldybė neteikia išsamių projektų ataskaitų, tai blogai. Juk biudžeto lėšos, tai mūsų suneštos

 • 2021-05-10 at 09:22
  Permalink

  Vidmantai, reikėjo papasakoti apie patį projektą, nes dabar taip ir liko nieko neaišku ar projektas tik pinigams “įsisavinti”, ar sukurs kažkokią realią pridėtinę vertę.

  O šiaip akivaizdu, kad tai raganų medžioklė. Eilinis dvigubų standartų taikymas.

 • 2021-05-10 at 08:19
  Permalink

  Galimai viena Širvintų rajono imigrantų šeimynėlė per VVG susitvarkė savo asmeninį tvenkinį apiforminę kaip poilsiavietę ar pan.

 • 2021-05-10 at 08:06
  Permalink

  O kaip gyvena kitas kūrinys – miesto VVG. Kažkaip nieko negirdėt. Ar krikštamotė dar pašefuoja juos?

Parašykite komentarą

*

code