Musninkų bažnyčios šventoriuje esančiose koplytėlėse apsigyveno du šventieji

  Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje esančiose koplytėlėse apsigyveno du šventieji: šventoji mergelė, kankinė Agota ir palaimintasis vienuolis, mistikas Mykolas Giedraitis, kilęs iš Lietuvos aristokratų, kunigaikščių giminės.

   Darbus atliko jaunasis menininkas, musninkietis Algimantas Kalinauskas.

    Dar liko 11 namelių, o šventųjų yra daug. Ačiū Algimantui!

Musninkų Švč Trejybės Bažnyčia