Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-26 posėdžio darbotvarkė

2021-05-26 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

    Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. gegužės 26 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo.
 2. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metais.
 3. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2021 metais.
 4. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, modelių, mokinių skaičiaus, grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais ir priėmimo laiko nustatymo.
 7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo.
 8. Dėl Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos nutraukimo ir likvidavimo.
 9. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui.
 10. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 11. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-11 „Dėl pritarimo UAB Širvintų vaistinės ilgalaikio materialiojo turto nuomai ir UAB Širvintų vaistinės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 13. Dėl žemės sklypo, skirto grupinio gyvenimo namų statybai, pirkimo.
 14. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.
 15. Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 16. Dėl leidimo pirkti butą ir sandėlį.
 17. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. 1-192 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinto“ dalinio pakeitimo.
 18. Dėl turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 19. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.
 20. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Sprendimų projektus rasite čia

 

2 thoughts on “Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-05-26 posėdžio darbotvarkė

 • 2021-05-24 at 09:29
  Permalink

  Ukmergės raj, savivaldybei perduodami konteineriai. Ar nebūtų galima juos panaudoti savo rajone. Šiukšlių juk mes turime ties miškais, ties vandens telkiniais.
  13 p. Dėl žemės sklypo, skirto grupinių gyvenimo namų statybai.
  Įdomu, kas čia per statybos, kaip vyks pačios statybos. Kas vykdys finansavimą? Kiek numatyta šiam projektui lėšų? Ar čia nėra viešbučio statyba. Ar namai statomi pardavimui?

  Parduodant butą viskas labai konkrečiai paaiškinta, o numatant vykdyti statybas jokių paaiškinimų nėra.
  Čia yra pinigėliai, konkursai

 • 2021-05-24 at 08:09
  Permalink

  Visų pirma, tai labai graži nuotrauka. Gyva gamta: medžiai, žaluma.
  Įdomu, koks turtas perduodamas Ukmergės savivaldybei?

Parašykite komentarą

*

code