Išlydime Filomeną Vaicekauskienę

  Musninkai ir visas Širvintų kraštas neteko mokytojos, kraštotyrininkės, visuomenininkės, Igno Šeiniaus premijos laureatės Filomenos Vaicekauskienės. Krašto žmonės dėkingi Jai už milžiniškus darbus ugdant jaunąją kartą, domintis kraštotyra.

   Žemai lenkiam galvas ir liūdim kartu su šeima, kuriai reiškiam gilią užuojautą.

Musninkų kaimo bendruomenė

Parašykite komentarą

*

code