Užjaučiame mirus Mokytojai Filomenai Vaicekauskienei

Žydinčiu sodo taku
Iškeliavai, mama, iškeliavai,
Tavo meilės kupinos sodžiaus kerčios
Tyliai šnabždės: “Mano vaikeliai, mano vaikai…”
[Just.Marcinkevičius]

   Mirus Mokytojai Filomenai Vaicekauskienei nuoširdžiai užjaučiame dukrą Virginiją ir sūnų Rolandą.

“Spindulio” bendruomenės nariai

Parašykite komentarą

*

code