V.Mateika: tarybos posėdis vyko įprastai

Vidmantas Mateika

/ VIDMANTAS MATEIKA, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys /

   Gegužės 26 dienos Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo dvidešimt tarybos narių. Svarstymui pateikta dvidešimt klausimų. Marijanas Bylinskis posėdyje nedalyvavo.

   Tarybos posėdis vyko įprastai – niekas labai nesikeičia, tonas, patyčios ir nepagarbus bendravimas niekur nedingo. Norinčius tuo įsitikinti, kviečiu pasiklausyti posėdžio įrašo, kuris privalomas skelbti. Klausimus paruošė ir pristatė savivaldybės administracijos darbuotojai. Aišku, greičiausiai su „iš viršaus“ suformuluotomis užduotimis.

   Tad trumpai apie juos.

Patys priima sprendimus ir patys save kontroliuoja

  Taryba patvirtino Antikorupcijos komisijos programą. Aš, Anna ir Alfredas susilaikėme. Negaliu pritarti tokiems dalykams, kai valdantieji patys priima sprendimus ir patys save kontroliuoja. Ar jūs matėte nors vienoje savivaldybėje, kad komisijai vadovautų valdančiajai daugumai priklausantis asmuo? Na, taip galėtų būti nebent kokiame Rusijos miestelyje ar Šiaurės Korėjoje. Tačiau demokratinėje valstybėje tai nonsensas. Apie tai rašiau jau ne vieną kartą, tad nesikartosiu. Kokia gali būti programa ir korupcijos prevencija tokiu atveju? Juk varnas varnui akies nekerta.

Kai pasakoma ne visa tiesa

   Svarstytas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metais. Kaip teigė pranešėja Vilija, žemės mokesčių tarifai ir sklypų neapmokestinamieji dydžiai yra nepakitę, jei lygintume su praėjusiais (2020 m) metais. Taip, čia ji teisi, tačiau nutylėjo, kad būtent praėjusiais metais jie gerokai keitėsi ir ne gyventojų naudai. Tuomet tarifai gerokai ūgtelėjo, o neapmokestinami sklypų dydžiai buvo sumažinti. Tą posėdžio metu priminė A.Astikas ir pasiūlė grįžti prie ankstesnių tarifų, kurie buvo mažesni. Tačiau pasiūlymas tradiciškai nebuvo išgirstas. Aš šiuo klausimu susilaikiau, manydamas, kad gyventojai pandemijos metu galėtų mokėti mažesnius mokesčius. Kartu susilaikė A.Astikas, A.Kuznecovienė, A.Skeberienė ir V.Kalesnikas.

   Klausimo dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2021 metais. Situacija tokia pati.

Kai reaguojama į devynių tėvų norus, bet paminama 900 nuomonė

  Švietimo klausimas visoms bendruomenėms labai aktualus visais laikais, o šiuo metu mūsų rajone jis vienas aktualiausių. Praktiškai kiekviena diskusija šiomis dienomis neapseina be švietimo reformos aptarimo, būti jai ar nebūti. Širvintų miesto ugdymo įstaigų reforma įsibėgėja. Kadangi ji yra stumiama buldozeriu, nesitariant su miesto bendruomene, skuboti sprendimai neapsieina be klaidų. O juk klaidos švietimo sistemoje yra labiausiai skausmingos jaunajai kartai ir jos ateičiai gali turėti nepataisomų pasekmių. Apie daugumą problemų rašėme ne kartą, tačiau merės vadovaujamos valdančiųjų daugumos atsakymas vienas: „mes šiandien valdžioje ir darysime, kaip mums atrodo“.

  Tad posėdyje mokinių skaičiaus klasėse ir neformaliojo ugdymo klausimai ilgai nediskutuoti. Nors merė susitikimuose su tėvais akcentavo jungtinių klasių žalą ir blogą įtaką mokinio pasiekimams, tuo pabrėždama mokyklų jungimo reikalingumą, tačiau šiuos savo žodžius arba pamiršo, arba jų išsižadėjo. Keistas sprendimas Bartkuškio mokykloje palikti visas keturias pradines klases su galimu bendru 15 mokinių skaičiumi. Joks specialistas nepajėgtų vienu metu mokyti pagal keturias skirtingas programas, o ir mokiniams sunku susikaupti ir savarankiškai dirbti, kai kitai grupelei dėstomas dalykas. Ar tai ne absurdas, vaikų ateities nuosprendis? O po to stebimės, kodėl vaikų raštingumas krenta, kodėl nemoka skaičiuoti. Kaip išmoks, kai klasėje tiek pašalinės informacijos?

   Tiesa, buvo akcentuota, kad mielai tuos mokinukus nuvežtų į gretimą kaimą, kur ugdymo paslauga žymiai kokybiškesnė nedubliuojant klasių, tačiau čia pat pasiteisinama, kad to pageidavo visi devyni tėvai (kai kurių tėvų po kelis vaikus mokosi). Smagu, kad atsižvelgiama į tėvų nuomonę ir norus. Tačiau čia pat prisiminkime, kad nepritariant miesto mokyklų reorganizacijai, buvo organizuotos kelios peticijos, kurių metu surinkta apie  900 parašų. Tačiau pasirašiusieji liko neišgirsti.

   Negaliu toleruoti tokią nelygybę. Arba atsižvelgiam į visus pageidavimus, arba nė į vieną. Tad nepritariau šiam projektui.

   Kitu klausimu svarstyta dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo. Čia patvirtinti įvairių būrelių lankymo vaikų skaičiai.

Kiti klausimai

   Svarstyti klausimai dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo ir kitas dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. Iš pirmo žvilgsnio, patvirtinus šiuos sprendimo projektus socialinis gerbūvis turėtų gerėti, juk didėja pareigybių skaičius, prasiplečia paslaugų kiekis. Tikiuosi, kad geri sprendimai neliks tik popieriuje. Pagyvensim pamatysim. Sprendimui pritariau.

   Buvo ir tokių klausimų, kuriuos aš vadinu žioplumo taisymu arba  sąmoningu sprendimu. Mokykloms buvo suteikti kompiuteriai ir jie buvo naudojami, po kurio laiko apsižiūrėta, kad jie dokumentaliai nėra perduoti, tad sprendimas priimamas vėliau, kaip sakoma – geriau vėliau negu niekad. Tas pats su vandenviete Motiejūnuose, kuri perduota Širvintų vandenims.

   Taryba taip pat pritarė siūlymui panaikinti Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą. Kelioms gatvėms suteikti pavadinimai. Ukmergės savivaldybei bus perduoti jau nereikalingi konteineriai buitinėms atliekoms. Pakeistas „Širvintų vaistinės“ materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas. Dabar bus nereikalingas tarybos sprendimas nuomojant šias patalpas. Nutarta pritarti žemės sklypo, skirto grupinio gyvenimo namų statybai, pirkimui.

Demokratija iš posėdžių stumiama lauk

   Po posėdžio merė leido norintiems tarybos nariams paklausti. Kaip jūs žinote, jau rašėme apie apribojimus  tarybos nariams, tai yra jų paklausimui skiriama viena minutė, o vėliau išjungia iš eterio. O gal teisingiau reikia pasakyti merės žodžiais: „aš ne tik išjungsiu bet tave ir atjungsiu“ ( taip buvo pasakyta vienam iš tarybos narių opozicijoje). Tad visai nesvarbu, kokio rimtumo klausimas, bet posėdžiuose mes – tarybos nariai – galime kalbėti iki minutės ir tik leidus arba, teisingiau reikia sakyti, merei įjungus mikrofoną. Nors ką tik nuskambėjo byla, kai toks mero sprendimas Kaune buvo pripažintas neteisėtas ir teismas pasisakė už jo panaikinimą. Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje perspėjo, kad laiko ribojimas prieštarauja įstatymams, tai gegužės 18 d. galiausiai patvirtino ir teismas. Ar teks į teismą kreiptis ir Širvintų opozicijai? Laikas parodys.

   Vieną klausimą pavyko pateikti ir man. Teiravausi apie sprendimą, kokiam tikslui bus arba yra naudojami papildomi 400 tūkstančių eurų, skirtų  Sporto kompleksui. Atsakymas, kaip ir reikėjo tikėtis, buvo toks: „aš tai atsakysiu tam tikroms tarnyboms, o jūs neva jeigu norite gauti atsakymą tai neskųskite. Kitaip nieko neatsakysiu.“ Ar jūs ką nors supratote iš tokio atsakymo? Manau, kad jei lėšos būtų naudojamos sąžiningai, tai ir atsakyti nebūtų gėda. Tačiau manęs tai nesustabdys ir šia tema domėsiuosi atskirai. Ką sužinosiu – parašysiu ir jums.

18 thoughts on “V.Mateika: tarybos posėdis vyko įprastai

 • 2021-06-14 at 17:28
  Permalink

  Čia reik ne šiaip daryti, o daryti apgalvotai. Kiekvienas pralaimėtas mūšis stiprina žmonėse “nieko nepakeisi” mąstymą, o merės autokratinis valdymas tik stiprėja.

 • 2021-06-14 at 11:05
  Permalink

  Žmogelis vos kažką pradėjo krapštyti, tuoj įsijungė anoniminis purvašaudis.

  Virginijus, 4 mėnesius darėsi savireklamą su teismu, ir ką? Ar turime jį dabar už tai smerkti?

  Gerai, kad Širvintos tokios didelės, tai aktyvių, drąsių, pilnų idėjų, kažką darančių žmonių nors karučiais vežk. Ai, šitas netobulas, nušvilpiam, tikrai atsiras kitas – daug geresnis. Juk turime iš ko pasirinkti…

 • 2021-06-14 at 09:15
  Permalink

  Nereikia kaimiečių laikyt durniais. Mes irgi suprantam. Paskelbti, kad darysi apklausą, tai dar ne darbas, o savireklama. Juo labiau, kad jau kesinatės daryti pažeidimą. Kas suteikė teisę apklausinėti paauglius be tėvų leidimo?

 • 2021-06-13 at 21:03
  Permalink

  Matėm mes tokių iš kažkur išlendančių. Greit išsigandę susivynioja meškeres ir pabėga

 • 2021-06-13 at 16:45
  Permalink

  “Gaila, kad mūsų vadovė tiek tesugeba”

  Gaila, kad MES tiek tesugebame. Valdovai be jiems paklusnių klapčiukų NIEKAS.

  Baikime vieną kartą dejuoti bei savęs gailėtis, pykti, griežti dantimis, mėtytis purvais ir anonimiškai rašinėti bailių komentarus!

  Štai konkretus atvejis:
  Šiandien Raimondas Kaminskas FB Širvintų ugdymo įstaigų pertvarkos grupėje kažką bando naujai daryti. Nežinau ką jis konkrečiai sumanė, nežinau ar kažkas iš to gero išsirutulios, bet jis bent kažką DARO!!! … kai kiti tuo tarpu toliau labai sėkmingai skundžiasi, pyksta, kritikuoja arba tyli kamputyje vietoje to, kad palaikytų pradedantį kažką naujai ir konkrečiai daryti. Jei net patiktuką sunku uždėti, tai ko tada skundžiatės gyvenimu?

 • 2021-06-12 at 21:38
  Permalink

  Pasidalinkit informacija. Labai įdomu, ko tikėtis kaip mamai iš mokytojų

 • 2021-06-12 at 11:45
  Permalink

  Netyčia teko paklausyti merės kalbos apie tai, kaip turėtų elgtis, kalbėti ir galvoti mokytojai dabartinėje situacijoje. Mielieji, yra daug kartų blogiau, nei galima buvo tikėtis. Meistriškai (o gal iš nemokšiškumo) priešinamos tarpusavyje žmonių grupės (mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai). Jeigu turite nors lašą savigarbos, vidinės laisvės, tai dirbti ir nesunykti iš vidaus naujoje mokykloje neturite jokių šansų. Šiuo metu Širvintos yra Baltarusija Lietuvoje. Gaila, kad mūsų vadovė tiek tesugeba

 • 2021-06-12 at 00:16
  Permalink

  Aš tai svajoju būti vicemere ir Janiną pakeisti. Tik kaip su merais neprašovus. Darau, kaip visada, kiekvienam sakau kad tik jį vieną… O po rinkimų sakysiu, kad vertybės sutapo tik su laimingu.

 • 2021-06-11 at 17:47
  Permalink

  Įves kadencijų cenzą ir teks Mateikai pakeist merę

 • 2021-06-09 at 21:22
  Permalink

  Jeigu trisdešimtmečiai mąsto, kaip Pinskuvienė, tai jau pasaulio pabaiga. Jos teigimu žmogus, tai niekas. Aukščiau visų aš ir mano šeima.
  Man tai būtų didžiausia šventė, pamatyti, kaip “MERĖ” išvyks iš Širvintų. O gal išeis su savo chebra “tvarkos” daryti Lietuvoje. Statyti baseinus su nesibaigiančia statybų pabaiga, su namų renovacijos pratęsimu “paramstytais” namukais, su šypsena pažeminančia žmones.
  Širvintose yra ne vienas sumanus, protingas, darbštus žmogus, kuris galėtų būti meru.

 • 2021-06-09 at 19:28
  Permalink

  Man tai žemiausiai “plintuso” kritęs Zibalas.

 • 2021-06-09 at 19:12
  Permalink

  O kam šiais laikais gyventi bloga? Biudžetininkai ir jų giminės laimingi. Jaunimas iki kokių 30 metų visu 100 procentų už merę. Mierė stato. Pastatys visiems po klizmą, pastatys prieš akis ir dažnas palaižys. Bet gi taip nėra už ką balsuoti. Ir nebus.

 • 2021-06-09 at 18:31
  Permalink

  Visos komisijos yra iš Pinskuvienės draugų tarpo. Jinai kol kas valdo viską.
  Jai į tėvų parašus, dėl švietimo reformos, dzin. Jinai pirma sugalvoja, padaro, o paskui priima sprendimą. Valdantieji jai privalo pritarti, nes tarybos nario sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, dirba savivaldybėje arba savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje.
  Kad tokios vienvaldystės rajone nebūtų, kad kiekvienam žmogui turi būti pagarba, reikia susimąstyti visiems rajono gyventojams.

 • 2021-06-09 at 18:08
  Permalink

  O galmėtų visi susidėt ir duot į teismą dėl mokyklų. Švietimo ministrė kitaip apie mokyklų ateitį kalba. Ar mes atskira karalystė?

 • 2021-06-09 at 16:34
  Permalink

  Kodėl tarybos nariai toleruoja patyčias ir jų neskundžia etikos komisijai? Ypač dabar, kai populiari mobingo tema

 • 2021-06-09 at 16:27
  Permalink

  Tokia tvarka Širvintų rajone pasidarė, kai rajonui pradėjo vadovauti mergaitė iš kaimo. Nei bendravimo kultūros, nei jokios atsakomybės už savo veiksmus. Jeigu tarybos nariui Pinskuvienė pasako, kad gali jį atjungti už pateiktą klausimą, tai ko laukti paprastam rajono gyventojui.
  Ar ilgai ji tyčiosis iš žmonių?
  Dėl lėšų panaudojimo paskirties nėra ką ir kalbėti. Pinskuvienė ką nori tą ir daro. Jokių ataskaitų, jokios informacijos nėra. Dėl lėšų panaudojimo, informacija slepiama po devyniais užraktais. O sporto centras (baseinas) tapo pinigų dėjimo bankas negrąžintinai. Kokia įmonė slepiasi už baseino sienų? Ieškome!!!!!!!!!

 • 2021-06-09 at 09:59
  Permalink

  Širvintiškiams bus gerai, kaip bus. Svarbu, kad miesto šventė bus

 • 2021-06-09 at 09:40
  Permalink

  Kur dabar tėvams kreiptis jei panaikino PPT tarnybą? Ar Širvintose nėra vaikų su spec poreikiais?

Parašykite komentarą

*

code