Renovacija baigta, bet namo konstrukcijos avarinės būklės

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

   Skaitytojai jau kurį laiką tiek komentaruose po straipsniais, tiek telefonu teigė, kad po jų namo, esančio Vilniaus g. 59, renovacijos išlindo aibės problemų. Jie įvardijo įvairių broko elementų. Tačiau teiginys, kad renovuotas namas pripažintas avarinės būklės, pradžioje atrodė neįtikėtinas. Ar gali kas nors renovuoti namą, kuris vos stovi? Sunku tuo patikėti.

   Suprantama, kad taip galvodami gyventojai nesijaučia saugūs ir nerimauja. Tad pirmiausia kreipėmės į Širvintų rajono savivaldybės administraciją, kad patvirtintų arba paneigtų mūsų turimą informaciją. Gavome pranešimą, kad pagal kompetenciją klausimai perduoti UAB „Širvintų šilumai“.

   UAB „Širvintų šiluma“ atstovai atsiuntė atsakymą: „Atsakydama į užklausimą, UAB „Širvintų šiluma“ informuoja, kad daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 59, Širvintos renovacija yra atlikta pagal gyventojų pasirinktą investicijų planą ir techninį darbo projektą. Darbai yra baigti, visos pasirinktos priemonės įvykdytos. Darbų defektų šiai dienai nustatyta nėra. Rangos darbams galioja įstatymo numatytas garantinis terminas.

  Taip pat atsakydami informuojame, kad minėto daugiabučio gyvenamojo namo dalis rūsio perdangos yra avarinės būklės, ištrupėjusi. Tai patvirtinta 2021 m. kovo mėn. Statinio konstrukcijų tyrimo aktu, atliktu kvalifikuoto eksperto. Šiuo metu perdanga yra saugiai paremta iki bus atlikti remonto darbai. Visi su perdangos remontu susiję klausimai yra derinami su patalpų savininkais.“

   Po tokio atsakymo kilo klausimas, tai kas gi atsako už daugiabučio būklę, sprendžiant dėl renovacijos. Kas sprendžia apie namo tinkamumą renovacijai?

    Nusprendėme, kad geriausiai apie tai turėtų žinoti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija). Tad savo klausimus nusiuntėme jiems. Čia mums buvo paaiškinta, „kad iki statinio statybos užbaigimo ir statybos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, statybos valstybinę priežiūrą atlieka Statybos inspekcija, taip kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, o užbaigtų ir registruotų statinių naudojimo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas atlieka savivaldybių administracijos.“ Viso atsakymo nuotrauką pridedame po tekstu.

  Dėl platesnių komentarų į šiuos klausimus Statybų inspekcija pasiūlė kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administraciją.

   Laukiant atsakymų į klausimus, į mūsų rankas pateko iškalbingas dokumentas „Statinio konstrukcijų tyrimo aktas“. Daugiabučio gyvenamojo namo, Vilniaus g. 59, Širvintose, pastato tyrimas vietoje atliktas 2021 02 19, o kovo 9 d. surašytas tyrimo aktas. Aktą parengė – MB „Tyrimai ir projektai“.

   Pateikime ištrauką iš minėto dokumento: „Dalies plokščių būklė avarinė, todėl jų laikomoji galia mažesnė ~50%, negu sveikų plokščių. Reikalingas skubus perdangos plokščių stiprinimas ar išramstymas, visame rūsyje, kadangi dalis plokščių yra avarinės būklės, o kitose avarinė būklė yra besiformuojanti, dėl to plokščių laikomoji galia yra mažesnė už šiuo metu veikiančią apkrovą. Atkreipiamas dėmesys, kad virš dalies rūsio patalpų yra sandėliavimo zona, kur apkrovos dar didesnės.

   Pagal STR 1.03.01:2016 „avarinis statinys – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1] nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudoti jį nesaugu“ (4.3.)“

   Kas apmokės papildomas remonto išlaidas – kol kas nėra aišku. Tačiau yra naivu tikėtis, kad kas nors imsis šios naštos solidariai su gyventojais. Lieka neaišku, ar namo gyventojai būtų sutikę renovuoti namą, kuris turi avarinės būklės požymių.

P.S. Aiškėja netikėti faktai. Laukite tęsinio.

41 thoughts on “Renovacija baigta, bet namo konstrukcijos avarinės būklės

 • 2021-06-22 at 13:08
  Permalink

  Daugiabučių gyventojams, kad jie sutiktų renovuoti namus (tik išorę) buvo dalinami pažadai. Štai ir dabar jau vienas iš pažadų vykdomas: kiemus tvarko. O kodėl kiemų tvarkymas turi būti vykdomas pagal pažadus. Reikia tvarkyti visus kiemus paeiliui. Galima suteikti pagalbą ir nuosavų namų savininkams dėl aplinkos sutvarkymo. Pinigai juk yra visų gyventojų, ne Pinskuvienės, kuri sprendžia kam duoti, ir ne daugiabučių gyventojų, o visų.

 • 2021-06-22 at 07:34
  Permalink

  Ar gyventojai PRIEŠ pasirašant sutartis prašė manęs, kad paklausčiau dar kažko UAB “Širvintų šiluma” atstovų, o gal patys ėjo ir jų klausė?

  O kodėl turėjo gyventojai atsiklausti Dainiaus? Nereikia susireikšminti

 • 2021-06-21 at 12:30
  Permalink

  Man peršasi mintis, kad mūsų Živilės vidinis pasaulis, mąstysena, veiksmai, priimami sprendimai panašūs, kaip pastato būklės apibūdinimas “dalies plokščių būklė avarinė”.
  O mes gyventojai šalia jos gyvename avarinėje aplinkoje.

 • 2021-06-21 at 10:37
  Permalink

  Iki tol, kol gyventojai pasirašė galutinį ir neatšaukiamą sprendimą stengiausi domėtis viskuo, o toliau… skaitykite sutartis ką pasirašėte.
  Apie pamatų, sienų skilimus buvo kalbėta pirmame investicijų projekto aptarimo susirinkime. Buvo pasakyta, kad esami miniįtrūkimai pamatuose pavojaus nekelia, bet pamatų stovis bus dar įvertintas ekspertų prieš parengiant galutinį investicinį projektą.
  Su Rimantu Nugaru ir kitu darbuotoju, kurio pavardės nežinau, susėdę ilgai nagrinėjomės renovacijos planus ir klausimus, kurie man iškilo prieš pasirašant sutartis. Šie sutiko, kad planuose buvo klaidų (pvz. balkonų šiltinimas) ir žadėjo juos ištaisyti. Išnagrinėjome VISUS klausimus, kurie man tuo metu iškilo. Ar gyventojai PRIEŠ pasirašant sutartis prašė manęs, kad paklausčiau dar kažko UAB “Širvintų šiluma” atstovų, o gal patys ėjo ir jų klausė?

 • 2021-06-21 at 09:48
  Permalink

  Ponas Dainiau, Jūs gyvenate name, kuris dar prieš daugiau kaip 20 m. buvo pripažintas avariniu , tai gali pasakyti nuo įsikūrimo gyvenantys. Ar pasidomėjote renovacijos planais, kas bus jį renovavus, ar neišsiskirs sienos ir nebus vėl tokių skylių, kad 5 aukšte vidurinėje laiptinėje per skyles į balkoną galėjai į žvaigždes žiūrėti?

 • 2021-06-20 at 18:42
  Permalink

  Gal durnas klausimas, bet ką daryti?
  Čia nuolat siūlomas receptas – rinkti kitą merą, kitas partijas. Gerai, bet su politikais panašios problemos, kaip ir su rinkėjais. Nuolat aktyvūs kokie 5. Bet blogiausia, kad nemažai partijų giminingos Pinskaus partijai ir jos bet kada gali pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kaip nesenai buvo su valstiečiais.

 • 2021-06-20 at 17:45
  Permalink

  Pritariu, kad abejingumas viskam – didžiausia daugumos (išskyrus tiesiogiai ir netiesiogiai susijusius su rajono valdžia, kurie sudaro aiškią mažumą) savivaldybės gyventojų problema. Jie su viskuo sutinka, ką valdančiosios daro jų gyvenimui.

 • 2021-06-20 at 16:10
  Permalink

  Onute, esate teisi. Galima būtų galvoti, kad dėl mokyklų nekovoja žmonės, nes bijo merės keršto. Bet renovacijos istorijos rodo visai kitą tendenciją. Žmonės visai nesidomi kas, kaip bus daroma su jų nuosavybe, neateina į susirinkimus, neskaito projektų ir sutarčių, kur įrašyta suma 10.000, 15.000, 20.000 eurų JŲ pinigų.
  Tas abejingumas mokykloms ir renovacijai ko gero susiję ir tai, deja, toli gražu ne visada politikės kaltė. Problema kažkur giliau.

 • 2021-06-20 at 14:57
  Permalink

  jeigu širvintiškiai su savo asmeniniu turtu ir pinigais elgiasi taip lengvabūdiškai ir trumparegiškai (turiu galvoje daugiabučių renovacijos reikalus), tai manyti, kad reikia stengtis dėl miesto mokyklų reikalų, labai neapgalvotai jas sujungiant, yra visiškai bereikalingas dalykas.

 • 2021-06-20 at 14:25
  Permalink

  Nusiperki namą. Ir ką pirmiausia tvarkai, pastato vidų. Sutvarkius vidų, tada galima grąžinti iš išorės. Širvintose atvirkščiai turi blizgėti išorė.
  Liepė Pinskuvienė su savo mergaitėmis, kad pirmiausia reikia tvarkyti namų išorę, visi ir klauso. O žmonės nepagalvojo, kiek Pinskuvienės sprendimų teismas anuliavo, kadangi jie buvo neteisingi, neatitiko teisės aktų.
  Jos sprendimai priimami buldozerio pagalba bei grasinant, kad atjunks
  nuo mąstymo.

 • 2021-06-20 at 13:09
  Permalink

  Išorė visų renovuotų namų graži, o kaip vidus, vamzdynai? Viskas daroma pasirodymui, ne žmonių labui. Vienas UAB “Širvintų šiluma” vadovas pabėgo, kitas vietoj jo atsirado ir vėl Pinskuvienės draugė. Kuri gali vadovauti ir medicinai ir būti daugiabučių administratoriaus vadove. Vėliau dar kiti talentai atsiskleis. Ačiū žmogui, kuris medžiagą apie renovaciją išplatino. Kadangi pas mus rajone visi “dokumentai” matomai yra valstybės paslaptis ir jie griežtai saugomi mūsų savivaldybės mergaičių.
  Dabar reikia didelį dėmesį skirti sporto centro statybai, kadangi vėl didžiuliai pinigai skiriami jo statybai ir tęsiasi amžina statyba. Nors centras jau buvo atidaromas gal penkis kartus, pagal Pinskuvienės pranešimus. Ir vėl žmonės yra maustomi, reikia reikalauti, kad savivaldybės mergaitės
  paviešintų baseino statybos dokumentus.

 • 2021-06-19 at 21:50
  Permalink

  Toks gražus oras. Eikit su šeimom pabūti. Gana internete kirmyti . Tam palikit darbo dienas

 • 2021-06-19 at 19:53
  Permalink

  “Jeigu gyventojai patys nueitų pas merę, pakalbėtų, išgirstų, ką merė apie juos galvoja, tai gal nekiltų noras už ją balsuoti?”

  Vėluojate, tamsta, vėluojate. Atsiliekate su mąstymu stipriai. Kaip ne kartą tvirtinau, Jūsų taip mylima, merė neužsibus ilgai Širvintose. Dabar tai jau aišku kaip dieną.

 • 2021-06-19 at 19:06
  Permalink

  Dar kartą ne į temą bet naujiena svarbi Širvintoms:

  “Lietuvos socialdemokratų darbo partijai (LSDDP) nuo šiol vadovaus Seimo narys Jonas Pinskus, pareigose pakeisiantis Gediminą Kirkilą.”

  Mozaika labai gražiai susidėlioja ir viskas darosi labai aišku…

 • 2021-06-19 at 15:19
  Permalink

  Siūlau apsimesti ir nežinoti, kad šiame name gyvena merės patarėjos Aušrinės mama. Aišku, kad Aušrinė su mama nesikalba ir merei nieko nepasakė. O merės rėmėjas Stundžia irgi nei prie ko. Bet gi patalpos priklauso jam. Jeigu gyventojai patys nueitų pas merę, pakalbėtų, išgirstų, ką merė apie juos galvoja, tai gal nekiltų noras už ją balsuoti?

 • 2021-06-19 at 13:31
  Permalink

  Nieko nežinau apie jo praeitį. Nesidomėjau. Bet iš to kiek teko bendrauti su Žilvinu-Tomu Badikoniu ir Rimantu Nugaru, tai bendravimo kultūros, kompetencijos, laiko skiriamo klausimų aptarimui prasme Rimantas be konkurencijos

 • 2021-06-19 at 12:37
  Permalink

  Ne viską apie Rimantą žinote. Kokiais būdais norėjo vietoje Badikonio direktoriumi buti?

 • 2021-06-19 at 11:52
  Permalink

  Rimantas Nugaras – žmogus su kuriuo galima dalykiškai kalbėtis UAB “Širvintų šiluma”. Tokio mums reikėtų UAB “Širvintų šiluma” vadovo! Ačiū, Rimantai, už konsultacijas.

 • 2021-06-19 at 11:32
  Permalink

  Manau, tai akivaizdus pavyzdys, kaip rūpinamasi gyventojų ( jie ir rinkėjai) gerove. Tik turime sau išvadas pasidaryti.

 • 2021-06-19 at 11:27
  Permalink

  Žiūriu į tą pastatą. O kondicionieriai su leidimais pastatyti?

 • 2021-06-19 at 11:02
  Permalink

  Narcizas visada grožisi savimi ir savo vardu ir pavarde. Atsirado diskusijų lyderis kaip Pilypas iš kanapių. Žmogus nieko gyvenime nenuveikęs imasi kitus mokyti. Ateina, visus pažemina, sukelia chaosą ir kaltina kitus. Akivaizdu, kad Narcizas šališkas.

 • 2021-06-19 at 10:15
  Permalink

  Jei turite skaičiavimus ir žinote kam bus panaudoti (parduoti) likę pastatai, klokite ant stalo

 • 2021-06-19 at 10:06
  Permalink

  Nu nejuokinkit žmonių. Sutaupytų pinigų nebus. Pastatai lieka ir jų išlaikymas taip pat. Išmokėjus išeitines, sudėjus remontų išlaidas bus didelis minusas.

 • 2021-06-19 at 10:04
  Permalink

  Kai visur susisodini savus žmones, tam, kad galėtum būti vienvaldžiu savivaldybėje, tai reikia susitaikyti su tuo, kad ne visada tie savi geba gerai dirbti. Čia tinka ir švietimui, ir šilumai, ir kt. org.,kurių vadovai kiekvieną žingsnį turi derinti su ponia. Nedaug liko laukti, kad vadovė pradėtų dalyvauti ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Čia tik laiko klausimas. Bet mums gerai, nes mes – širvintiškiai

 • 2021-06-19 at 09:59
  Permalink

  Ar Jums negalioja komentaras/prašymas, kad čia reikia rašyti į temą?
  Atsakysiu bent į vieną komentarą, kadangi esu nepagrįstai anonimo-bailio puolamas.

  “Kiek suprantu, Dainius yra intrigų mėgėjas jas kurstyti, o apie jo konkrečius pasiūlymus neteko skaityti. Gerbiu protingų žmonių nuomones (pvz. Vidmanto, Virginijaus…).”

  Jei “neteko” skaityti, tai priminsiu vieną iš daugelio siūlymų, dėl kurių Jūsų minėti politikai net nesiteikė pareikšti savo pozicijos. Vienas iš pirmųjų siūlymų buvo po mokyklų sujungimo kiekvienais metais sutaupomus pinigus palikti tai pačiai jungtinei mokyklai panaudoti savo nuožiūra.

 • 2021-06-19 at 09:43
  Permalink

  Dainiux yra nuomonės formuotojas. Puola ir menkina vieną konkretų žmogų, ir giria bet ką kitą. Žmogaus aktyvumas kenkia Dainiuko mylimukui. Tikslas – išpopuliarinti Mylimuką ir paruošti savivaldos rinkimams.

 • 2021-06-19 at 09:18
  Permalink

  Dainiau, didžioji namo gyventojų dalis pensininkai. Jie augo ir gyveno laikmetyje, kai valdžiai neprieštaraujama. Taip ir savo vaikus augino.

 • 2021-06-19 at 09:06
  Permalink

  Kiek suprantu, Dainius yra intrigų mėgėjas jas kurstyti, o apie jo konkrečius pasiūlymus neteko skaityti. Gerbiu protingų žmonių nuomones (pvz. Vidmanto, Virginijaus…).

 • 2021-06-19 at 08:58
  Permalink

  Komentaras labai taiklus. Dabar paklauskite to namo gyventojų kiek iš jų susėdę kartu su administratoriumi nagrinėjosi kiekvieną investicinio projekto ir sutarties detalę. Ar iki šių įvykių nebuvo namo administratorius gyventojams geras, beveik šventas asmuo, nes kiekvienas jo pasakomas žodis buvo priimamas kaip nenuginčijamas? Paviešinkite kiek apskritai gyventojų ateidavo į susirinkimus. Bus labai įdomu…

  Ir čia kalba sukasi ne apie apie abstraktų švietimą, o apie JŪSŲ pinigus, didelius pinigus. Kur buvo jūsų aktyvumas ir budrumas prieš tai?

  O nenorite niekas papasakoti kaip šis administratorius jau po renovacijos bendravo su kaimyninio namo – Vilniaus g. 45 – gyventojais dėl irgi rūsyje atsiradusių problemų?

 • 2021-06-19 at 08:22
  Permalink

  Bet kaip tai netikėta. Namą administruoja toks geras administratorius. Administratoriui vadovauja tokie geri vadovai, gal tiksliau vadovė. Administratoriaus vadovai neatsiejami nuo tokios geros savivaldybės administracijos ir tokios geros merės. Tik atėjo tokio gero administratoriaus tokie geri darbuotojai, atsakingi už renovaciją, ir išmurkdė visus, kaip mažus vaikus. Bet name gyvena tokios geros merės žūtbūtiniai gerbėjai, bet rašyti tenka Krašto žinioms. Bet kaip netikėta, tokia gera merė ir tokia avarinė situacija.

 • 2021-06-18 at 19:58
  Permalink

  Tai ko pats/pati rašote komentarą ne į temą?

  O į temą galėčiau parašyti labai daug, nes teko šitoje virtuvėje sudalyvauti. Bet viską pasako faktas, kad žmonės pasirašo sutartis visai neskaitę teksto. Tai kokios vėliau dar pretenzijos, jei sutartyje nebuvo to ir ano?

 • 2021-06-18 at 19:49
  Permalink

  Čia straipsnis apie renovaciją, o ne apie reorganizaciją. Atitinkami ir komentarai.

 • 2021-06-18 at 19:13
  Permalink

  Apie švietimo reformą mūsų rajone aš rašiau ne vieną kartą. Jeigu valdantieji eitų nuosekliai pagal įstatymo raidę ir gerų pavyzdžių pagrindų, su gerai paruošta reformą, aš netgi galbūt pritarčiau, bet šiandien viskas brukama buldozerių, skubotai ir neapgalvotai, tad mano pritarimo nebuvo ir nebus. Dabar dėl teisminių procesų. Teisės aktai aiškiai sako kad tai tarybos valia užtikrinti švietimą rajone, bet nenurodo kiek mieste gali būtį mokymo įstaigų. Svarbiausia švietimo kokybė, bet kiekvienas mes tą kokybę suprantame skirtingai.

 • 2021-06-18 at 18:59
  Permalink

  Vidmantai, Jūs teisus dėl pastatų priežiūros.
  Tačiau šiomis dienomis karšta tema yra ne renovacija, o sprendimo stabdyti reorganizaciją priėmimas. Kur Jūsų ir Jūsų partijos pozicija šiais klausimais? Labai nusivyliau politikų abejingumu, kai reikia aktyvumo sprendžiant itin svarbius klausimus. Čia labai blogas tik Dainius, kuris reiškia savo nuomonę, o pasyvūs tyleniai tai balti ir pūkuoti geriečiai….

 • 2021-06-18 at 18:44
  Permalink

  Dauguma daugiabučių turi pastato administratorių, tai yra Širvintų šiluma. Jie gauna iš gyventojų kas mėnesį priežiūros mokestį, tai už pastato būklės nepriežiūrą turi ir atsakyti.

 • 2021-06-18 at 12:00
  Permalink

  Ar buvo informuoti žmonės apie avarinę namo būklę? Gal reiktų susirinkimų protokolus pakelti?
  Yra paskaičiuotos statybinių perdangos plokščių apstatymo svorių normos vienam kv.metrui. Abejoju , kad Iki sandelio aprovos jų neviršija. Juo labiau, kad plokštės avarinės būklės. Sandėlis negali būti toj vietoj.

 • 2021-06-18 at 11:21
  Permalink

  Oi, gal jau gana?! Vidaus niekas nemato. Jums nesaugu? Tai negyvenkit. Juk niekas neverčia. Užtat kokia išorė graži. Eis žmonės į meriją ir grožėsis.

 • 2021-06-18 at 11:08
  Permalink

  Ar neatsitiks taip ir su Upelio g. Nr. 4 namu, kuris prieš daugelį metu buvo pripažintas avariniu, sienos skyrėsi ir pamatai, o dabar pagražins renovacija ir mokėkit gyventojai, o valdžia pliusą užsidės. Susirūpinti turėtų gyventojai ir kontroliuoti remonto darbus, kad neatsitiktų taip, kaip su gražiu namu prie savivaldybės.

 • 2021-06-18 at 07:08
  Permalink

  Argi galėjo palikt nepasigražinusį namą prie naujos aikštės?

 • 2021-06-18 at 06:58
  Permalink

  Po tyrimo praėjo trys mėnesiai. Ar geroji merė padarė kam nors nu nu nu? Ar užstojo gyventojus? Man neteko girdėt, tad papasakokit, kas žino

 • 2021-06-18 at 06:54
  Permalink

  Nu koks mąstantis žmogus puoštų luženą? Apgavo žmones kapitaliai

Parašykite komentarą

*

code