Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-06-28 posėdžio darbotvarkė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2021-06-28 POSĖDŽIO

DARBOTVARK

    Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. birželio 28 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto dalinio pakeitimo.
 3. Dėl techninės klaidos ištaisymo Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendime Nr. 1-131 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise“.
 4. Dėl leidimo Širvintų sporto centrui neteikti paslaugų.
 5. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 6. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo.
 7. Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo.
 8. Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 metų sąrašo patvirtinimo.
 9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021–2023 m. infrastruktūros plėtros priemonių plano patvirtinimo.
 10. Dėl patalpų, esančių Plento g. 3, Širvintose, nuomos teisės pirkimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-135 „Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ dalinio pakeitimo.
 2. Dėl pritarimo partnerio teisėmis dalyvauti projekte „Asociacijos „Virgio melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas Gelvonų kadastro vietovėje“.
 3. Dėl poilsio ir turizmo teritorijos ir kurortinio, poilsio ir turizmo sezono trukmės sezoninei mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais nustatymo.
 4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-39 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės Širvintų ir Jauniūnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir Širvintų seniūnijos Motiejūnų kaimo (ID 20816) gyvenamosios vietovės pavadinimo keitimo.
 6. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.
 7. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.

 

Parašykite komentarą

*

code