Liūdime dėl Antano Adomo Mačiuikos mirties

  Laikas nenuneš į užmarštį  bičiulio, bendraminčio Antano Adomo Mačiuikos atminimo. Liko gerumo Tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones.

    Nuoširdi užuojata  šeimai ir artimiesiems, išlydintiems Antaną į paskutinę žemišką kelionę.

    Tesiilsi ramybėje su savo artimaisiais Dievo Dangaus Soduose.

LVŽS Širvintų rajono skyrius

Parašykite komentarą

*

code