Nuoširdžiai užjaučiame Astą Autukevičienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis,
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės,
Tu niekados… Ir šitas liūdnas balsas
Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes…
                          /B.Brazdžionis/

   Nuoširdžiai užjaučiame Astą Autukevičienę, į amžinybę iškeliavus mylimai Mamai.

  Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Musninkų bendruomenė „Spindulys“

 

Parašykite komentarą

*

code