Direktorę Audronę Buzienę keičia Lada Kriščiūnienė

  Jau kurį laiką sklido kalbos, kad  Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė palieka savo pareigas.

   Šiandien buvo pasirašytas merės potvarkis ir gandai tapo oficialia žinia.

Šiandien facebook paskyroje pirmoji prabilo pati Direktorė Audronė Buzienė: “Paskutinė darbo diena puikioje komandoje. Pasiilgsiu.” ir pridėta nuotrauka su keliomis kolegėmis.

  Netrukus pasirodo ir oficialus Direktorės postas :

Žinutė gimnazijos bendruomenei
Po beveik dešimties darbo vadovo pozicijoje metų šiandien turiu uždaryti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos duris. Ačiū kiekvienam sutiktam šiame Kelyje. Iš Jūsų mokiausi, kartu su Jumis džiaugiausi ir liūdėjau. Linkiu mokyti(s) ir dirbti ramioje, saugioje, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais skatinančioje aplinkoje.
Su šiluma, meile ir pagarba gimnazijos bendruomenei
Audronė Buzienė
    Čia pat pasirodė dar vienas pranešimas. Jau pačios gimnazijos:

Direktore,

Kelias – Einantiems.
Jis visuomet slepia daug staigmenų:
kartais būna žavus, o gali būti ir pavojingas.
Bet jis veda tolyn, vylioja nežinomybe ir paslaptimi.
Ir ar veda ten, kur mes turime būti.
Dėkojame už dešimt kartu išgyventų įspūdingų ir įsimintinų metų.
Sėkmės Jums, Direktore!

Savivaldybė paskelbė oficialią informaciją:

  Informuojame, kad Širvintų r. savivaldybės mero potvarkiu 2021 m. liepos 29 d. šalių susitarimu iš pareigų yra atleidžiama Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė.

Nuo 2021 m. liepos 30 d. šias pareigas laikinai eiti skiriama direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lada Kriščiūnienė.

Savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės padėką už svarų indėlį brandinant ir plėtojant gimnazijos tradicijas, buriant jos bendruomenę ir auginant jaunąją kartą Audronei Buzienei perdavė Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė, palinkėjusi, kad įgyta patirtis ir žinios taptų sėkmingu pagrindu įgyvendinant ateities planus ir sumanymus.

Nuotraukos iš facebook ir Širvintų raj. savivaldybės

47 thoughts on “Direktorę Audronę Buzienę keičia Lada Kriščiūnienė

 • 2021-08-06 at 15:58
  Permalink

  Nesipiktinkite. Žmogelis išmoko naują žodį ir svaidosi į visas puses.

 • 2021-08-06 at 15:11
  Permalink

  Dainiau, esate pavaldus Virginijui, kad jo komentaruose įžiūrite mobingą savo atžvilgiu? Beje, skaitant jūsų komentarus susidaro įspūdis, kad tai tamsta visame kame įžiūrite ‘anoniminį” Virginijų, bet ir to negalima vadinti mobingu, nes čia komentuojantys nėra susaistyti jokiais kolektyviniais ryšiais, taigi nesitikėkite, kad Neringa gins jus nuo nepatinkančių komentarų.

 • 2021-08-06 at 14:25
  Permalink

  Virginijau, tarybos posėdžių metu tupi kaip pelė po šluota. Bet už tai visą susikaupusią neigiamą energiją ir desperaciją išlieji anonimiškai komentaruose prieš Živilę, o jei kas parašo kokį kritiškesnį komentarą ne pagal konservatorišką dūdelę, tai ir tam anonimiškai užvoži. Labai drąsu ir prasminga…

  Ar rašiau čia ką apie tave, Virginijau, ko čia man ragus atstatei? O paskui Neringa aiškina: “oi, taigi tu pirmas užpuoli vargšą Virginijų”.

  Rimta tema buvo. Tai ne, būtinai į durninimus, į patyčias, į asmeniškumus reikėjo nuklysti.

 • 2021-08-06 at 13:21
  Permalink

  Paskelbtas konkursas į šią vietą:
  Žirmūnų Jono pavaduotojas politiniam švietimui ir užkulisiniai veiklai.
  Peikalavimai: Informacinių technologijų paslaugos, komentatorių IP fishingas, komentarų apie opoziciją rašymas. Darbas iš namų.

 • 2021-08-06 at 11:58
  Permalink

  Vyksta dviejų skirtingų požiūrių giinčai. Nė viena pusė nėra pavaldi kitai. Kur mobingas? Nėra. Neringa, nesugalvokit trinti

 • 2021-08-06 at 11:55
  Permalink

  “Nei vienas sveikos nuovokos žmogus net negali įsivaizduoti, kaip elgiamasi su žmonėmis ponia. Aukščiausios prabos mobingas.”

  Ar ne aukščiausios prabos mobingą matome čia, komenatruose, Dainiaus atžvilgiu? Tik “Krašto žinių” redakcijai viskas OK, nes ne juk ne Živilė ir jos komanda mobina…

 • 2021-08-06 at 11:48
  Permalink

  19.1. vieną asmenį – konkurso organizatorius. Bus jos žmogus.
  19.2. vieną asmenį – atitinkamo švietimo įstaigos tipo ar vadovų asociacija. Bus jos žmogus.
  19.3. tris asmenis – mokyklos bendruomenė: po vieną atstovą siūlo tėvai – (Bus jos žmogus); pedagogai (jie pavaldūs jai, bus jos žmogus); ir mokiniai (jeigu jiems nėra sukakę 16 metų, jiems atstovauja tėvai) – ir vėl, bus jos žmogus.
  19.4. vieną asmenį – konkurso organizatoriaus kviečiamas mokyklos socialinis partneris – pvz, Širvintų šiluma – bus jos žmogus.
  19.5. vieną asmenį – ministerija. Ministerija kiek įmanoma stengiasi nesikišti – bus jos žmogus.
  Reziume. Bus jos komisija.

 • 2021-08-06 at 11:31
  Permalink

  Ponia nedalyvauja konkursų komisijose! Nereikia jos sureikšminti. Jei žmonės pasyvūs, tai nieks nekaltas.

  Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas:

  Kai vykdomas konkursas į bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklos vadovo pareigas, kandidatus į konkurso atrankos komisijos narius siūlo:
  19.1. vieną asmenį – konkurso organizatorius;
  19.2. vieną asmenį – atitinkamo švietimo įstaigos tipo ar vadovų asociacija;
  19.3. tris asmenis – mokyklos bendruomenė: po vieną atstovą siūlo tėvai, pedagogai ir mokiniai (jeigu jiems nėra sukakę 16 metų, jiems atstovauja tėvai);
  19.4. vieną asmenį – konkurso organizatoriaus kviečiamas mokyklos socialinis partneris;
  19.5. vieną asmenį – ministerija.
  22. Stebėtojo teisėmis komisijos posėdyje gali dalyvauti švietimo įstaigos profesinių sąjungų ar darbo tarybos atstovas.

 • 2021-08-06 at 11:09
  Permalink

  Dainiau, nedirbote Širvintų rajono biudžetinėje įstaigoje. Nei vienas sveikos nuovokos žmogus net negali įsivaizduoti, kaip elgiamasi su žmonėmis ponia. Aukščiausios prabos mobingas. Su tuo kovoti reikia be proto daug energijos ir įvairių resursų. Širvintos ilgam “užstrigo laike”. Nebent kas nors gero atsitiks per savivaldos rinkimus. Šiaip ponios bijoti nereikia. Labai silpnas ir pažeidžiamas žmogus

 • 2021-08-06 at 11:07
  Permalink

  Et. Kaip lengva apsimest durneliu…

 • 2021-08-06 at 11:01
  Permalink

  Negi turiu vėl cituoti įstatymą, kuris išsamiai apibrėžia kas sudaro vertinimo komisijos sudėtį? Nėra ten nei merės, nei jos pavaduotojos. Iš savivaldybės ten gal tik keli.

  Kaip suprantu, baigėsi sutartis dėl Stuokos gimnazijos direktoriaus posto. Kažkada bus skelbiamas naujas konkursas. Pasakykite man, kas trukdo Audronei jame dalyvauti? Nebent kažkokie asmeniniai dalykai. Bet tada tai pačio žmogaus problema.

  Ko skųstis tada, jei visi tokie bejėgiai?

 • 2021-08-06 at 10:45
  Permalink

  O kam reikia gadinti nervus butaforiniuose konkursuose?

 • 2021-08-06 at 10:37
  Permalink

  Labai patogu lengva ranka viską nurašyti poniai, bet…
  Valstybės departamento interneto svetainėje yra viešai skelbiami konkursai. Taigi, viešumo stoka neapkaltinsite nieko. Jei į juos ateina dalyvauti tik 1 žmogus, tai kas kaltas, kad nesudaroma net menkiausia konkurensija?

 • 2021-08-06 at 08:28
  Permalink

  Jau septynerius metus Širvintų rajone vyksta procedūra, kurią vadinu „valymu“. Poniai protingi žmonės yra kaip spyglys toje vietoje. Tenka pastebėti, kad jai sekasi labai gerai. Beveik „švaru“. Paskutiniai traukiasi „savo noru“.

 • 2021-08-05 at 16:03
  Permalink

  Ir dar vienas protingas vadovas davė d……. kelią.

 • 2021-08-05 at 11:51
  Permalink

  Ačiū, Juliau. Tikrai suklydau.
  Nurodytame puslapyje yra tokia eilutė: “Pareigos: Įstaigos vadovas”. Todėl taip pagalvojau. O žemiau parašyta: “Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti”.

  Taisau tekstą. Paskelbti konkursai į šias vietas:

  1) Direktoriaus pavaduotojo ugdymui – Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija
  portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;726020.html

  2) Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Širvintų lopšelis-darželis “Boružėlė”
  portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;725990.html

  Dalyvaukite!

 • 2021-08-05 at 11:42
  Permalink

  Dainiau, man atrodo, kad Jūs suklydote įvardindamas paskelbtą konkurse pareigas.
  Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija (biudžetinė įstaiga, kodas 190361656), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

 • 2021-08-05 at 10:58
  Permalink

  Paskelbti konkursai į šias vietas:

  1) Įstaigos vadovas – Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija
  portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;726020.html

  2) Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;725990.html

  Dalyvaukite!

 • 2021-08-02 at 11:42
  Permalink

  Ne kažką ta Lada, auklėtiniai nukentės, nors koks skirtumas- juk nuotolinis bus.

 • 2021-08-01 at 10:42
  Permalink

  Citata: […Tai žinant, galima daryti prielaidas, kaip seksis gimnazijai, kokia bus gimnazijos mokyklos tarybos pozicija, ar ji nepasikeis, o jeigu keisis, tai kuria linkme ir kam tai bus palanku]

  Negi tokie naivūs?
  Patys aktyviausieji bijo net vardus po komentarais pasirašyti, o iš kitų tikisi nežinia kažko…

 • 2021-08-01 at 09:37
  Permalink

  Labai nemalonios žinios. Gaila

 • 2021-08-01 at 09:26
  Permalink

  Savivaldybės puslapis, dukros laikraštis. Nuolatiniai švenčių rėmėjai. I.Kizina; D. ir L. Kizinai; D. Kizinas;
  Savivaldybės puslapis, dukros laikraštis. Nuolatinis merės švenčių ir renginių fotografas, fotografijų konkursų dalyvis ir nugalėtojas – Denisas Kizinas.
  2015.08.17 savivaldybės tarybos sprendimas: “DĖL ANOS MAŽEIKIENĖS ATLEIDIMO IŠ LAIKINAI EINANČIOS ŠIRVINTŲ R. BARSKŪNŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ IR PAVEDIMO LADAI KIZINAI LAIKINAI EITI ŠIRVINTŲ R. BARSKŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS”
  Nuolatiniai švenčių dalyviai I ir S Kizinai.
  Nuo 2021 m. liepos 30 d. šias pareigas laikinai eiti skiriama direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lada Kriščiūnienė.
  Lada Kizina, tai nuo kokių 2017m. sėkminga Lada Kriščiūnienė.
  Šeimos tradicija. Tikėti, remti ir klausytis, ir užsitarnauti palankumą. Nieko blogo, tik turėtumėte žinoti, kad nieko atsitiktinio neįvyko. Tai žinant, galima daryti prielaidas, kaip seksis gimnazijai, kokia bus gimnazijos mokyklos tarybos pozicija, ar ji nepasikeis, o jeigu keisis, tai kuria linkme ir kam tai bus palanku.

 • 2021-07-31 at 20:56
  Permalink

  Nūdienos folkloras : kai durniui duodi kelią, tai jis ir iki Briuselio nueina…..

 • 2021-07-30 at 20:48
  Permalink

  Taip, Dainiau, Jūs teisus. Yra aplinkybių, apie kurias net nepagalvotum. „Karma is a beach“ ir mūsų miela ponia tai taip pat žino

 • 2021-07-30 at 20:05
  Permalink

  ” Jauna, gal atsilaikys?”

  Živilė skirs sau nelojalų direktorių? Jūs pats jos vietoj skirtumėt?
  100%, kad viskas pralošta, nors, aišku, Virginijus ir Co sakys kitaip. Nebent atsirastų nenumatytos aplinkybės. O jos gali atsirasti. Pvz. bandant sujungti mokyklas, vyriausybė Saulutę gali panorėti perimti nelegalams priglausti. Tada pati merė nebenorės tokios kaiminystės pašonėje

 • 2021-07-30 at 18:45
  Permalink

  Nežinau, ar tik man taip atrodo, bet susidarė toks įspūdis, kad būtent miesto mokyklų sujungime, darant tai taip įžūliai, kaip ponia kad darė, gimnazijos pozicija ir laikysena yra pirmas kartas, kai merei reikia stabtelėti. Suprantama, tai turi savo kainą. Būtų gaila, jeigu Stuoka pavirstų dar viena įstaiga, kurioje yra įvestas ponios tiesioginis valdymas. Sėkmės naujai vadovei. Jauna, gal atsilaikys?

 • 2021-07-30 at 18:39
  Permalink

  Tiek, kiek teko pažinti p. merę, tai jums garantuoju, kad visi būsimojo konkurso komisijoje bus teisingai „suorientuoti“. Galite ir penkis kandidatus turėti. Rezultatas bus toks, koks turi būti.

 • 2021-07-30 at 18:37
  Permalink

  Ir dar vienas protingas Širvintų darbuotojas davė d…….. kelią, pagal liaudies patarlę.
  Širvintų rajone “gerai” dirbti liks visiems laikams Pinskuvienė. Kadangi žmonės taktiškai, tyliai palieka darbus.
  Reikia Širvintų rajone kurti atskirą teritoriją, kurioje dirbtų išsilavinę, taktiški, mąstantys, suprantantys žmonių kasdieninį gyvenimą, išvaryti iš darbo Pinskuvienės, kuriai rūpi prabanga, blizgučiai, pasirodyti prieš kitus, žmonės.

 • 2021-07-30 at 18:03
  Permalink

  Įstatyme labai smulkmeniškai išvardinta kas sudaro komisijos sudėti. Tiesiogiai pavaldžių merei bus nedidelė dalis (pvz mokyklos bendruomenės nariai).

 • 2021-07-30 at 17:47
  Permalink

  Net neabejoju, kad atrankos komisija bus sudaryta iš merės šalininkų

 • 2021-07-30 at 15:41
  Permalink

  Kas būtų, jeigu būtų nedėkingas užsiėmimas spėlioti atgaline data.
  O šiaip kodėl gi ne? Mokyklų sujungimas (bent administracijos lygmeniu) neišvengiamas. Gimnazijos feisbuke Audronę raginau kandidatuoti į jungtinių mokyklų direktoriaus postą, nes jos kompetencija ir rezultatai geresni už Jūratės (mano nuomone). Be abejo, reiktų kviesti dalyvauti kiek įmanoma daugiau ir kitų kandidatų. Pagal įstatymą nugalėtoją konkurse išrenka ne merė, kad ir kaip neįprastai tai skambėtų.

 • 2021-07-30 at 14:39
  Permalink

  Pataisymas
  Man tik įdomu, kokia būtų Direktorės pozicija dėl mokyklų jungimo, jei Širvintų gimnazijos direktoriaus postas būtų pasiūlytas jai, o ne p. Jūratei?

 • 2021-07-30 at 14:38
  Permalink

  Man tik įdomu, kokia būtų Direktorės pozicija dėl mokyklų jungimo, jei Širvintų gimnazijos postas būtų pasiūlytas jai, o ne p. Jūratei?

 • 2021-07-30 at 13:26
  Permalink

  Svarbu, kad dvi moterys išsiskyrė gražiuoju. Po brandos atestatų teikimo mačiau net gražų apsikabinimą. Be to girdėjau, kad yra dar kažkokia lyg ir giminystė. O giminės negali būti pavaldiniu ir viršininku, čia merė tikrai šaunuolė, kad siekė pokyčio. Viskas turi būti kuo skaidriau

 • 2021-07-30 at 13:07
  Permalink

  Šiaip tai padėką pasirašė merė. Tad turite priimti jos nuomonę.

 • 2021-07-30 at 13:05
  Permalink

  Nu jo, kažkam nervai nelaiko

 • 2021-07-30 at 12:48
  Permalink

  sutinku, kad nuomoniu nesutapimas tam tikrais klausimais tikrai netrukdo dirbt kartu. bet dievint ja kaip pasipriesinimo pries mere didvyre (nors ant jos visus 10 metu mokiniai ir mokytojai vare) ir kersto auka tai dviveidiskumo irodymas. tegul buna ji laiminga nors ir apsimelavusi.

 • 2021-07-30 at 11:38
  Permalink

  Turėjo išeiti nuoga basa ir atsiklaupusi prašyti malonės, kad sutrukdė?
  Nevertiname to, ką turime. Rajonas nyksta ne tik gyventojų skaičiumi.
  Merės vietoje visgi pasiūlyčiau Audronei kažkokias pareigas. Tą padaryti dar ne vėlu. Būtų labai gražus gestas iš merės pusės. Nuomonių skirtumai nėra priežastis iškasti karo kirvį visam gyvenimui.

 • 2021-07-30 at 11:01
  Permalink

  atsipeikekit. jos kadencija ir taip butu pasibaigus po keliu menesiu. dar ir su iseitinem pabego. materialiste. kitu atveju nuoga basa butu.

 • 2021-07-30 at 10:51
  Permalink

  Kaimiečiai itin pastabūs žmonės. To nepaneigsi. O šis iš kaimo komentaras tik tai patvirtina dar kartą

 • 2021-07-30 at 10:48
  Permalink

  Dėl sarmatos ir sąžinės abejoju. Greičiau, baimė dėl viešo pažeminimo, kad Audronė gali nepriimti padėkos iš tos, kuri viską padarė, kad išėstų Direktorę iš mokyklos. Negali gi leistis “nukarūnuojama” kažkokios ten direktorės…

 • 2021-07-29 at 22:31
  Permalink

  ar ledi merė pati neišdrįso įteikti padėkos? gal vis tik turi kažkiek sarmatos? ar sąžinės kažkur?

 • 2021-07-29 at 21:01
  Permalink

  Paskutiniam komentuotojui bravo. Profesionaliai atlikta teksto suvokimo užduotis.

 • 2021-07-29 at 20:28
  Permalink

  “Savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės padėką … Audronei Buzienei perdavė Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė, palinkėjusi”. Trumpa, bet labai iškalbinga žinutė, mierė visokiems niekams laiko neturi.
  “…palinkėjusi, kad įgyta patirtis ir žinios taptų sėkmingu pagrindu įgyvendinant ateities planus ir sumanymus” Mandagiai pasakyta, kad planus ir sumanymus teks įgyvendinti bet kur, tik ne Širvintose.
  Po to, kai buvo paskelbta: “Šį nutarimą teismas priėmė atsižvelgdamas į Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tarybos pateiktą atsiliepimą” buvo tik laiko klausimas, kada tie pačios mierės planai ir sumanymai išsipildys.
  O mierė laiko tikrai niekams negaišta. Jos laukia šviesi ateitis – Europarlamentas ir Prezidentūra.

 • 2021-07-29 at 19:23
  Permalink

  Sėkmės Jums, Direktore!

 • 2021-07-29 at 17:57
  Permalink

  Gėda, Pinskuviene

 • 2021-07-29 at 17:10
  Permalink

  Rajonas neteko dar vieno puikaus vadovo

Parašykite komentarą

*

code