Užjaučiame mirus mylimai mamai Praksėdai Šėmėtienei

  Mes prisimename tuos žmones, kurie yra sugrįžę į savo tikrąją Tėvynę. Jie nemirę kape, bet yra Tavo meilėje ir amžinybėje.

(Žydų malda)

   Reiškiame gilią užuojautą kolegei Audronei mirus mylimai mamai Praksėdai Šėmėtienei.

  Telydi Tave ir tavo artimuosius paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Širvintų parapijos globos namų kolektyvas

Parašykite komentarą

*

code