Sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 2021-08-27 POSĖDŽIO

 DARBOTVARKĖ

  Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. rugpjūčio 27 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto dalinio pakeitimo.
 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
 3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ valstybinės žemės nuomos mokesčio.
 5. Dėl Asmeninės pagalbos paslaugos teikimo ir organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-126 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, modelių, mokinių skaičiaus, grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais ir priėmimo laiko nustatymo“ pakeitimo.
 7. Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 8. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Širvintų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 9. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.
 10. Dėl leidimo nuomoti patalpas ir nuomos įkainių patvirtinimo.
 11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-154 „Dėl atstovų delegavimo į Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą“ dalinio pakeitimo.
 12. Dėl turto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.
 13. Dėl parduodamų Širvintų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
 14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-148 „Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 metų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 15. Dėl turto perdavimo Širvintų sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 16. Dėl leidimo nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.
 17. Dėl leidimo nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.
 18. Dėl leidimo nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.
 19. Dėl leidimo nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.
 20. Dėl leidimo nuomotis savivaldybės būstą rinkos kaina.
 21. Dėl leidimo pirkti butą su rūsiu ir ūkio pastatą.
 22. Dėl įkainių patvirtinimo.
 23. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-39 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

 

 

 

Parašykite komentarą

*

code