Užjaučiame Iloną Stankevičienę

Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.
    Reiškiame gilią užuojautą kolegei Ilonai Stankevičienei mirus mamai. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Širvintų parapijos globos namų kolektyvas