Į Amžinybę iškeliavo Sibiro tremtinys, Lietuvos patriotas Antanas Zaleskis

Į Amžinybę iškeliavo Sibiro tremtinys, Lietuvos patriotas ANTANAS ZALESKIS (1934-2021), gyvenęs Paspėrių kaime.
Šarvojamas bus Musninkų parapijos namų salėje 2021 m. rugsėjo 28 dienos popietėje.
Rugsėjo 29 d., trečiadienį, vyks laidotuvių pamaldos.
14 val. – karsto išnešimas į bažnyčią.
14.15 val. – iškilmingos gedulinės šv. Mišios.
15.15 val. – laidotuvių apeigos Senosiose Musninkų kapinėse.