Į Amžinybę išlydime Juzę Šerevičiūtę

Išėjo žmogus, kurio pasiilgsime kaip savęs pačių.

Nes išėjo mūsų dalis…

   Mirus  Juzei Šerevičiūtei nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir gimines.

LPS „Bočiai” Širvintų bendrija