Nuoširdžius užuojautos žodžius tariame Danguolei Kriaunaitienei

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,

Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.

Bus skarele, kai ašara nurieda,

Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

    Nuoširdžius užuojautos žodžius tariame ir pagalbos ranką tiesiame Danguolei Kriaunaitienei, mirus jos mylimai Mamai.

Kiauklių kaimo bendruomenė