Pradėta ruošti “Čiobiškio ąžuolo” monumento vieta

  Mažais žingsneliais dirbam darbus – pradėjom ruošti vietą monumentui. Spalio 16 d. buvo suorganizuota talka. Dalyvavo Lietuvos kariuomenės Širvintų atsargos savanoriai, Šaulių sąjungos atstovai, paramos fondo ,,Čiobiškio ąžuolas” aktyvas. Nuoširdus Ačiū Antanui, Povilui, Laimutei, Daivai, Vidmantui, Rimui, Egidijui, Juozui.

Paramos fondas „Čiobiškio ąžuolas“