Sveikiname Jūratę Paulauskienę jubiliejinio 55-ojo gimtadienio proga

Septynių vaikų mama Jūratė švenčia jubiliejų

Te niekad neapleis energija sparnuota

ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.

Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,

te niekada pavargti Jums neleis.

Mes linkim Jums energijos,

sveikatos ir šypsenos geros, plačios.

Tegul Jums skiriamus ilgiausių metų

dar šimtą kartų pakartos!

Su Jubiliejum!

    Jūratę Paulauskienę jubiliejinio 55-ojo gimtadienio proga sveikina vyras Alfredas, septyni vaikai, marčios, žentas ir gražus būrelis anūkų.