75-ojo gimtadienio proga sveikiname Marijoną Aniukštienę

Na tai kas, kad šitiek metų priskaičiuota,
Buvo jie prasmingi,gražūs, dideli.
Ne veltui gyventa – galit jais didžiuotis,
Eita, nesustota plačiame kely.
Vėl skubės į priekį dienos tarsi puoton,
Vėl nejausit laiko, jo sraunios tėkmės.
Ir todėl svarbiausia, kad širdis dainuotų.
O tada ir laimė, ir sėkmė lydės.
    75-ojo gimtadienio proga sveikiname Marijoną Aniukštienę ir linkime stiprios sveikatos ir geros kloties.
LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrijos taryba