Šiandien Savivaldybės taryba laisva apsispręsti ar UAB „Širvintų autobusų parkas“ pats imsis veiklos, ar bus skelbiamas naujas konkursas

Vytas Šimonėlis

   Gyventojų pavežėjimas yra labai reikalinga paslauga. Kadangi artimiausiu metu spręsis šios paslaugos likimas ir mąstai, nusprendėme grįžti atgal ir pakalbinti tuos, kurie dalyvavo jau besibaigiančios koncesinės sutarties kūrime. Šiandien savo pastebėjimais sutiko pasidalinti tuometinis meras VYTAS ŠIMONĖLIS:

    Savivaldybės merė susitikimuose su rajono gyventojais, KK2 ir panašiose TV laidose plyšauja dėl UAB „ Širvintų autobusų parkas“ koncesijos sutarties su UAB „Autovelda“ ir teigia: „jei koncesininkas pasibaigus sutarčiai negrąžins turto, tai Savivaldybei koncesininkas turės sumokėti tik 1000 litų ir nieko nereikės grąžinti“.

   Merė meluoja. Pagal sutarties 20.2 papunkčio sąlygą koncesininkas turės sumokėti, Savivaldybei 1000 litų (apie 317 eurų) baudą, bet tik tuo atveju, jeigu laiku negražins pagal koncesijos sutartį suteikto objekto.

   Sutarties 20.2 papunkčio nuostata toli gražu nereiškia, kad koncesininkas gali negrąžinti viso objekto, kaip teigia Živilė Pinskuvienė. Sutarties 20 punkte apibrėžiami tik sutarties sąlygų pažeidimai ir jų šalinimo tvarka, sankcijos (delspinigiai, baudos), kurias koncesininkas turi sumokėti, jei sutartyje nustatytomis sąlygomis sutarčiai pasibaigus negražintų koncesijos objekto. Bet merė tęsia toliau „Čia yra ofiora visam gyvenimui“ (kalba netaisyta). Išsitraukia lapelį ir rodo lentelę bei teigia, kad pagal pasirašytą koncesijos sutartį 2006 – 2021 m. Savivaldybė autobusų parkui turėjo sumokėti – virš milijono eurų ir panaudoti visų rajono žmonių pinigus. Tai tas pats kaip akmuo po kaklu, teigia merė. Ir šiame teiginyje melas. Savivaldybė koncesininkui nieko nemokėjo ir neprivalėjo mokėti pagal pasirašytą koncesijos sutartį. Pagal sutarties 10.3 papunkčio nuostatas suteikiančioji institucija (Širvintų rajono savivaldybė) teisės aktų nustatyta tvarka privalo kompensuoti (atlyginti) koncesininko išlaidas (negautas pajamas), susijusias su transporto lengvatų taikymu (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka dėl pensininkų, neįgalių asmenų, studentų, moksleivių naudojimosi keleiviniu transportu). Vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su lengvatų taikymu, kompensuojamos (atlyginamos) pagal su jais sudarytas sutartis iš valstybės ir savivaldybių biudžetų Vyriausybės nustatyta tvarka. Šių išlaidų kompensavimas nepriklauso nuo autobusų parko valdymo formos ar nuomos (koncesijos) sutarties, ar savivaldybių valios. Visiems vežėjams kompensuojama pagal vieną tvarką.

   Ar per šiuos 15 metų autobusų parko koncesininkas Savivaldybei buvo akmuo po kaklu, kaip savo pasisakymuose teigia merė? Paklausius paskutinio Savivaldybės tarybos įrašo, kuriame buvo svarstomas reikalas dėl koncesijos sutarties, kuri turėjo pasibaigti 2022 m. sausio 1d., susidaro įspūdis, kad dabartiniams Savivaldybės vadovams nerūpėjo autobusų parko veikla. Jie nesidomėjo, nebendravo ir nedalyvavo autobusų parko veikloje, autobusų parko koncesininkas ataskaitų apie savo veiklą taip pat neteikė arba Savivaldybės tarybos nariams jos nebuvo pateiktos. Koncesininko pateikti prašymai Savivaldybės tarybai ar administracijai dėl veiklos ar tarifų taip pat buvo svarstomi formaliai, nesigilinant į situaciją ir dažniausiai atmetami. Tokiu atveju, dažniausiai, bendravimas persikelia į teismo posėdžių sales.

   Savivaldybės merė neriasi iš kailio, sutelkia savo gerbėjus ir pavaldinius įvairiose apklausose bei reitinguose. Apie tai pranešama šeimos laikraštyje arba užsakomas straipsnis internetiniame portale. Vienos apklausos būna apie eglutes, kitos apie svarbesnius dalykus ir tendencijas savivaldybėse. Kasmet yra skelbiamas savivaldybių indeksas, kuris nustatomas vertinant savivaldybių veiklą įvairiose savivaldos srityse. Šis indeksas leidžia pasilyginti su kaimynais ir kitomis savivaldybėmis. 2015 m.  Živilė Pinskuviene tapo Širvintų rajono savivaldybės mere, panašiu metu buvo paskelbti mažųjų savivaldybių indeksai už 2014 m., kur tarp 54 mažųjų savivaldybių Širvintų rajono savivaldybė buvo įvertinta 4 vieta į priekį praleidusi tik Kauno, Klaipėdos rajonų ir Druskininkų savivaldybes. Jau po metų Živilės Pinskuvienės vadovavimo, vertinant savivaldybių veiklą, Širvintų savivaldybė atsidūrė 24 vietoje, būtum kritę dar žemiau, bet gerai įvertinta keleivių pervežimo veikla leido išsilaikyti trečiame dešimtuke.

   Autobusų parko nuoma privatiems vežėjams nėra retas reiškinys Lietuvos savivaldybėse. Pasibaigus nuomos sutartims skelbiami nauji nuomos konkursai. Tą pati bendrovė, kuri veža keleivius Širvintose, dirbo (-a) Anykščių ir Panevėžio rajonuose. Anykščiuose, pasibaigus sutarčiai, šiai bendrovei nepavyko laimėti keleivių pervežimo paslaugos sekančiam laikotarpiui, bet bendrovės vadovas su Savivaldybe nesibylinėjo ir jai priekaištų nereiškė. Anykštėnai nusprendė, kad naujam vežėjui kompensuos nuostolingus maršrutus ir įsteigė 4 autobusų kontrolierių etatus. Daugiau informacijos: http://www.anyksta.lt/laikrastis/laikrastis/56391-nemokamo-interneto-autobusuose-nebus-nr-1-2018-01-03

   Kaip sekasi kitoms savivaldybėms ir jų autobusų parkams galima susipažinti autobusų parkų veiklos ataskaitose, kurios yra patalpintos autobusų parkų ir savivaldybių interneto puslapiuose. Peržiūrėjus panašaus dydžio, 4 autobusų parkų veiklos ataskaitas, savivaldybių valdomų autobusų parkų situaciją, su retomis išimtimis, galima būtų apibūdinti taip – savivaldybės skiria dotacijas (paramą) padengti nuostoliams, susidariusiems dėl visuomenei būtinų paslaugų teikimo nuo 180 tūkst. iki 220 tūkst. eurų, visų autobusų ( 13 – 20 vnt.) likutinė vertė nuo 45 tūkst. iki 100 tūkst. eurų, vidutinis autobusų eksploatavimo laikas – 19,5 metų. Savivaldybės, kurios 2006 m. autobusų parkams teikė paramą litais, dabar panašias sumas moka eurais. Todėl nesudėtinga paskaičiuoti, kokios sumos susikaupia per ilgesnį laikotarpį.

   Per 15 metų Širvintų rajono savivaldybė autobusų parko nuomininkui nesumokėjo nei euro, priešingai – sutaupė apie porą milijonų eurų Savivaldybės biudžeto pinigų. Taigi, merei galvos „nesopėjo“ nei dėl autobusų, nei dėl maršrutų, nei dėl dotacijų. Savivaldybės valdžia gyveno sau, autobusų parko nuomininkas šeimininkavo taip kaip išmanė.

   Širvintų autobusų parko koncesijos sutartis 2006 m. nebuvo pasirašyta spontaniškai, tai buvo logiška sprendimų ir įvykių tąsa. Spręsti reikėjo, nes autobusų parkui iš Savivaldybės biudžeto buvo skiriamos dotacijos (parama), kurios kasmet didėjo ir perkopė 250 tūkst. litų per kalendorinius metus, be to, Savivaldybei teko rūpintis ir autobusų įsigijimu, taip pat norėjome geresnės paslaugos. Autobusų parkui skiriami pinigai dar negarantavo, kad nesustosime ir sėkmingai užbaigsime metus. Tuo metu buvo didelis mokyklų tinklas, veikė daug įstaigų, finansine prasme laikmetis buvo nelengvas. ES struktūrinės paramos lėšų nebuvo, bet Savivaldybė savo biudžeto lėšomis remontavo mokyklas, kitas savo biudžetines įstaigas, prisidėdavo prie ligoninės, savo valdomų įmonių išlaikymo ir kitų gerų iniciatyvų. Stengėmės kartu su įstaigų vadovais spręsti ir padėti vieni kitiems, bet galimybės buvo ribotos. Ieškodami sprendimų dėl tolimesnės autobuso parko veiklos, Tarybos nariai lankėsi kitose savivaldybėse, kurios turėjo ir geros, ir blogos patirties. Didelio pasirinkimo neturėjome, be to, rizika nebuvo didelė, nes nuomos sutarčiai nutrūkus ar pasibaigus, turtas lieka Savivaldybės nuosavybėje.

   Šiandien Savivaldybės taryba laisva apsispręsti ar UAB „Širvintų autobusų parkas“ pats imsis veiklos, ar bus skelbiamas naujas konkursas.

10 thoughts on “Šiandien Savivaldybės taryba laisva apsispręsti ar UAB „Širvintų autobusų parkas“ pats imsis veiklos, ar bus skelbiamas naujas konkursas

 • 2021-12-04 at 14:26
  Permalink

  Širvintų savivaldybė neįpratus pati dirbti. Pasamdai firma, darbus nudirba, o jeigu žmonės nepatenkinti, tai kalta ne Živilė.
  Kaip ir paskutiniu laiku: pasamdžiau firmą, 62000 Eur sumokėjau, kas liečia Naujametinės Eglutės įžiebimą, tuo pačiu sukūriau klipą apie Pinskų prabangų gyvenimą ir esu patenkinta (Pamąstymai Živilei).
  Taip bus ir su transporto paslaugomis. Bus firma, kuriai bus atiduota vykdyti transporto paslaugas ir savivaldybė lieka laisva nuo rimtų problemų sprendimų.
  Kam reikalingi tie kaimo žmonės? Jų nebebus ir problemų nebus.

 • 2021-12-03 at 15:22
  Permalink

  Įdomi situacija. 2014 m. Širvintų rajonas užėmė 4 vietą Lietuvos savivaldybių indekse, bet… valdžią perėmė iki tol 6 balsus turėjusi Darbo partija (9 balsai).
  Taigi, kas atsitiko, kad nuo to laiko kitos partijos su pagreičiu ėmė praradinėti rinkėjų pagarbą?

 • 2021-12-03 at 11:10
  Permalink

  Graužini,įsikurk savo laikraštį ir rašinėk ką tik nori.Kaip tu nusibodai.471

 • 2021-12-03 at 10:30
  Permalink

  Taip, ketvirti. Reikia pripažinti, kad taip ir yra. Atsiprašau, Vytai Šimonėli, kad sukėliau abejones Jūsų duomenų patikimumu. Išsiaiškinau neatitikimus:

  Puslapyje https://www.llri.lt/sirvintu-r-savivaldybe-2015
  rašo, kad su 65,9 balo Širvintų rajonas užėmė 14 vietą, o kitame tos pačios svetainės puslapyje pateiktas grafikas, kuriame su tais pačiais 65,9 balo Širvintų rajonas patalpinamas jau į 4 vietą:
  http://files.lrinka.lt/SI2015.pdf

 • 2021-12-03 at 09:33
  Permalink

  “Moteris stebėjosi, kad po Naujųjų drastiškai išaugo bilieto kaina. Iš Anykščių iki Leliūnų 1,10 Eur kainavęs kelionės bilietas dabar kainuoja 1,46 Eur.” Anykšta. Tikrai, kai 25 kilometrų kelionė kainavusi 1,10EUR, dabar kainuoja 1,46EUR., yra drastiška. Gyvenimas, kai vieno kilometro kaina yra 5,84 centai, yra labai žiaurus.

 • 2021-12-03 at 09:16
  Permalink

  Būtent apie mažąsias savivaldybes rašiau. Mažosios tai tos, kurioms nepriklauso 6 didieji miestai.

  Štai citata: Širvintų r. savivaldybė, surinkusi 65,9 balo, šiemet užima 14 poziciją 54 mažųjų savivaldybių tarpe. (2015 m.)

  7 vieta buvo 2011 metais, 14 – 2012 metais, 24 – 2016 metais, 2019 – užėmė pasidalino 9-12 vietas

  Žodžiu, supainiotos datos ir skaičiai. Duodami tokius interviu turėtumėte atidžiau tikrinti faktus, nes nekelia pasitikėjimo šaukštas deguto medaus statinėje. O straipsnis juk rimtas – ne apie rožių sodinimą!

 • 2021-12-03 at 09:09
  Permalink

  Viso Lietuvoje yra 60 savivaldybių. 6 didžiosios savivaldybės ir 54 možosios.

 • 2021-12-03 at 08:57
  Permalink

  buvo paskelbti mažųjų savivaldybių indeksai už 2014 m., kur tarp 54 mažųjų savivaldybių Širvintų rajono savivaldybė buvo įvertinta 4 vieta į priekį praleidusi tik Kauno, Klaipėdos rajonų ir Druskininkų savivaldybes.

 • 2021-12-03 at 07:43
  Permalink

  Nesiimsiu komentuoti autobusų parko temos. Virginijus žymiai geriau yra įsigilinęs į temą.

  Kadangi esu rašęs apie Lietuvos savivaldybių indeksą, tai iš karto užkliuvo straipsnyje parašyti skaičiai.
  Pasitikslinau duomenis ir mano abejonės pasitvirtino: Širvintų raj. savivaldybė 2014 m. indekse užėmė 15 vietą, o 2015 m. – 14 vietą (šaltinis: llri,lt)
  Būtų įdomu sužinoti iš kur gerbiamas Vytas Šimonėlis paėmė tokius skaičius, nes šis neatitikimas meta šešėlį visam straipsnyje pateiktų faktų ir duomenų patikimumui

Comments are closed.