Demokratijos kaina – turi daugumą, darai ką nori. (Mintys po kontrolės komiteto posėdžio)

Alytė Skeberienė – Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto narė

/ Alytė Skeberienė – Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto narė /

    Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad „Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius…“

   „…Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui.“

   Kaip buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas jau nepriminsiu, nes apie tai buvo daug rašyta anksčiau. Bet faktas tas, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininku tapo ne opozicijos, bet valdančiųjų atstovas.

   Apie Kontrolės komiteto veiklą nerasite informacijos savivaldybės tinklapio Kontrolės komiteto puslapyje. Ten tik galite susipažinti, kokie tarybos nariai tam komitetui priklauso. Nei posėdžių protokolų, nei ataskaitų, nei veiklos planų. Kam tas viešumas demokratinėje valstybėje? O gal nėra apie ką informuoti, nes, kaip kontrolės komiteto narė, galiu tik patvirtinti, kad atskiri šio komiteto posėdžiai vyksta retai ir tik formaliai. Tik tada, kai reikia patvirtinti Kontrolės komiteto metinį planą ar pritarti Kontrolės ir audito tarnybos plano projektui. Taip pat formalus balsavimas vyksta ir tvirtinant Kontrolės komiteto ir Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitas. Galiu tik pasidžiaugti, kad iš Kontrolės ir audito tarnybos gaunu paaiškinimus į visus mano, kaip kontrolės komiteto narės, užduotus klausimus. Tačiau komitetas į jokius pateiktus pasiūlymus neatsižvelgia, jų nesvarsto, balsuojama tik už pirminį pateiktą variantą. Bet tokia jau ta demokratijos kaina – turi daugumą, darai ką nori.

    Smagu nors tiek, kad pavyko įkalbėti posėdžius organizuoti ne susirašinėjant el. paštu, o per ZOOM programą (nuotoliniu būdu). Nes ta patirtis, kai visas posėdis apsiribodavo tik vieno žodžio „pritariu“ arba „nepritariu“ parašymu, tikrai neatliepia tokio svarbaus komiteto darbo reikšmingumo.

   Ne kartą turėjau galimybę aptarti kontrolės komitetų darbus kitų rajonų savivaldybėse. Kolegos mielai dalijasi savo patirtimi. Ką tokio komiteto posėdžių metu jie svarsto? Štai vienos savivaldybės kontrolės komiteto nariai nagrinėja savivaldybės administracijos vykdytus viešuosius pirkimus; aptaria savivaldybės įmonių turto valdymo, naudojimo, disponavimo ir pardavimo tvarką ir kontrolę; nagrinėja, kaip organizuojami savivaldybės valdomų įmonių turto aukcionai; kiti svarsto ir nagrinėja daugiabučių namų renovacijos darbų eigą (kaip vykdomi viešieji pirkimai, sudaromos rangos sutartys), daugiabučių administravimo sutarčių laikymąsi. Dar kiti tikrai seka, kaip laikomasi rekomendacijų po veiklos audito. Spėkit, ar kada nors šios kadencijos Širvintų rajono savivaldybės Kontrolės komitetas TAIP dirbo ar dirbs. Jau ne kartą buvo teiktas pasiūlymas audituoti Valdymo tobulinimo programai biudžete numatytas išlaidas. Tikrai įdomu sužinoti, kaip buvo panaudota 8000 eurų suma reprezentacinėms išlaidoms ir prie jų dar numatyta 120 000 eurų įvairios veiklos išlaidų suma. Dar čia paminėkim ir 10 000 eurų, numatytų leidybai, informacijos teikimui.

   Bet šitie klausimai nerūpi valdančiųjų nariams, o komitete tik 2 opozicijos nariai, tad balsavimo rezultatai akivaizdūs. Ir vėl, tokia jau ta demokratijos kaina – turi daugumą, darai ką nori, arba ką valdžia leidžia. Žinoma, kad be kontrolės komiteto narės dar turiu ir tarybos nario teises. Jomis pasinaudosiu ir pateiksiu paklausimus savivaldybės administracijai dėl šių ir kitų programų vykdymo pozicijų. Juk jau netrukus bus svarstomas savivaldybės biudžetas ir reikia žinoti, ar tikslingai buvo panaudotos šioms programoms skirtos lėšos, jos perteklinės, o gal jų reikia daugiau.

   O kaip reaguojama į audito išvadas labai gerai atskleidžia Širvintų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitų analizė.

   2020 m. veiklos ataskaitoje parašyta „Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pareikšta, nes dėl ankstesnių auditų metu nustatytų infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio sudėtyje esančių vietinės reikšmės kelių apskaitos netikslumų per 2019 m. Savivaldybės administracija nepatikslino Savivaldybės tarybos sprendimų dėl vietinės reikšmės vidaus kelių ir gatvių sąrašų, neįtraukė į apskaitos registrus visų kelių ir gatvių, esančių patvirtintuose Tarybos sprendimais sąrašuose. Negalima buvo įvertinti, ar 2019-12-31 nurodyta infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio sudėtyje esančių vietinės reikšmės kelių likutinė vertė yra teisinga. Audito metu nustatytiems ataskaitų ir teisės aktų neatitikimams taisyti surašytos rekomendacijos“.

   Keliaujam toliau.

   2019 m. veiklos ataskaitoje  randu „Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pareikšta, nes dėl ankstesnių auditų metu nustatytų infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio sudėtyje esančių vietinės reikšmės kelių apskaitos netikslumų per 2018 m. Savivaldybės administracija nepatikslino Savivaldybės tarybos sprendimų dėl vietinės reikšmės vidaus kelių ir  gatvių sąrašų, neįtraukė į apskaitos registrus visų kelių ir gatvių, esančių patvirtintuose Tarybos sprendimais sąrašuose. Negalima buvo įvertinti, ar 2018-12-31 nurodyta infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio sudėtyje esančių vietinės reikšmės kelių  likutinė vertė yra teisinga“.

   Tokias pačias išvadas ir rekomendacijas randu ir 2018 m. ataskaitoje.

   Informaciją, kad dalis kelių ir gatvių savivaldybėje neapskaityti, dėl to iškraipyti ataskaitų duomenys, galima rasti ir dar ankstesnių metų ataskaitoje.

   Ką ši informacija parodo? Ogi tai, kad metai iš metų kartojamos tos pačios klaidos, į audito išvadas nereaguojama. Neilgai trukus ši tarnyba teiks 2021 m. ataskaitą. Ar joje ir vėl skaitysim tas pačias pastabas, ar padėtis pasikeitė, ar nurodyti trūkumai pašalinti, o gal ir vėl „kaip žirniai į sieną“?

2 thoughts on “Demokratijos kaina – turi daugumą, darai ką nori. (Mintys po kontrolės komiteto posėdžio)

 • 2021-12-09 at 08:23
  Permalink

  Ačiū, Alyte, kad pasidalinote mintimis. Įdomi ir aktuali tema.
  Norėjau paklausti, ar tiesa, kad iki 2015 m. situacija su komitetais irgi buvo panaši, bet kadangi žemiau vyksta tokia karšta diskusija, tai netrukdysiu žmonėms diskutuoti

 • 2021-12-08 at 10:25
  Permalink

  Ačiū puikus straipsnis

Comments are closed.