Nuoširdžiai užjaučiame Joną Stonį

Išėjo… iš kur negrįžta niekas,

Palikęs svajones, godas, namus…

Visiems širdy gėla gili išlieka,

Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus

   Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Joną Stonį, mirus mylimam broliui.

“Navio” choristai